Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Tüvtürk/Reysaş’ta Sendikamız Üyesi 9 Direnişçi İşçi, İşe İade Davasını Kazandı! Yaşasın Tüvtürk/Reysaş Direnişimiz!

08.11.2020
472
A+
A-

Sendikamız, Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Bartın illerinde hizmet veren Tüvtürk/Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları’nda örgütlenmişti. İşveren, işçi ve sendika düşmanlığı yaparak, sendikal örgütlülüğümüzü kırmak için değişik istasyonlarda, değişik tarihlerde sendikamız üyesi 41 işçiyi haksız, hukuksuz keyfi bir şekilde işten atmış ve Bakanlığın çoğunluk tespitine de itiraz etmişti.

İşten atılan üyelerimiz onurlarına, işlerine, ekmeklerine ve sendikalarına sahip çıkarak 21 Kasım 2018 tarihinde başlattıkları Direnişi aylarca Eskişehir’de, Karabük’te devam ettirmişlerdi. Kastamonu’da Direnişimiz 322 günden beri devam etmektedir.

Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. İş Mahkemesinde Batı Karadeniz Bölgesindeki istasyonlardan işten atılan 9 üyemizin davası görüldü.

Sendikamız avukatı Av. Ayhan Erkan’ın katıldığı 7. İş Mahkemesi’nde görülen davalarda 9 üyemiz için de mahkeme işten çıkarmaların haksız ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işçilerin işe iadesine, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın, 12 aylık brüt ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNAT’A hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Reysaş/Tüvtürk İşvereni 12+4 olmak üzere 16 aylık Sendikal Tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Ayrıca, işverenin itiraz ettiği yetki davası da istinaf mahkemesinde sonuçlanmış ve mahkeme Tüvtürk Reysaş’ta sendikamızın yetkili sendika olduğuna karar vermiştir.

Dolayısı ile işverenin işçi-sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.

Reysaş’ta işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için direnen TÜVTÜRK Reysaş İşçileri kazanacak.

 

Sendikaya Üye Olmak Anayasal Haktır Engellenemez!

Yaşasın Reysaş Direnişimiz, Mücadelemiz!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Reysaş’a Sendika Girecek Başka Yolu Yok!

Direne Direne Kazanacağız!

15.10.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi