Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 4 / Temmuz Ağustos 1990