Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 1 / Eylül Ekim 1989