Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalizmi, Bolivya ve Latin Amerika’dan Defol!

10.12.2019
643
A+
A-

ABD Emperyalizminin Bolivya’ya yönelik saldırısını kitlesel olarak protesto ettik:

İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalizmi, Bolivya ve Latin Amerika’dan Defol!

Sendikamız,  ABD Emperyalizminin Bolivya’nın seçilmiş devlet Başkanı Evo Morales’e karşı yaptığı darbeyi protesto etmek için bugün ABD Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Sendikamız Genel Merkez Yöneticileri, Şube Yöneticileri, işyeri temsilcilerimiz, Real Market, Uzel ve Uyum/Makro Direnişçileri katıldılar.

Kitle “İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalizmi, Bolivya ve Latin Amerika’dan Defol! Bolivya İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir” pankartı eşliğinde kortej oluşturarak ve sloganlarla ABD Konsolosluğuna kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte ayrıca çeşitli dövizler, bayraklar Evo Morales, Hugo Chavez, Che, Fidel Castro ve Mustafa Kemal’in portreleri taşındı.

Konsolosluğun önünde barikat kuran polis kitleyi daha fazla Konsolosluğu yaklaştırmadı. Kale gibi korunan konsolosluğun bulunduğu sokağın içinde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.

Küçükosmanoğlu konuşmasında, burada toplanmalarının amacının insanlık soyunun başdüşmanı ABD Emperyalizmini protesto etmek olduğunu söyledi.

ABD Emperyalizminin Latin Amerika’da da kendisine bekçi köpekliği yapacak ülkeler aradığını, bu nedenle o bölgedeki ülkelere yönelik saldırılar, darbeler düzenlediğini belirtti. Bu ülkelerdeki binlerce insana eziyet ettiğini ve onların seçilmiş başkanlarını da tanımayarak kukla devlet başkanları ile halkları birbirine kırdırdığını ifade etti.

Bolivya’da Evo Morales iktidara geldikten sonra emperyalist şirketlerin yağmasına son vererek ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerin kamulaştırarak, halkı için hizmet ettiğini, bunu da emperyalizmin hazmedemediğini söyledi.

Emperyalizmin saldırılarının her yerde aynı olduğunu, bütün ülkelerin halkı ve İşçi Sınıfının etkilendiğini, bu nedenle de mücadelenin de ortak olduğunu belirtti. Bolivya Halkı ve İşçi Sınıfı ile dayanışma içerisinde olduklarını ve halkın direnişini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini bitirdi.

Daha sonra konu ile ilgili sendikamızın basın açıklamasını Real Direnişçilerinden Yılmaz Balkese okudu.

Basın açıklamasında “ABD Bolivya’dan Defol”, “Bolivya Halkı Yalnız Değildir”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları ile sona erdi.

Sendikamızın basın metni ektedir.

25.11.2019

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

 

 

İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD Emperyalizmi, Bolivya’dan ve Latin Amerika’dan Defol!

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan seçimlerden zaferle çıkan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e yönelik; ABD, CIA ürünü bir faşist darbe gerçekleştirildi. Morales istifa ederek Meksika’ya gitti.

Bolivya İşçi Sınıfı ve Halkı, canı, kanı pahasına ABD Emperyalizmine, faşist darbeye günlerden beri direniyor, mücadele ediyor. Milyonlarca işçi-emekçi, Morales iktidarı döneminde ki kazanımlarına sahip çıkıyor.

 

Değerli Basın Emekçileri

1825 yılından beri tam 193 darbeye sahne olan Bolivya, Latin Amerika’nın en çok ezilen yoksul halklarından biridir. Simon Bolivar’ın ülkesi Bolivya’da halk tarihinde ilk kez bir İnka yerlisini 2006’da Başkan seçti. Koka Çiftçisi, madenci, sendikacı ve devrimci Evo Morales’ten başkası değildi bu.

“Toprak ve Su” reformlarını gerçekleştirdi, sağlık hizmetleri, madenleri ve ülkenin bütün yeraltı, yerüstü, zenginliklerini kamulaştırdı. GDO’lu ürünleri yasakladı.  Tarım politikasını, çiftçi hakları ve taleplerine göre yeniden düzenledi. IMF’ye meydan okudu. Che Guavara, Fidel Castro ve Hugo Chavez’i örnek aldı.

Bir zamanlar ABD’nin arka bahçesi sayılan Bolivya’da Evo Morales ABD Emperyalizmine meydan okuyordu.

Güney Amerika’nın en büyük ikinci gaz rezervlerine sahip olmasına karşın, Bolivya bölgedeki en yoksul ülke. Morales, doğal kaynakların ABD’li petrol şirketleri tarafından yağmalanmasına son verdiğini ilan ederek, ülkenin gaz kaynaklarını kamulaştırdı.

ABD Emperyalizminin Hegemonyasına Meydan Okuyan Morales, 2009’da Halkın, İşçi sınıfının çıkarlarını güvence altına alan yeni bir anayasal düzenlemeye gitti.

ABD, Latin Amerika’daki antiemperyalist yükselişin liderliğini yapan Küba-Venezuela-Bolivya üçlüsünde Morales’i zayıf halka olarak görerek, karşıdevrimci örgütlenmeleri medya ayağıyla destekledi, finanse etti.

 

Değerli Basın Emekçileri,

Bolivya Halkının meşru, seçilmiş, yurtsever, halkçı devlet başkanına yönelik ABD’nin, CIA’nın yaptığı faşist darbeyi protesto ediyoruz. Bolivya Halkı ve İşçi Sınıfı ile her zaman dayanışma içerisindeyiz.

 

Değerli Basın Emekçileri,

Başta Küba yıllardan beri, yine Venezuela, başını ABD-AB Emperyalizminin çektiği emperyalist cepheye ekonomik siyasi ablukaya karşı mücadele ediyor. Şili’de milyonlar, İşçi Sınıfı ve halk günlerden beri işçi ve halk düşmanı, emperyalist politikalara karşı alanları terk etmiyor.

Kolombiya’da yine halkın emperyalizme karşı mücadelesi devam ediyor.

Bizim coğrafyamızı da ABD-AB Emperyalistleri kan gölüne çeviriyor. Son 15 yılda milyonlarca Müslüman katledildi. Ülkeler parçalandı. Emperyalistlerin petrol-doğalgaz çıkarları için İsrail Siyonizmi, Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmeye devam ediyor.

Bizler, Türkiye İşçi Sınıfı olarak ülkemizi, bölgemizi ve tüm dünyayı, halkları emperyalist çıkarları için insanları katleden, faşist darbeler tezgâhlayan, halkları birbirine düşman eden, ülkeleri parçalayan, insanlık soyunun başdüşmanı ABD-AB Emperyalizmine karşı mücadele edeceğiz. Ve antiemperyalist mücadele içerisinde olan Dünya Halkları ile İşçi Sınıfı dayanışması içerisinde olacağız.

 

Bolivya İşçi Sınıfı ve Halkları Yalnız Değildir!

Katli ABD, Bolivya’dan, Venezüella’dan Latin Amerika’dan, Ortadoğu’dan Ülkemizden Defol!

25.11.2019

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi