Site rengi

Tasarım

Gençliğimiz, eğitim sorunlarının çözümü için Gerçek Devrimci Önderlikle, Partisiyle buluşup, Demokratik Halk İktidarı mücadelesini yükseltmeli!

04.08.2022
442
A+
A-

Prof. Dr. Özler Çakır

2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, AKP’giller’in eğitim alanındaki laik ve bilimsel eğitimi katleden 20 yıllık uygulamalarının sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Durumu somutlamak için sınava ilişkin bazı verileri okurlarımızla paylaşalım. ÖSYM’nin, YKS 2022 aday sayılarına ilişkin yayımladığı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 1. 2022 YKS Aday Sayıları

Tabloda da görüldüğü üzere, bu yıl Temel Yeterlilik Testi -TYT oturumu için 3.234.318 aday başvurmuş, bunlardan 3.008.287 aday sınava girmiş, 3.008.029 adayın sınavı geçerli sayılmıştır. Alan Yeterlilik Testi-AYT oturumuna 2.056.466 aday başvurmuş, 1.852.678 aday sınava girmiş, 1.852.635 adayın sınavı geçerli sayılmıştır. Yabancı Dil Testi-YDT oturumuna başvuran adayların sayısı 168.418 iken sınavı geçerli aday sayısı 132.479 olmuştur.

ÖSYM verilerine göre, Orta Öğretim Kurumlarının son sınıfında okuyan ve TYT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı 901.757; AYT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı 707.612; YDT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı ise 63.336’dır.

Tablo 1’de, sınava başvurduğu halde girmeyen adayların sayısının da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. TYT oturumuna girmeyen adayların sayısı 226.031’dir. (https://www.osym.gov.tr/TR,23867/2022-yks-sinav-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html)

Yukarıdaki verilerin ortaya koyduğu kara tablo ise şöyledir: Üniversite kapılarına yığılan gençlerimizin ulaştığı sayılar ürkütücüdür ve bu sayılar her yıl hızla artmaktadır. Bir karşılaştırma yapmak amacıyla yalnızca 2021 yılı TYT’ye başvuran aday sayısını vermekle yetinelim: 2.592.390.  Bu sayıyı bu yılki başvuru sayısı ile karşılaştıracak olursak, geçen yıldan bu yana başvurudaki artış, 641.928 olmuştur. Yığılmanın boyutlarını daha da net vurgulamak için yukarıda verdiğimiz sayılara bir de şöyle bakalım: 2022 YKS’de,  TYT oturumuna katılan ve sınavı geçerli sayılan adayların 2.106.272’sini mezun durumda olan adaylar oluşturmaktadır.

Yukarıda değindiğimiz sayılar bize neleri anlatıyor, değerli okurlarımız?

Şunları:

AKP’giller iktidarı, yıllardır Allah ile aldatmak üzerine kurdukları vurgun ve talan düzenlerini son günlerde “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvaları ile sürdürmekteler. Yarattıkları bu düzende, işçi-emekçi halkımız işsizlik ve pahalılık cehenneminde kavrulmakta, sürekli yoksullaştırılmakta.Ülke ekonomisinin bu bayır aşağı götürüldüğü acımasız Parababaları düzeninde, bir yandan yüzde otuzlara varan gerçek işsizlik heyulasının karşılarına dikilmesi bir yandan da Laik ve Bilimsel eğitimin tarumar edilmesininsonuçlarından biri olarak,işçi-emekçi halkımızın çocukları üniversite kapılarına yığılmakta.  Hiçbir eğitbilimsel ve insani yanı olmayan bu eleme sisteminin çarkları arasında gençlerimiz ezilmekte, adeta posaya dönüştürülmekte.

Kısacası, tepemize çöreklenen bu kan emicilere, halkımızı iliklerine kadar sömürmek yetmiyor. Acımasızca umut tacirliği yaparak, gençlerimizin ve tabii ülkemizin degeleceğini çalıyor, yok ediyorlar.

Eğitimdeki Ortaçağcı-gerici uygulamaların sonuçlarını yansıtan 2022 YKS’ye ilişkin verilere devam edelim. Ancak siz değerli okurları sayılara boğmamak için yalnızca TYT sonuçlarını vermekle yetinelim.

