Site rengi

Tasarım

Basına ve Kamuoyuna

09.09.2014
635
A+
A-

PTT’de çalışan taşeron işçiler şehiriçi toplu taşımada yasal hakları olan ücretsiz paso için imza kampanyası başlattı

Yıllardır en ağır koşullarda, taşeron cehenneminde çalışan PTT taşeron işçileri insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları ile sendikalı, toplu iş sözleşmeli çalışabilmek için başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde sendikamızda örgütlenmeye başladılar. Bir taraftan üyelik işlemleri devam ederken bir taraftan da işyerlerindeki sorunların çözümüne ilişkin eylemler yapılmaya başlandı.

Bu sorunlardan en önemlisi; PTT taşeronu, çalışanların maaşlarını her ay geciktirerek yatırıyordu, bazen de aylık ücretlerini yatırmıyordu. Çalışanlar da zamanında maaşlarını alamadıkları için mağdur oluyorlardı. Bu sorunun çözülmesi için üyelerimiz ve diğer çalışanlar üretimden gelen güçlerini kullanarak maaşlar zamanında ödenmeyince iş bırakma eylemleri ve direnişler yaptılar. Sendikamızın öncülüğünde gerçekleşen bu eylemler özellikle İstanbul’da, Adana’da, ve Kocaeli’nde bulunan PTT Merkezlerinde kazanımlarla sonuçlandı. Ödenmeyen ücretler ödendi, aylık ücretler ise zamanında ödenmeye başlandı.

Diğer bir sorun ise çalışanların paso sorunu. Bununla ilgili olarak da bir imza kampanyası başlatıldı. PTT’nin kendi kadrosunda dağıtımda çalışan işçiler belediyenin verdiği ücretsiz toplu taşıma pasosu ile dağıtım yaparken, aynı işi yapan taşeron işçisi böyle bir hakkı kullanamamaktadır.

Bu durum hem Anayasa’nın eşitlik ilkesine hem de 4857 sayılı yasaya aykırı bir durumdur. İşte bu eşitsizliği ve haksızlığı ortadan kaldırmak ve taşeron işçilerinin de bu yasal haktan yararlanmaları için bir imza kampanyası başlatıldı.

Bir üst yazı ile PTT Başmüdürlüklerine verilmek üzere hazırlanan imza kampanyasına bütün bölgelerden işçiler yoğun ilgi gösterdiler. Üyemiz olan ya da olmayan herkesin imza attığı bu kampanya İstanbul başta olmak üzere birçok ilde daha birkaç günlük olmasına rağmen birçok bölgede imzalar tamamlandı. Taşeronlarda çalışan işçilerin tamamına yakını kampanyaya katıldı. Diğer bölgelerde de imzalarlın tamamlanması ile birlikte bu dilekçeler PTT Baş Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına ve PTT Genel Müdürlüklerine verilecek. 28.08.2014

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

ETİKETLER: