Site rengi

Tasarım

Nakliyet-İş’ten: ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) Zet Farma Lojistik Direnişimizle Dayanışma Mesajı Yayınladı

27.11.2014
583
A+
A-

Basına ve Kamuoyuna

Sendikamızın da üyesi bulunduğu, 150 ülkeden 717 farklı sendikadan 4,5 milyon taşıma işçisinin örgütü ITF, Zet Farma Lojistik Direnişimiz ile dayanışma mesajı yayınladı. Mesajın tam metni aşağıda yayınlanmıştır. 27.11.2014

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

 

Dayanışma: Zet Farma Lojistik’te işçi kıyımına son!

26 Kasım 2014

Sevgili kardeşler:

10 Kasım tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz.

Zet Farma Lojistik İşçilerini örgütlerken yaşadığınız şeyleri büyük bir ilgiyle ve dikkatle okuduk. Anlıyoruz ki bir süredir Zet Farma Lojistik İşçilerini örgütlemeye ve şirketteki çalışma koşullarını düzeltmeye çalışıyorsunuz. 12 işçinin işten atılması ve patronun işçilere yönelik tehditkâr davranışları, sendika ve işçilerin yasal aktivitelerine yönelik kabul edilemez bir tepkidir.

Dünya Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmelerine göre her ülkedeki işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme yapma hakları vardır. Bu hakkın patronlardan gelen herhangi bir tehdit olmaksızın özgür biçimde işçilere tanınması gerekir.

İşverenin düşmanca tavırlarına rağmen sendikanızın ve işçilerin bu duruma karşı gösterdikleri tepkiyi büyük bir heyecanla selamlıyoruz. Açıkça görülmektedir ki belli bir aşama da kat edilmiştir. Şirkette çoğunluğu sağlayacak seviyede üye yapmanız, şirket yönetimini masaya oturmaya zorlamıştır.

Fakat anlıyoruz ki mücadeleniz devam etmektedir. 150 ülkeden 717 farklı sendikadan 4,5 milyon taşıma işçisini temsil eden ITF, Direnişinizin yanındadır ve dayanışma mesajı verir.

ITF; sendikalaşma, toplusözleşme yapma ve baskıdan uzak, daha insancıl çalışma koşulları sağlama yolunda sizin ve işçilerin yürüttüğü mücadeleyi desteklemeye hazırdır.

Dayanışmayla!

 

Mac Urata

ITF Taşımacılık İşkolu Sekreteri