Site rengi

Tasarım

Nerede bir İşgal, Grev ve Direniş varsa orada Halkın Kurtuluş Partisi vardır

04.02.2015
488
A+
A-

 

 

İşçi Sınıfımızın başının sarı ve gangster sendikacılar tarafından bağlandığı günümüzde, Parababalarının amacı; DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) içerisindeki mücadeleci ve devrimci sendikaları yok ederek, sadece İşçi Sınıfını örgütsüz bırakmak değil aynı zamanda İşçi Sınıfımızın bugüne kadar dişiyle-tırnağıyla ve canı-kanı pahasına elde ettiği haklarını da bir bir gasp ederek yok etmektir.

İşçi Sınıfımızın böylesine ağır ve zor günlerden geçtiği bir dönemde DİSK/ Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 22 işletmede 15.000  bin işçinin ekmeğine sahip çıkarak, Parababalarının en önemli örgütü olan MESS’in (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) uzlaşmaz, katı dayatmalarına karşı grev kararı alması tüm emekçiler için umut vericidir.

Nerede bir işgal, grev, direniş varsa orada olmayı şiar edinen Partimizin İzmir İl Örgütü de, Ege Bölgesinde 29 Ocak tarihinde greve çıkan MAHLE ve SCHNEİDER ELECTRİC İşçilerini yalnız bırakmadı.

İşçilerin istediklerini elde edinceye kadar da her zaman yanlarında olduğumuzu, mücadelelerinin mücadelemiz olduğunu, üzerimize düşen her türlü dayanışmayı göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtir ve tüm grevdeki işçi kardeşlerimizi selamlarız.

Çünkü bizler biliyoruz ki;

İşçi Sınıfı Örgütlü İse Heptir, Örgütsüz İse Hiçtir!

Örgütsüz İşçi Köle İşçidir, Örgütlü İşçi Yenilmez!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

30.01.2015