Site rengi

Tasarım

HKP’den: “Halkçı Hukukçularımız Milli Savunma Bakanlığına sordu: Hangi diploma ibraz edildi, Tayyip Askerliğini Er olarak mı Yedek Subay olarak mı yaptı?”

27.01.2021
584
A+
A-

AKP’giller’in Reisinin ne bir lise diploması var, ne de bir üniversite diploması. Ama askerliğini Yedek Subay olarak yaptığı iddia ediliyor. Ama cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor.

AKP’giller’in ve Reisinin her işleri şaibeli. Yasalara, ahlâka, geleneğe, göreneğe, hiçbir din anlayışına uygun tek bir işleri yok. Yapılan gayri meşru, yasa dışı, ahlâk dışı, din dışı işlerin uygun olduğu tek anlayış CIA İslamı. Tek taptıkları Tanrı da Para Tanrısı olunca, bu Tanrının emrettiği bütün bu işleri kılıfına uydurup, arkalarına aldıkları AB-D Emperyalistlerinin gücüyle, “yerseniz” diyorlar.

Hülooogcularına yediriyorlar, Allah’la kandırdıkları Halkımıza yediriyorlar. Ama gerçek devrimcilere, yurtseverlere yediremiyorlar!

HKP, bütün bu düzenbazlıkların peşini bırakmıyor. Partimiz Avukatları bu sefer de MSB’ye başvurarak, kendilerine ibraz edilen (o da eğer varsa) diploma; eğer yapmışsa- askerliğini sordular.

Partimiz Avukatlarının dilekçesi 25.01.2021 tarih ve 34347 sayı ile MSB kayıtlarına girdi.

Sonrasında Av. Sait Kıran tarafından yapılan açıklamamız aşağıdadır:

Değerli Halkımız,

Bildiğiniz gibi, ilk günden beri Recep Tayyip Erdoğan’ın Diploması, Türkiye kamuoyunun gündemini meşgul etti. Bugüne kadar onlarca başvurumuz olmasına, başka kişi ve kuruluşların da başvuruları olmasına rağmen, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye kamuoyunun önüne gerçek bir Üniversite mezuniyet diploması sunamadı.

 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak,

bu defa da Milli Savunma Bakanlığına başvurduk

Başvuru gerekçemizde, askerliğini Yedek Subay olarak yaptığını ileri süren Recep Tayyip Erdoğan’ın, askerliğe başvuru sırasında hangi Yüksekokul veya Üniversitenin diplomasını sunduğunu sorduk.

Çünkü, Türkiye Noterler Birliği’nin 23 Mayıs 2019 tarih 2018/263 esas sayılı Disiplin Kurulu kararına açıkça yansıdığı gibi; Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasının aslını sunmadan, fotokopi üzerinde bir noter tasdik işlemi yapmış.

Biz bu tür işlemin yasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Noterler Birliği de bu çerçevede karar vermiş.

Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı’na sorduk:

– Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerlik hizmetine hangi tarihte başlamış, hangi tarihte teskereyi almıştır?

– Askerlik hizmetine nerede başlamış, nerede tamamlamıştır?

– Zorunlu askerlik hizmetini Er olarak mı yoksa Yedek Subay olarak mı yerine getirmiştir?

– Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptı ise, Askerlik Şubesine hangi fakültenin diploması ibraz edilmiştir?

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bu başvuruyu yaptık. Umuyoruz ki, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda gerçek bir bilgi verir ve en azından Kamuoyu bu konuda, Recep Tayyip Erdoğan’ın askerlik yaparken hangi belgeleri sunduğunu öğrenmiş olur.

Bu niçin önemlidir?

Bilgi Edinme Kanunun Amaç maddesinde belirtildiği gibi Demokratik ve Şeffaf yönetimin gereği olan; eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun bir yönetim inşa edilebilmesi açısından bu tür bilgi ve belgelerin kamuoyunun ve ilgili siyasi partilerin, kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması lazım.

Ama biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak, şu konuda eminiz: Milli Savunma Bakanlığı da, daha önceki yaptığımız diğer kurumlara yaptığımız başvurularda olduğu gibi, gerçek bilgi vermeyecek, verme cesaretinde bulunamayacak.

Çünkü bir korku imparatorluğu yaratılmış durumda ve herkesin bildiğini, tüm kamuoyunun bildiğini halktan gizlemeyi marifet sanmaktadır.

Ama hep söylüyoruz, Halkın Kurtuluş Partisi olarak da bunun mücadelesini veriyoruz:

Bazı insanları sürekli kandırabilirsiniz, bir kısım insanları geçici süreyle kandırabilirsiniz. Ama toplumun tamamını sürekli kandıramazsınız. Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu var.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu mücadelemizin sonunda inanıyoruz ki, er geç Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğu, suç duyurularımızda yaptığımız gibi “Resmi Evrakta Sahtekârlık” suçunu işlediği er geç ortaya çıkacak.

