Site rengi

Tasarım

Uyanan ve mücadele eden İşçi Sınıfımız kazanacak!

09.01.2015
605
A+
A-

 

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) yapılan metal işkolu grup toplu iş sözleşmesindeki taleplerini kamuoyuna duyurmak için 21 Aralık Cumartesi günü Gebze’de bir miting düzenledi. Mitingin bir diğer hedefi de Sarı Türk Metal’in MESS’le 3 yıllık sözleşme imzalayarak İşçi Sınıfına yaptığı ihanet de protesto etmekti.

Mitinge DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve diğer sendika yöneticileri de katılarak destek verdi. Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için işten atılan ve sendikalaşma mücadelelerini işyeri önünde başlattıkları direnişle sürdüren ve 51 gündür direnişte olan Zet Farma İşçileri de mitinge katılarak metal İşçilerine destek oldu. Ayrıca, Ülker Direnişçi İşçileri, direnişte olan Dev Sağlık-İş üyesi Maltepe Üniversitesi Hastanesi İşçileri de mitinge katıldı. Çeşitli siyasi partiler ve kitle örgüleri de mitingde yer aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, metal işçisi kardeşlerimize destek olmak için mitinge katıldık. Toplanma noktasına flamalarımız, bayraklarımız ve pankartımızla yürüdük. “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm Demektir”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Tayyipgiller Halka Hesap Verecek”, “Metal İşçisi Yalnız Değildir”, “Kahrolsun Sarı Sendikacılık Yaşasın Devrimci Sendikal Mücadelemiz” sloganlarımızla metal işçilerine desteğimizi haykırdık. Sarı sendikacılığı protesto ettik. İşsizliği, pahalılığı yaratanın Tayyipgiller İktidarı olduğunu vurguladık.

Toplanma noktası olan Gebze Trafo Meydanı’na geldikten sonra, buradan yürüyüşle miting alan Cumhuriyet Meydanı’na gittik. Yürüyüş sırasında sloganlarımızla halkımıza sesimizi duyurduk. Miting alanında yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarda, MESS’in dayatmalarına karşı mücadele etme kararlılığı vardı.

Metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi, aileleriyle birlikte yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiriyor.

Birleşik Metal-İş’in MESS’le yaptığı görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. MESS metal işçilerine yüzde 3,78’lik bir zammı reva görmüştü. Arabulucu aşamasından da bir sonuç alınamamıştı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler bir süredir mesai eylemi yapıyordu. İşverenlerin yıl sonu teslimatları nedeniyle fazlaca talebi olduğunu, fazla mesai eyleminden rahatsız olduğunu söyleyen Serdaroğlu, sözleşme imzalanana kadar bu fazla mesai yapmama eyleminin devam edeceğini belirtmişti.

İşçi Sınıfımız bir yandan, Parababalarının kâr ve sömürü düzeninde inim inim inlerken, diğer yandan da Sarı Sendikacıların ablukasında kan ağlıyor. Uyanan ve mücadele eden İşçi Sınıfımız elbet kazanacaktır. 21.12.2014

 

Anadolu Yakasından Kurtuluş Partililer