Site rengi

Tasarım

PTT’de taşeron işçilerine kanunsuz, hukuksuz sözleşme dayatması

30.06.2015
2.059
A+
A-

 

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.)’ye bağlı Kocaeli PTT Baş Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan dağıtım-kargo işi alt işveren/ taşeron olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda  5M Kurumsal Hizmetler İnşaat Turizm Araç Kiralama Hizmetleri Sanayii Tic. Ltd. Şti. ve Bilişim Grup Sosyal Hizmetler İnşaat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Kocaeli’nde Pikbay İnşaat Nakliyat Petrol  Ürünleri San Ve Tic Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.

Yıllardan beri PTT’nin değişik birimlerinde ki işyerlerinde farklı alt—işveren/ taşeronlarda çalışan ve büyük çoğunluğu Sendikamız Nakliyat-İş üyesi olan işçilere, “Personel aynı işyerinde Üst İşverene daha önce hizmet ifa etmiş olması halinde; gerek önceki işvereninden ve gerekse Üst İşverenden herhangi bir hak ve alacağı (maaş, mesai, prim, ihbar-kıdem tazminatı izin alacağı vs.) bulunmadığı ve tahsil ettiğini beyanla, beyan etmediği bir hak ve alacağı olması durumunda tüm bu geçmiş dönemden kaynaklanan hak ve alacaklarından dolayı İşverene karşı kullanabileceği tüm yasal haklarından gayrı kabili rücu feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.” 1.42 ve 1.12 maddelerin de olduğu  “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” baskı ile imzalatılmak istenmektedir.

Bu sözleşme, üst İşveren olarak PTT’de ki sorumlu yöneticilerle alt işveren yöneticiler tarafından hazırlanmış 4857  Sayılı İş Kanuna aykırı, kazanılmış hakları ortadan kaldırmaya yönelik kanunsuz, hukuk dışı bir sözleşmedir.

Özellikle, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli PTT Taşeron  İş Sözleşmelerini 1.42 1.12 ’de ki düzenlemeler tamamen kanunsuz, hukuksuz, kazanılmış hakları ortada kaldıran düzenlemedir. İşçilerin geçmiş dönemle ilgili, almadıkları kıdem-ihbar, yıllık ücretli izin haklarını aldıklarına ilişkin ibra etmeleri ve dava açma hakkından da feragat etmeleri istenmektedir.

Bu hukuksuzluk, kanunsuzluk, keyfilik kazanılmış hakların ortadan kaldırılması, PTT gibi bir kamu işletmesinde yaşanmaktadır.

Bu sözleşmeyi imzalamayan üyelerimiz, işçiler işten atmakla birkaç kişinin yapacağı işi bir kişiye yaptırmakla farklı birimlere, işyerlerine gönderilmekle tehdit edilmektedir. Üyelerimiz sözleşmeyi imzalamamıştır.

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası olarak PTT ve Alt İşveren/ Taşeron bu hukuksuz, kanunsuz sözleşme dayatmasına karşı her türlü hukuki, fiili mücadeleyi vermektedir.

PTT’de taşeron cehennemine yıllardan beri örgütsüz bırakılan işçiler artık sendikamızda örgütlenerek haksızlığa, hukuksuzluğa baskılara karşı mücadele etmekte, direnmektedir.

 

PTT’de Taşeron Cehennemine Son!

PTT’de Baskılara, Haksızlıklara Karşı Direneceğiz ve Kazanacağız!

Yaşasın DİSK, Yaşasın Nakliyat-İş!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi