Site rengi

Tasarım

HKP Tayyipgiller hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu

10.07.2015
1.165
A+
A-

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Suç Duyurusunda Bulunan: HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Doğan ERKAN, Av. Pınar AKBİNA.

Şüpheliler:

1- Ahmet Davutoğlu

2- Suça karışan Adalet ve Kalkınma Partisi bürokratları ve milletvekilleri

Suç: Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257 Md.)

Konusu: Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması talebimizin sunulmasıdır.

Beyanlarımız:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre Başbakan, yeni TBMM’nin seçilmesi üzerine Cumhurbaşkanına istifasını bildirir. Cumhurbaşkanı istifayı kabul eder, fakat Başbakan’dan yeni bir hükümet kuruluncaya kadar hükümetin görevinin sürdürülmesini rica eder. Bu süreç Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu aşamadan sonra artık Hükümet siyasî değil, günlük olağan ve zorunlu idari işleri yerine getirir.

2- Ülkemizde 7 Haziran 2015 tarihinde bir genel seçim yapılmış ancak yeni hükümet henüz kurulmamıştır. Hukuk tanımaz AKP ise, görevi fiilen sona ermiş bir kabine ile hala ülkeyi olağanüstü biçimde yönetmektedir. Ve seçimlerden itibaren de 57’si üçlü kararnameyle olmak üzere tam 663 bürokrat ataması yapmışlardır önemli pozisyonlara.

3- Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı’nda 2 Haziran tarihli kararnameyle 40 atama yapıldı. Bakanlık, 30 Haziran’da ise açık bulunan 11 bakanlık müşavirliğine atama gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı da 29 Haziran’da 8 adalet müfettişliğine atama yaptı AKP, 7 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında da üçlü kararnameyle 57 atama gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey çok sayıda koltuğa atama yapıldı.

4- İşte bu atamalardan en dikkat çekici olanları şunlardır: Kezban Nilvan Drama genel müdür yardımcılığından Beyaz Rusya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Ahmet Vakur Gökdenizler genel müdürlükten Avustralya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Öztürk Yılmaz, (kaçırılan Musul Başkonsolosu) daire başkanlığından Tacikistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Serhat Galip, başmüşavirlikten Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Dikili Cumhuriyet Savcısı Kerem Kerim Aslan, Adalet Müfettişliği’ne,Kumluca Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğraş, Adalet Müfettişliği’ne, Merkezde bulunan büyükelçilerden Ali Ahmet Acet, Ahmet Berki Dibek’in 1. derece kadrolu bakanlık müşavirliğine, Hasan Davulcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na, Prof. Dr Ahmet Arif Ergin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’na atanmıştır.

5- Yapılan bu atamalar iktidardan düşmüş bir hükümet tarafından siyasi Saiklerle, KADROLAŞMA AMACIYLA yapılmıştır ve yasa dışıdır. Nitekim Danıştay 5. Dairesi 2002 seçimlerinden hemen sonra yapılan atamaları “siyasi amaçla yapılan atamalar” olarak yorumlamış ve bu tür işlemlerin atanan kişiler için “kazanılmış hak” olmadığına işaret etmişti. Danıştay, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından yapılan atamalarla ilgili kararında şöyle demişti: “11.1.2002 tarihinden 4.11.2002 tarihine kadar 11 aylık sürede İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerine 87 adet atama yapıldığı halde, 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinden hemen sonra, (yeni hükümete görev teslimi yapılmadan kısa bir süre önce) 4.11.2002-19.11.2002 tarihleri arasında ve İl Sağlık Müdür Yardımcılıkları görevlerine acil atamayı gerektirecek somut bir nedenin varlığı da ortaya konulmadan, davacıyla birlikte 41 İl Sağlık Müdür Yardımclığı kadrosuna yapılan atamanın kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.”

Tüm bu nedenlerle, yönetsel ve kamusal sebeplerle değil, siyasal/ideolojik sebeplerle yapıldığı anlaşılan bu atamalar, hem işlemi idare hukuku yönünde sakat hale getirir, hem de bir yetki gaspı niteliğinde olduğundan, TCK 257. Madde bağlamındaki “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” suçu kapsamına girer. Dolayısıyla da savcılığınıza işbu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem     : Açıkladığımız nedenlerle GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçu işleyen ve yukarıda bahsettiğimiz atamaları yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak, atılı suçlardan cezalandırılmalarını bilvekale talep ederiz. Saygılarımızla. 10.07.2015

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

VEKİLLERİ

Av. Metin BAYYAR     Av. Sait KIRAN     Av. Azime Ayça ALPEL     Av. Doğan ERKAN