Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Eskişehir Anadolu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

28.02.2017
720
A+
A-

Sendikamızın Mayıs 2016’da kuruluşu gerçekleştirilen Eskişehir Anadolu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu 29 Ocak 2017 Pazar günü delegelerin, üyelerin, Genel Merkez yöneticilerimizin ve konuklarımızın katılımı ile coşkulu bir şekilde yapıldı.

Genel Kurulun Divanı; Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Birleşik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı,  Sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal ve Sarp Havacılık’tan Serpil Kaya’dan oluştu.

Sendikamız Genel  Başkanı  Ali Rıza Küçükosmanoğlu Genel Kurul açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasına delegeleri ve konukları selamlayarak başlayan Küçükosmanoğlu, dünyada ve ülkemizde gelir dağılımı ile ilgili olarak zengin ve yoksul arasındaki farkın gittikçe büyüdüğünü, 2017’de açıklanan rapora göre dünyada 8 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısının yani 3 milyar 600 bin kişinin servetine eşit olduğunu, bu rakamın geçen yıl 64 zengin kişi olarak açıklandığını belirtti. Gelir dağılımındaki ve paylaşımındaki açığın gittikçe arttığını belirterek, bu adaletsizliği kimsenin savunamayacağını sendika olarak da bu adaletsizliği ortadan kaldırmak içinde mücadele ettiklerini, bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Küçükosmanoğlu, ülkemizdeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir bütünün parçası olduğunu, önümüzdeki günlerde yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili de kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak, var olan demokratik hakları yok edecek ve daha birçok olumsuzluğu barındıran bu değişikliğe de HAYIR demek gerektiğini belirtti.

Küçükosmanoğlu, konuşmasını İşçi Sınıfının mücadelesi ve kazanımları ile sorunların çözüleceğini, bu nedenle de sınıf mücadelesini sendika olarak vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Genel Başkan’ımızın konuşmasından sonra konuklardan kardeş sendikamız Birleşik Metal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı, Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Rasim Gündal ve Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı  Suat Başaraner  birer konuşma yaptılar.

Daha sonra Eskişehir Anadolu Şubesi adına söz alan Şube Başkanı Ali Özçelik dünyada ve ülkemizde yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere değinerek ülkemizde de özellikle AKP iktidarının işçi ve emekçilere yönelik hak gaspları ve sömürü yasalarına değindi.

Taşeronlaştırmanın, yeni belirlenen asgari ücretin, yasalaşan zorunlu BES’in, Özel İstihdam Bürolarının, Kıdem Tazminatının Fona devredilmesi gibi birçok düzenlemeyi AKP iktidarının yaptığını, bu yaptıkları ile 14 yıldır işveren sınıfına, Parababalarına çok iyi hizmet ettiğini ve onların bir dediğini iki etmediğini belirtti. Her zaman yapılan bu sömürü ve vurgun yasalarına ve dayatmalara karşı Genel Merkez olarak, ayrıca Konya’da ve şubenin açılması ile birlikte şimdide Eskişehir’de  mücadele etkilerini ve bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceklerin belirtti.

Konuşmasının devamında Eskişehir Anadolu Şubesi olarak yaptıkları Siirt, Bitlis, Van, Mardin ve Konya’da Belediyelerdeki taşeron ve diğer örgütlenme faaliyetlerini anlatarak,  tüm insanlığın eşit ve sömürüsüz yaşayacağı bir dünya için sendika olarak mücadele ettiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Şube faaliyetleri ile ilgili olarak söz alan Sarp Havacılık’tan ve Mehmet Selimoğulları’ndan delegeler konuşma yaptılar.

Mehmet Selimoğulları-Dermar Ortaklığı’nda çalışan Eşe İçer kendisinin daha önce Konya’da Eti Maden’de çalıştığını, burada çalışırken her türlü sosyal haklara sahip olduklarını ve bütün haklarının korunduğunu belirtti. Ancak AKP hükümetinin özelleştirme yasaları sonucu AKP’nin icadı olan 4/C kapsamına alındığını, 10 aylık sözleşmelerle, güvencesiz bir şekilde çok zor koşullarda ve şartlarda çalışmaya devam ettiğini belirtti. Şu anda da Tepebaşı Belediyesi taşeronunda çalıştığını ve Yüksek Hakemden gelecek sözleşmeyi beklediklerini, artık sözleşmeli ve sendikalı olarak çalışacaklarını ve bunda emeği geçen bütün Nakliyat-İş yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

Sarp Havacılık’ta çalışan Serpil Kaya ise konuşmasında, 2014 yılında Sarp Havacılık’ta işe başladığını, işyerinde çok yeni olmasına rağmen sendikal örgütlenmeye katıldığını belirtti.

Sözleşme öncesi işyerindeki sorunları ile ilgili muhatap bulamadıklarını, hiçbir yöneticinin kendilerini dikkate almadığını, işveren yandaşlarının korunduğunu belirterek toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra bu sorunların büyük bir çoğunluğunun çözüldüğünü ifade etti.

Serpil Kaya bu örgütlenme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, konuşmasını şöyle bitirdi: Sendikamızdan tabanın söz ve karar sahibi olmasının ne demek olduğunu, sınıf ve kitle sendikacılığının ne demek olduğunu, devrimci sınıf sendikacılığının ne olduğunu öğrendik ve öğreniyoruz. Biz kadın ve erkek işçiler olarak sendikamızın önderliğinde işyerimizi daha iyi çalışabilir bir hale getireceğiz. Ekonomik ve sosyal  koşullarımızı daha yaşanılır bir hale getireceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, biz hepimiz bütün üyelerimizle Nakliyat-İş Sendikası’yız. Hep beraber sendikamızı, örgütlülüğümüzü daha çok güçlendireceğiz, dedi.

Mehmet Selimoğulları’ndan Levent Dülger de  konuşmasında sendikal örgütlenmenin önemini vurgulayarak, kadrolu işçilerle aynı işi  yaptıkları halde haklarını alamadıklarını ancak toplu iş sözleşmesinin gelmesi ile şimdi durumun değişeceğini, sendikalı ve sözleşmeli olarak çalışacaklarını belirtti.

Delegelerin konuşmasından sonra Küçükosmanoğlu sendika olarak ilk defa Eskişehir’deki işyerlerinde bu kadar çok kadın üyelerinin olduğunu ve sendika olarak bunu çok önemsediklerini ve bu nedenle kadın üyeleri yönetimlerde de görmek istediklerini belirtti.

Sık sık “İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat-İş”, “İşçiyiz, Haklıyız kazanacağız”, İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganlarının atıldığı Genel Kurul’da konuşmaların ardından seçimlere geçildi.

Ali Özçelik başkanlığında tek bir liste ile yapılan seçimlerde 132 oyla Eskişehir Anadolu Şubesinin yeni yönetim kurulu seçilmiş oldu. 30.01.2017