Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 6 / Mart Nisan 1991