Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Şanlıurfa Tüvtürk Polçak direnişçilerinden 2 işçi işe iade davasını kazandı

09.08.2020
411
A+
A-

Şanlıurfa Tüvtürk Polçak Taşıt Muayene İstasyonunda Direnen İşçiler kazanmaya devam ediyor.

İki Üyemiz daha İşe İade Davasına kazandı

Sendikamız Şanlıurfa Polçak Taşıt Muayene İstasyonlarında örgütlenmiş, üye çoğunluğunu sağlamış ve 8 Kasım 2018 tarihinde Bakanlığa yetki tespiti için başvuruda bulunmuştu. Ancak işveren, işçilerin anayasal hakkını hiçe sayarak işçi kıyımına başlamış, bugüne kadar 31 üyemizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atmıştır. İşten atılan üyelerimiz 19 Kasım 2018 tarihinden beri işyerlerinin önünde 606 gündür işe geri dönüş mücadelesi vermektedirler.

Onurlarına, ekmeklerine, haklarına ve sendikalarına sahip çıkan üyelerimiz bir taraftan direnişi devam ettirirken diğer taraftan da hukuksal mücadele avukatlarımızla birlikte devam ediyor.

Bugün Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya üyelerimiz ve sendikamız avukatı Ayça Okur katıldılar. İşe iade ile ilgili açılan davanın yapılan duruşmasında Mahkeme feshin geçersizliğine ve sendikal nedenle olduğunu belirterek iki üyemizin daha işe iadesine karar verdi. Böylece daha önce kazanılan davalarla birlikte 11 üyemizin işe iadesine ve sendikal nedenle işten çıkartıldıklarına karar verilmiş oldu.

Mahkeme karara bağladığı davada; işten çıkarmaların haksız ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işe iadeye, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNATA hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Tüvtürk/Polçak işvereni 12 + 4 olmak üzere toplam 16 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkûm oldu.

İşe iade davası açılan ve devam eden diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Dolayısı ile işverenin işçi sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.

Tüvtürk/Polçak’da 606 gündür işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için direnen TÜVTÜRK Polçak İşçileri kazanacak.

Sendikaya Üye Olmak Anayasal Haktır Engellenemez!

Yaşasın Tüvtürk/Polçak Direnişimiz, Mücadelemiz!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Tüvtürk/Polçak’a Sendika Girecek Başka Yolu Yok!

Direne Direne Kazanacağız!

Şanlıurfa Tüvtürk/Polçak’ta İşten Çıkartılan Üyelerimiz İşe Geri Alınsın!

Yaşasın Nakliyat-İş!

16.07.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi