Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 5 / Kasım Aralık 1990