Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 8 / Eylül Ekim 1991