Nakliyat-İş’ten:Uzel Makine İşçileri, İstanbul Çağlayan Adliyesinde Ücret ve Tazminat Alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi için İcra Müdürlüğüne dilekçe verdiler

08.11.2020
A+
A-

Yağma Yok, Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Uzel Makine İşçileri, 11 yıl aradan sonra alanlara çıkarak gasp edilen hakları için 23 aydır Sendikamız öncülüğünde Parababalarının işçi düşmanlığına, sarı sendikacılığa karşı direnişlerini sürdürüyor.

Uzel Makine İşçileri 45 gündür de Uzel Fabrikası’nın önüne kurdukları Direniş Çadırı’nda 7/24 mücadelelerini devam ettiriyorlar.

Uzel Makine Sanayi AŞ’nin iflas etmesi sonucu Uzel Makine İşçileri, 4857 sayılı ve 1475 Sayılı İş Kanununa göre almaları gereken kıdem ve ihbar tazminatı ile çalıştıkları beş aylık ücretlerini alamamışlardı.

Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesine giden yüzün üzerindeki Uzel İşçisi 4857 Sayılı İş Kanununun 36. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “(…) haciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder” hükmü ile İcra İflas Kanununun 206. Maddesine göre; işçi alacakları ve tazminatları ödemede ilk sırada bulunması gerektiği maddesine göre Uzel Makina İşçilerinin alacalarının öncelikli olarak ödenmesi için 1. İcra Müdürlüğüne dilekçe verdiler.

Öncesinde ise Adliye binası önünde bir basın açıklaması yapıldı. Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Sendikamız yöneticilerinin katıldığı açıklamada Uzel işçilerinin mücadelesi ve gelinen aşama ile ilgili olarak konuşmalar yapıldı.

İlk konuşma işçiler adına Suat Bektaş tarafından yapıldı.

Bektaş konuşmasında, 13 yıldır gasp edilen hakları için mücadele ettiklerini, tek amaçlarının ödenmeyen tazminat ve ücret alacaklarının ödenmesi olduğunu belirterek, gasp edilen haklarının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyledi. Buna ilişkin yasalarda kesin maddelerin bulunduğunu, ancak yasalara bile uyulmadığını, ülkede adaletin kalmadığını belirtti. Her şeye rağmen bugün buraya gelerek yasal hakları için dilekçelerini vereceklerini belirtti.

Yetkililere bir kez daha seslenen Bektaş, Uzel Ailesini, Vera Varlığı korumak yerine işçilerin haklarının ödenmesi için gerekli adımları atmalarını istedi.

İşçilerden sonra söz alan sendikamız Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu da, 13 yıldan beri Uzel İşçilerinin ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için mücadele ettiğini, bugün de yasalara göre işyerinin iflası sonucunda alacaklılar açısından işçi alacaklarının ödenmesinin öncelikli olması nedeni ile buna ilişkin dilekçeler verileceğini belirtti.

2007 yılında iflas eden Uzel Makine’de çalışan 2200 işçinin ise mağdur olduğunu ve haklarının verilmediğini söyledi. Uzel Makine’nin iflas ve satış süreçlerinde hile ve çeşitli oyunların oynandığını, kamu yararının olmadığını, birileri rahatsız olsa da bunları her fırsatta dile getireceklerini ve rahatsız etmeye de devam edeceklerini belirtti.

Küçükosmanoğlu, Uzel arazisini yeri bakımından çok kıymetli bir arazi olduğunu, arazinin satışında da birçok oyunun döndüğünü belirterek, yapılan kanunsuzlukların takipçisi olacaklarını ve işçilerin hakları ödenmeden o arazi üzerinde bir şey yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek bir kez daha kararlılıklarını ifade etti.

Bu olanların en büyük suç ortağının Uzel Ailesi, Vera Varlık’la birlikte işçilerin yıllarca aidat ödediği Türk Metal Sendikası’nın da olduğunu belirterek, işçilerin emeği ve ekmeği üzerinden oynanan bu oyunlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

Küçükosmanoğlu bütün halkı, sendikaları burada hak mücadelesi veren Uzel İşçileri ile dayanışmaya çağırarak konuşmasını bitirdi.

Konuşmalarda ayrıca ücret alacakları için Direnişte olan Soma ve Ermenek Maden İşçileri ile de dayanışma içerisinde olduklarını ve sermaye sınıfına karşı mücadelenin birlikte verileceğini bir kez daha belirtiler.

Basın açıklamasının ardından işçiler dilekçelerini İcra Müdürlüğüne ilettiler.

 

Yaşasın Uzel Direnişimiz!

Tazminat Haktır, Gasp Edilemez!

Soma ve Ermenek Maden İşçileri Yalnız Değildir!

21.10.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi