Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Tüvtürk Muğla Direnişçi İşçileri mücadelelerini kazanmaya devam ediyor

09.08.2020
390
A+
A-

Tüvtürk Muğla Direnişimiz 702 gündür kararlıca devam ediyor.

Sendikamız Üyesi 1 İşçi daha Bodrum’da İşe İade Davasını kazandı.

İşveren bir kez daha Sendikal Tazminat Ödemeye mahkûm oldu.

Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de örgütlenmesini tamamladıktan sonra işveren, baskılara rağmen sendikadan istifa etmeyen üyelerimizden 18 işçiyi işten atmış, atılan üyelerimizden 16 üyemiz adına işe iade davaları açılmıştı. Muğla, Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da iş mahkemelerinde açılan davaların tamamında işe iade davaları kazanılmış oldu. Mahkemeler ayrıca işvereni sendikal tazminat ödemeye mahkûm etti.

Sadece Fethiye’deki bir davada mahkeme; işe iadeyi kabul etmiş, fakat sendikal tazminat vermemişti. Ancak sendikamız avukatı Av. Tacettin Çolak’ın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yaptığı itiraz ve girişimleri ile o davada da sendikal tazminat kararı verilmek üzere bozuldu.

Mahkemelerce karara bağlanan davalarda; işten çıkarmaların haksız ve sendikal nedenle yapıldığı kabul edilerek, işe iadeye, işçinin başvurusuna ve işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNATA hükmedilerek, ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verildi.

Böylece Muğla Tüvtürk işvereni her bir dava için 12+4 olmak üzere 16 aylık tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Ayrıca daha önce Muğla Taşıt Muayene İstasyonunun Merkezi Şanlıurfa’da olduğu için sendikamızın çoğunluğuna yapmış olduğu itiraz da Şanlıurfa 3. İş Mahkemesince reddedilmiş ve yetki davası sendikamızın lehine sonuçlanmıştı.

Dolayısı ile işverenin işçi sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.

İşverenin haksız, hukuksuz her türlü baskı ve tehditlerine rağmen kararlı bir şekilde 702 gündür devam eden mücadelemiz, Muğla Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonlarında İşçiler sendikalı, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenine kavuşuncaya kadar sürecek.

Muğla Tüvtürk’te işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için her türlü zorluğa rağmen direnen TÜVTÜRK Muğla İşçileri kazanacak.

 

Sendikaya Üye Olmak Anayasal Haktır Engellenemez!

Yaşasın Muğla Tüvtürk Direnişimiz, Mücadelemiz!

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

Muğla Tüvtürk’e Sendika Girecek Başka Yolu Yok!

Direne Direne Kazanacağız!

14.07.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi