Site rengi

Tasarım

Partimizin Hukuk Mücadelesi meyvelerini veriyor: Danıştay Savcısı, Göreme Vadisi’nin Milli Park Statüsünden çıkartılmasına ilişkin Kaçak Saray kararının iptali yönünde görüş bildirdi!

09.07.2021
397
A+
A-

Partimiz; 1985 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve 1986’dan itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü verilen Göreme Vadisi’nin, AKP’giller’in Kaçak Saraylı Reis’inin 21 Ekim 2019 tarihli kararı ile milli park olmaktan çıkartılmasına karşı yürütmenin durdurulması ve kararın iptali yönünde dava açmıştı.

Danıştay Savcısı açtığımız dava üzerine Milli Park statüsünün geri getirilmesi gerektiğini şu ifadelerle açıklamıştır;

Türkiye, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme”nin 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanıp, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla taraf olmuştur. “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme” Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun, 17 Ekim-21 Kasım 1972 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Genel Konferansında kabul edilmiş bu Sözleşme ile; kültürel miras sayılan; anıtlar, yapı toplulukları, sitler ve doğal miras olarak sayılan; estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar, bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar, bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanları, kendi toprakları üzerinde bulunan çeşitli varlıkları saptayıp belirlemek, bu Sözleşmeye taraf olan her devlete ait bir sorumluluk olarak belirlenmiş ve temel amacı; üstün evrensel değere sahip kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması olarak ortaya konulmuştur. 6 Aralık 1985 tarihinde 357 sıra numarası ile doğal ve kültürel varlıklar kategorisinde UNESCO tarafından Göreme Milli Parkının, Dünya Mirası Listesine dahil edilip koruma altına alındığı dikkate alındığında, tesis edilen işlemin, sözleşmenin getirdiği yükümlülük ve kamu yararı ile bağdaşmadığı görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 21/10/2019 tarih ve 1673 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali gerektiği, düşünülmektedir.”

AKP’giller’in ve Kaçak Saray’ın hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargısında halkın, doğanın, hayvanların, bitkilerin çıkarını savunan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor.

Danıştay’ın kararını değerlendiren Halkçı Hukukçulardan, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak doğamıza, hayvanlarımıza, bitkilerimize, ülkemize sahip çıkmayı esas alıyoruz. AKP’giller iktidarının doğaya, hayvana, tabiatımıza, bitkimize yönelik saldırılardan birisi olan Kapadokya’daki Göreme Vadisi’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığının tek başına yaptığı işleme karşı Danıştay 10. Dairesinde dava açtık.

“Danıştay Savcısının bugün tebliğ edilen görüşüyle de bizim ne kadar haklı olduğumuz, doğal mirasımız olan Kapadokya Göreme Vadisi’ne yönelik saldırının hukuksuz, haksız olduğu, iptal edilmesi gerektiği bir kez daha teyit edilmiştir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak doğamızı, ülkemizi, vatanımızı, insanlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu uğurda mücadelemiz sürecek.”

HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan ise şunları dile getirdi:

“Danıştay Savcısı özetçe ‘Cumhurbaşkanı kararının hukuki gerekçesi olmalı, bilimsel bir tespite ve gerekçeye dayanmalı, Cumhurbaşkanı kararı kanunun amacına aykırı, Cumhurbaşkanı kararı Uluslararası sözleşmeye aykırı’ demiş oluyor. Böylece Cumhurbaşkanının keyfi, canının istediği gibi karar yayımlayamayacağı söylenmiş oluyor. Bunlar Asgari hukuk kuralları, Tayyip Erdoğan da öğrensin bunları artık. Halkımızın tüm hakları için ve Çevre Hakkı için de mücadelemiz sürecek.”

Partimiz, doğamızın, hayvanlarımızın, bitkilerimizin, ülkemizin ve halkımızın çıkarları uğruna mücadele etmeye devam ediyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Savcılıkları, Danıştay, Yargıtay, AYM ve UCM’de yüzlerce davalar açtık, hukuk mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz.

5 Haziran 2021

 

HKP Genel Merkezi