Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 7 / Mayıs Haziran 1991