Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 2 / Kasım Aralık 1989