Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Konya’da İşçi Sınıfı Faşist Din Devletine gidişe Hayır dedi

03.04.2017
512
A+
A-

16 Nisanda 18 Maddelik Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili Nakliyat-İş, KESK ve Konya EMO bileşenlerinden oluşan Konya Emek ve Demokrasi Platformu bir basın açıklaması yaptı. 

Açıklama Konya Eğitim-Sen Şubesinde gerçekleşti. Basın açıklamasını Sendikamız Şube Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ünver yaptı.

Basın açıklamasında 16 Nisanda yapılacak Anayasa Referandumunda “İşçi Sınıfımız, Kamu çalışanlarımız, halkımız, ülkemiz ve Cumhuriyetimiz için Hayır” denildi.

Basın açıklamasına Sendikamız üyeleri, Eğitim-Sen, EMO, CHP Emek Bürosu ve Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt katıldı.

 

Basın Açıklamasın da okunan metin;

İŞÇİ SINIFIMIZ, KAMU ÇALIŞANLARI,

HALKIMIZ, ÜLKEMİZ VE CUMHURİYETİMİZ İÇİN HAYIR

16 Nisan da 18 maddelik Anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapılacak. Bu maddeler hangi amaçla gündeme getirilmiştir? Ne yapılmak isteniyor? Bunun başta işçi sınıfımız, kamu çalışanları ve tüm halkımız tarafından açıklığı ile geleceğimiz için bilinmesi gerekmektedir. Bir oldu bitti ile yaratılmaya çalışılan baskı ortamında geleceğimizle ilgili son derece önemli konuda karar verilemez.

Ülkemizin içerisinden geçtiği bu tarihsel süreçte, OHAL döneminde demokratik bir Anayasanın hazırlanmasının, oylanmasının koşulları yoktur.

Gündemdeki Anayasa değişikliği maddeleriyle ülkemizde biçimsel olarak da olsa demokrasi adına kalan bazı düzenlemeleri, kazanımları ortadan kaldırmak istenmektedir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Montesquie’den başlayarak Fransız Devrimi ile daha somut duruma gelmekle beraber, İslamiyet’te dört halife döneminde özellikle de Hz. Ömer döneminde de şu anki kuvvetler ayrılığının genel ilkelerinin uygulandığı bilinmektedir.

1789 Fransız Burjuva Devrimi döneminde yayımlanan Bildirgenin 16. Maddesinde “kuvvetler ayrılığının bulunmadığı bir toplumun anayasası yoktur” denmektedir. Evet 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği ile kuvvetler ayrılığı (yasama, yargı, yürütme) ortadan kaldırılmaktadır. Bundan dolayı da anayasadan söz edilemez.

Diğer düzenlemelerle de birlikte otoriter bir başkanlık sistemine geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bunlardan dolayı;

 • İşçi Sınıfımızın, Kamu Çalışanlarının, Halkımızın Geleceği İçin HAYIR
 • Laiklik Bütün Özgürlüklerin Temelidir. Laikliği Korumak İçin HAYIR
 • Ülkemiz ve  Cumhuriyetimizin Kazanımları İçin HAYIR
 • Emperyalizme, Büyük Ortadoğu Projesine (BOP’a) Karşı Olduğumuz İçin HAYIR
 • İşimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin HAYIR
 • Kıdem Tazminatımızın Fona Devredilmesine, Gasp Edilmesine HAYIR
 • Taşeron Cehennemine HAYIR
 • BES (Bireysel Emeklilik Sitemine) HAYIR
 • Eğitim ve Sağlıkta Özelleştirmeye HAYIR
 • Güvencesiz Çalışmaya HAYIR
 • OHAL ve KHK’larla Yönetilmeye HAYIR
 • KHK, Hukuksuz, İşten Çıkartılmalara HAYIR
 • Kamunun Zenginliklerinin,  Sermayeye Peşkeş Çekilmesine, Özelleştirilmesine HAYIR
 • Vergi Adaletsizliğine HAYIR
 • Gelirin ve Servetin Adaletsiz Paylaşılmasına HAYIR
 • İşsizlik Fonunun Sermayeye Peşkeş Çekilmesine HAYIR
 • Grev Yasaklarına HAYIR
 • İş Cinayetlerine HAYIR
 • Kadın Cinayetlerine HAYIR
 • Başkanlığa HAYIR