Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 12 / Kasım Aralık 1993