Site rengi

Tasarım

Üç Şehitler ve Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

01.09.2020
639
A+
A-

Ankara Şentepe’de, o dönemlerde Ankara’daki ilk yargısız infazla 1 Eylül 1979’da aramızdan bedence koparılan Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları ve Ankara Karşıyaka’da kahpece arkadan vurularak katledilen Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı mezarları başında andık

Mezar başında tüm Devrim Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından, Yoldaşlarının mücadelesini anlatmak için Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Deniz Yoldaş söz aldı.

Deniz Yoldaş etkileyici konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

“Üç Şehitler; Mahmut-İbo-Sadi Yoldaş Ölümsüzdür!

“Tarih 1 Eylül 1978… Bundan tam 42 yıl önce Parababalarının faşist cellâtları halkının mutluluğu ve ülkesinin bağımsızlığı uğruna mücadeleye atılan 3 yiğit yoldaşımızı kalleşçe katlederek bedence aramızdan aldılar.

“Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaş çilekeş halkımızın içinde bulunduğu yoksulluk karşısında kayıtsız kalamayarak, çok genç yaşlarda devrimci kavgaya katıldılar. Kendi kurtuluşlarını halkımızın yerli ve yabancı Parababalarının zulmünden kurtuluşundan bağımsız görmediler. Bu anlayış ve bilinç ile yürüttükleri devrimci mücadeleleri Parababalarına korku veriyordu. Öyle ki Yoldaşlarımız yaşadıkları Şentepe Mahallesini resmi-sivil faşistlerin zulmünden kurtarıp, Şentepe Halkının gönlünde yer edinmişlerdi. Yoldaşlarımız düşündüğü gibi yaşayan ve buna uygun bir devrimci mücadele vermiş olan Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın teorisi ve pratiğini benimsemişlerdi. Parababaları işte bu sebepten korktular. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın teorik ve pratik mücadelesi, Türkiye Halkının biricik kurtuluş yolunu aydınlatıyor ve kendisini kanıtlıyordu.

“Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaş’ın mücadelesi gerçek devrimcilerin, HKP’lilerin elinde dalgalanmaya devam ediyor. Ve tüm devrim şehitlerimizin hayatlarını ortaya koyarak mücadelesini verdiği ideallerini biz hayata geçireceğiz.”

Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşların anmasının ardından Devrim şehidi Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ın mezarında da Tüm Devrim şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Hüreyra Yoldaş söz aldı.

Hüreyra Yoldaş konuşmasına “Engin Yüzbaşıoğlu Ölümsüzdür!” diyerek başladı ve şunları dile getirdi:

“Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bir sözü vardır; “Görev yapıyorduk, muhallebi değil… Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak da. Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.”

“Engin Yoldaş’ımız da tıpkı yine bugün andığımız Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar gibi kavgaya genç yaşta katılıp şehit düşenlerdendi. Ve o da biliyordu ki; Usta’mızın bu sözü devrimci mücadele içerisinde somut bir gerçeklikti. Kendisinin Devrimci Derleniş neferi olması yani Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencisi olması, mücadelesini ve o kısacık yaşamını buna yaraşır şekilde yaşamasına olanak sağladı.

“Engin Yoldaş’ımız 3 Eylül 1979 günü Ankara Karşıyaka’da faşist tarafından kalleşçe arkasından vurulmuş ve 14 Eylül 1979 günü Devrim Şehitleri kervanına katılmıştır. Yüz yüze karşılaşmaya yüreği yetmeyen faşistler, daha hayatının baharında yoldaşımızı, sinsice arkasından kurşunlayarak katletmişlerdir. Çünkü Engin Yoldaş’ımız yiğitti, bilimliydi, bilinçliydi, kararlıydı, örgütlüydü. Dolayısıyla Faşistler için tehlikeydi. Bu yüzden onlar açısından böylesine bir tehdidin ortadan kaldırılması gerekiyordu.

“Karanlık planlarını yaptılar ve genç yoldaşımızı bedence aramızdan aldılar. Engin Yoldaş aldığı kurşun yaralarına rağmen “Kahrolsun faşistler” diye haykırabilecek kadar cesurdu, mertti, gözükaraydı. Engin Yoldaş’ın bu kısacık yaşamına sığdırdığı mücadelesi biz gerçek devrimcilere örnek olmalıdır. Çünkü bizler Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğulları ve kızlarıyız.

“Bugün Engin Yoldaş ve Üç şehitlerimiz nezdinde tüm devrim şehitlerine sözümüzdür! İnsanlığın gerçek kurtuluşu olan Sosyalizmi bu topraklarda mutlaka hayata geçireceğiz!”

Mezar başı etkinliğimiz Mahmut-İbo-Sadi ve Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaşlar’ın bize emanet ettiği mücadeleyi zafere ulaştıracağımıza, insanın insanı ezmediği ve halkın adaletinin hüküm sürdüğü kardeşlik düzenini kurmak için mücadele edeceğimize dair söz vermemizle son buldu.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Mahmut İbo Sadi Ölümsüzdür!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Sosyalizm!

Engin Yoldaş yaşıyor, HKP Savaşıyor!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm!

1 Eylül 2020

Ankara’dan Kurtuluş Partililer