Ve bu konuda, emri sadece yasalardan ve bağımsız vicdanından alan, bağımsız mahkemelerde yargılanarak gerekli cezaya çarptırılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığına yaptığımız başvurunun sonucunda da şunu bekliyoruz: 4 yıllık gerçek bir Üniversiteden mezun olmadığı sabit olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, askerlik hizmetini yapmadığı ortaya çıktığında, yeniden askerlik yükümlüğünü alması ve er olarak görevini yapması zorunludur.

Halkımızın çocuklarının yaptığı görevi Recep Tayyip Erdoğan da yapmak zorundadır.

Buna yönelik mücadelemiz devam edecek.

27.01.2021

HKP Genel Merkezi

***

Verilen dilekçenin tam metnini yayınlıyoruz:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Asker Alma Genel Müdürlüğüne

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A, 06550

                    Çankaya/Ankara

Konu: Recep Tayyip Erdoğan’ın Askerlik Hizmetine ve Diplomasına İlişkindir.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yükseköğrenim diplomasına sahip olup olmadığı, kamuoyunu en fazla meşgul eden konuların başında gelmektedir.

Aslında, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıyla, notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek İslam Enstitüsü dışında 4 yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim okulunda okuyabilmesi için gerekli olan Lise diploması da tartışmalıdır. Bugüne kadar da Recep Tayyip Erdoğan’ın “fark derslerini vererek mezun oldum” dediği Eyüp Lisesinden alınan bir diploma da kamuoyu ile paylaşılamamıştır.

Dolayısıyla Bakanlığınız tarafından tarafımızca 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edilen bilgilerin paylaşılması durumunda Kamuoyunun da rahatlayacağını, diploma tartışmalarının da sonlanacağını umuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın, her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sitesinde yer alan biyografisinde askerlik hizmeti ile ilgili bir ifade yer almıyorsa da, basına ve kamuoyuna yansıyan biyografisinde askerliğini 1982 yılında Yedek Subay olarak yaptığı iddia edilmektedir.

Kimlerin askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yapabileceği de kanunla belirlenmiştir.

25.06.2019 tarihine kadar yürürlükte olan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun “Yedek subay yetiştirilmesi” başlıklı 3. Maddesinin b fıkrası, kimlerin Yedek Subay adayı olabileceğini:

“b) Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Milli Eğitim Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olup da  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askerliğe elverişli olanlar arasından, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadar yedek subay adayı (c) ve (d) bendleri esaslarına göre ayrılır.”şeklinde sıralamıştır

25.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanununun “Yedek subay seçimi” başlıklı 7. maddesi de Yedek Subay Adayında aranan özellikleri sıralarken Mülga 1076 sayılı kanununun ilgili maddesini neredeyse tekrarlamıştır:

“MADDE 7 – (1) Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç miktarı kadarı yedek subay adayı olarak ayrılır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirir.”

Görüldüğü gibi “Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Milli Eğitim Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu” olanlar, Yedek Subay olarak askerlik hizmetlerini yerlerine getirirler. Dolayısıyla askerliğini Yedek Subay olarak yapmak isteyen her Türk Vatandaşı 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair bir belgeyi -ki o belge ya diplomadır, ya geçici mezuniyet belgesidir- bağlı oldukları askerlik şubelerine sunmak durumundadır.

Yukarıda ki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın, zorunlu Askerlik Hizmetini Yedek Subay olarak yapabilmesi içinde, Cumhurbaşkanlığı yapabilmesi içinde gerekli olan 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğunu gösterir bir diplomasının olması gerekir.

Bütün bu nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan’ın zorunlu askerlik görevi ile ilgili birçok soru sormamız gerekmektedir:

1- Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerlik hizmetine hangi tarihte başlamış, hangi tarihte teskereyi almıştır?

2- Askerlik hizmetine nerede başlamış, nerede tamamlamıştır?

3- Zorunlu askerlik hizmetini er olarak mı yoksa Yedek Subay olarak mı yerine getirmiştir?

4- Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptı ise, Askerlik Şubesine hangi fakültenin diploması ibraz edilmiştir?

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun Amaç maddesinde;

   “Madde 1- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” denilmektedir.

İşte tam da bu yasanın tarif ettiği demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir.

Yukarıda açıkladığımız bütün bu nedenlerle, sorularımızın cevaplandırılarak tarafımıza bilgi verilmesini,

Bakanlığınız bünyesinde bulunan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bağlı olduğu askerlik şubesine sunulan diploma veya mezuniyet belgesinin bir örneğinin de tarafımıza ulaştırılmasını talep ederiz. 25.01.2021

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. Metin Bayyar – Av. Sait Kıran – Av. Ayça Okur – Av. Doğan Erkan