 

Tablo 2. 2022 YKS’nin TYT oturumuna ilişkin veriler

(https://www.osym.gov.tr/TR,23867/2022-yks-sinav-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html)

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, sınavı geçerli olan tüm adayların 40 sorudan oluşan TYT Türkçe Testi ortalaması 17,778; 20 sorudan oluşan Sosyal Bilimler Testi ortalaması 7,992; 40 sorudan oluşan Matematik Testi ortalaması 6,938; 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri Testi ortalaması ise 4,631 olmuştur. Fazla söze hacet bırakmamaktadır ortada olan bu veriler. TYT oturumundaki tüm alanlarda, ne acıdır ki soruların yarısı bile yanıtlanamamış, beklenen ortalamanın (% 50) çok altında bir başarı göstermişlerdir.

Burada her zaman dile getirdiğimiz gibi, TYT Türkçe Testi sonuçlarına özel bir vurgu yapmak isteriz. Çünkü tüm diğer alanlardaki akademik başarının temel belirleyeni, anadildeki yetkinlik, başarıdır. Dildeki yetersizlik ne yazık ki tüm diğer alanlardaki yetersizlikleri belirleyen en temel etmen olmaktadır. Bu yılki sınavda da öğrencilerimiz önceki yıllarda olduğu gibi Türkçe Testinde ortalama puanın altında kalmışlardır.  Söz konusu testte yer alan 40 sorudan 7 soru, dilbilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kuralları soruları olarak dağılmaktadır. Geriye kalan 33 sorunun 26’sı paragrafta anlam, üçü cümlede anlam, dördü ise sözcükte anlam olmak anlamlandırmaya, verilen metni kavramaya yönelik sorulardır. Okuduğu-dinlediği bir metni kavrayamayan, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edemeyen öğrencilerimizin başka alanlarda öğrenmeler gerçekleştirebilmesi, başarılı olabilmeleri olası mıdır? Nitekim 2022 YKS sınav puanlarının yığınsal dağılımına göre, 96.518 öğrencimiz 100 puanın altında kalmıştır.

Değerli okurlarımız; çocuklarımızın, gençlerimizin içine düşürüldüğü bu durum, Tefeci-Bezirgân Sermayenin iktidardaki temsilcisi AKP’giller’in, 20 yıldır başta eğitim olmak üzere ülkemizdeki her kurumu çürüten ve çökerten Halk düşmanı politikalarının sonucudur. Okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kurumlarımızın Ortaçağcı gericiliğin kıskacına alınmasının sonucudur. Laik ve Bilimsel eğitimin çanına ot tıkanmasının, okullarımızın İmam Hatipleştirilmesinin, Laik Cumhuriyet’in canına okunarak Muaviye-Yezid, CIA Pentagon İslamı’na teslim edilmesinin sonucudur.

Biz Gerçek Devrimciler;

Eğitimin her kademesinde aklın ve bilimin ilkelerinin hâkim olacağı,

Çocuklarımızın her türlü kaygıdan uzak mutlu bireyler olarak kendilerini geliştirebileceği,

Sınavların öğrenci salhanesine dönüşmeyeceği,

Öğretimin her kademesine her yaş ve cinsiyetten herkesin sınav vermek şartı ile girip belge alabileceği,

Öğretim sisteminin özellikle kol işiyle kafa işi arasındaki uçurumu doldurma hedefini güdeceği,

Gerçek bilimin yapılacağı, kapıları tüm yurttaşlara açık Halk Üniversitelerinin kurulacağı,

Eğitimin bütünüyle bir kamu görevi olacağı ve eğitimden para kazanmanın yasaklanarak, herkese eşit, parasız eğitim imkânı sunulacağı,

Hayatın her alanında gerçek Laikliğe işlerlik kazandırılarak Öğretim ve Eğitimin, biçimi ve içeriğiyle Laikleştirileceği,

Demokratik Halk İktidarını kurmak için Halkın Kurtuluş Partisi Saflarında mücadele ediyoruz.

Gençliğimiz de tüm diğer sorunlarda olduğu gibi, eğitim sorunlarının çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiğinin bilinciyle davranmalı.

Gerçek Devrimci Önderlikle, Partisiyle buluşup, Demokratik Halk İktidarı mücadelesini yükseltmeli!