Site rengi

Tasarım

Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış: Torba yasalarla kamu taşınmazları, Ortaçağcı gerici çocuk istismarcısı vakıf ve derneklere peşkeş çekiliyor.

06.03.2018
587
A+
A-

 

7 Şubat 2018’den beri gazetelerde AKP’li belediyelerin mülkiyeti hazineye ve belediyelere ait olan kamu taşınmazlarını ENSAR, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti vb. adlar altında kurulan ve adı ne yazık ki çocuk istismarlarıyla gündeme gelen vakıf ve derneklere 49 yıllığına bedelsiz olarak hibe edilmesi ile ilgili haberleri okuyoruz. İmtiyazlar anlamına gelen ve Anayasa ile korunan kamu taşınmazları OHAL bahanesiyle çıkarılan ve denetimden geçmeyen Torba Yasalarla sözde usule uygun hale getirilerek Ortaçağcı gerici çocuk istismarcılarına peşkeş çekiliyor.

Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasayla bu peşkeşin önü açıldı ne yazık ki. Ancak HKP, kimin malını kime peşkeş çekiyorsun diye soruyor her seferinde. HKP, yaptığı onlarca suç duyurularıyla sonucunun “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” yönünde verilecek kararları bile bile Tarihe not düşüyor. Çünkü biliyoruz ki bu düzen böyle gitmeyecek…

Hikmet Kıvılcımlı, “Osmanlı Tarihinin Maddesi” kitabının 3. Cildi, sayfa 118’de Tefeci-Bezirgân Sermayenin Beytül Mal’i aşırma aracı olan Vakıfları; Osmanlıyı batıran araçlar olarak görür ve şöyle der:

Vakıf; bir zümre insanı ebediyen besleyen ve kimse tarafından zapt edilemeyen bir toprak geliridir. Bu toprağa ve gelirine padişah ve kanun dahi karışamaz.”

Ve yine Hikmet Kıvılcımlı aynı şaheserin 148. Sayfasında bugüne ışık tutuyor:

“Kanun egemen sınıfın kaprisleriyle her saat başı değiştirilen oyuncaktır. Yargıçlara gelince (…) ilkel Komünada yargıç toplumun bütün kandaşlarıdır. Toplumun dışında ona yabancı imişçe tepeden bakan sözde yargıç ancak sınıflı toplumun yaratığıdır. İlkel komünada öyle bir yargıç yoktur.”

İşte HKP, on yıllar önce yolunu aydınlatan Hikmet Kıvılcımlı’nın bu öngörüleri ve uyarıları doğrultusunda halkımızı Allah ile aldatanlardan hesap soruyor, sormaya da devam edecek. Bu nedenle gördüğü ve elinin yetiştiği her kamu malı aşırıcılığına içinde bulunduğu koşulların zorluğuna ve şimdilik imkansızlığına bakmaksızın mücadeleye devam ediyor.

Bu konu ile ilgili Kurtuluş Partili Hukukçuların yapmış olduğu suç duyuruları İskenderun ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarına verildi.

 

HKP

Genel Merkezi