Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’e uluslararası destek

03.10.2016
503
A+
A-

 

 

PAME’den Türkiye’deki MSC-MEDLOG işçileriyle dayanışma eylemi

 

PAME’ye bağlı güçler, Pire Emek Merkezi Temsilcileri, deniz ve deniz taşımacılığı işçilerinin sınıf temelli sendikaları, Türkiye’deki MSC-MEDLOG işçileriyle dayanışma sergilemek için 23 Eylül 2016 Cuma günü Pire’de bir dayanışma eylemi gerçekleştirdiler.

Örgüt temsilcileri, Türkiye’deki MEDLOG şirketinin de üst kuruluşu olan çok uluslu Mediterranean Shipping Company (MSC)’nin Pire Limanı’ndaki merkezine giderek Türkiye’deki şirket tarafından gerçekleştirilen işten atmaları ve sendikal faaliyetlere yönelik saldırıları protesto etti. MSC-MEDLOG, geçtiğimiz haftalarda işçilerin, Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı Nakliyat-İş’e üye olmalarını engellemek için 130 işçiyi işten çıkarmıştı. Ayrıca, Türkiye’deki başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal’i bahane göstererek sendikanın faaliyetlerinin engellenmesini istemişti.

MSC’ye giden örgüt temsilcileri şirketi protesto ettiler ve bu çokuluslu şirketin başvurduğu yöntemleri kınadılar. Ayrıca Yunanistan’daki MSC çalışanlarını, Türkiye’deki meslektaşlarının koşulları konusunda bilgilendirdiler. Protesto eyleminin sonunda örgüt temsilcileri, Türkiye’deki mücadeleye yönelik desteklerini ve dayanışmalarını ifade etmek için şirketin önünde pankart ve DSF bayrakları açtılar. Atina, 23 Eylül 2016

 

 

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun  Nakliyat-iş ve MEDLOG işçileriyle dayanışma mesajı
Dünya Sendikalar Federasyonu; devam ediyor. Nakliyat İş’in taleplerini ve protestolarını destekliyoruz ve sendikal hakların ihlal edilmesini kınayarak işten çıkarılan işçilerin tarafında Nakliyat-iş Sendikası’nın, Türk taşımacılık şirketi MEDLOG tarafından 130 işçinin haksız yere işten çıkarılmasına ve şirketin şantaj yaparak lokavt uygulamasına karşı mücadelesi ile dayanışma halinde olmaya olduğumuzu belirtiyoruz.
DSF Sekretaryası

 

 

FECTRANS’tan Türkiye’deki MSC-MEDLOG işçileriyle  Dayanışma Mesajı

 

Değerli Yoldaşlar,

 

Portekiz’de de limancılık, lojistik ve demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren çokuluslu bir şirket olan MSC-MEDLOG’ta işçilerin işten atılmalarına karşı verdiğiniz mücadeleye yönelik devrimci dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. İşçi sınıfı ve onun örgütleri olarak vermiş olduğunuz mücadele ile hem işçilerin haklarını savunuyor hem de tüm ülkelerde çalışan işçilerinin sömürüsünü artırmayı amaçlayan çokuluslu MSC’nin oyunlarına/planlarına işçilerin sömürülmesine karşı, onların haklarının korunması ve eşit kardeşçe bir toplumun inşasında vereceğiniz mücadelede birlikte yürüyeceğiz.

 

Birlikte kazanacağız.

 

26 Eylül 2016, Lizbon

Jose’ Manuel Oliveira

FECTRANS Ulusal Kooordinatörü

Abilio Carvalho

FECTRANS Sekreteri ve Demiryolu İşçileri Sendikası Ulusal Koordinatörü