Nakliyat-İş’ten: Yaşasın Kale Nakliyat Ambarı Grevimiz!

04.10.2017
A+
A-

Grevimiz, tüm taleplerimizin kabul edilmesi üzerine anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Türkiye genelindeki ambar taşımacılığının merkezi durumunda olan İstanbul’la birlikte İzmit, Gebze, Adapazarı, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yalova ve Konya illerinde sendikamız 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamıştır.

Ancak Konya’da bulunan Sağlan Kale Umumi Nak. Amb. Ltd. Şti. işyeri, diğer ambarlarda imzalanan Toplu İş Sözleşmesini kabul etmemiştir. İşyerini sendikal örgütlülükten koparmak için her türlü yönteme başvurmuştur. Arabulucu aşamasında da işveren temsilcileri görüşmelere katılmamışlardır. Bunun üzerine sendikamız, 6356 sayılı yasanın gereği Grev kararı ile uygulama tarihini Sağlan Kale Umumi Nak. Amb. Ltd. Şti. yöneticilerine tebliğ etmiştir.

Tebliğ edildiği üzere de 28 Eylül Perşembe saat 10.00’da, Konya’da faaliyet gösteren Nakliye Ambarlarındaki üyelerimizle Kale Nakliyat Ambarı önünde bir araya gelinerek, davullu zurnalı bir şekilde bayram havasında grevimiz başlamıştır.

İşyeri önünde Nakliyat-İş Sendikası Konya Bölge Temsilcisi Mehmet Ünver tarafından sürecin anlatıldığı bir basın açıklaması yapılmıştır.

Mehmet Ünver süreci anlattıktan sonra, taleplerimiz kabul edilene kadar bu grevin sonlandırılmayacağı vurgusu yaparak, basın açıklamasını sonlandırmıştır.

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından davul zurna ve sloganlar eşliğinde işyerine Grev pankartımız asılmıştır.

Öğle saatlerinde işverenin görüşme talebi ile grevci işçiler ve sendikamız yönetici ve temsilcileri ile birlikte işveren tarafı ile görüşülmüş ve bütün şartlarımız kabul edilip Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi imzalanıp anlaşmanın sağlanması ile birlikte işyerinde çalışma devam etmiştir. Grevimiz kazanımla sonuçlanmıştır.

Yapılan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere 1. yıl farklı ücret gruplarına ortalama % 25 oranında ücret zammı yapılmıştır. Nakliyat Ambarlarında çalışan üyelerimizin yılda 4 maaş ikramiye tutarında ikramiye almaktadır.

Yapılan bu sözleşeme diğer işyerlerine örnek olacak sözleşme maddeleri vardır.

Bunlardan bazıları;

Toplu İş Sözleşmesinin İhlal Edilmesi Durumu

– Toplu iş sözleşmesinin herhangi bir maddesinin işveren tarafından uygulanması durumunda sendika üyesi işçilerin o işyerinde iş bırakma “çalışmama hakları” vardır. Bu yasalarda olmayan Hak Grevinin, toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesidir.

– İşverenler, işyerinde işini müteahhitlik (alt işveren) taşerona devredemez. Aksi takdirde bu toplu iş sözleşmesi aynı işyerinde aynen uygulanır.

– İşyerinde mevcut iş ilişkisi belirsiz süreli iş ilişkisidir. İşyerlerinde geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştırmak sendikanın onay vermesinde olabilir.

Grev esnasında ve basın açıklaması sırasında sıkça; “İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat-İş”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Yaşasın Kale Nakliyat Grevimiz”, “Sözleşme Hakkımız Engellenemez” sloganları atılmıştır.

 

Yaşasın Kale Nakliyat Grevimiz ve Zaferimiz!