Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 3 / Mart Nisan 1990