Site rengi

Tasarım

“Sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişe geçen PTT-SEN işçilerinin yanındayız”

12.01.2021
368
A+
A-

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, geçtiğimiz ay işten çıkarılan ve bunun üstüne direnişe başlayan PTT taşeron işçilerine dayanışma ziyaretinde bulunduk. PTT-SEN ve PTT Kargo Sen işçileri, işkolu değiştirilmeden önce Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenmişken; işkollarının değiştirilmesi sonucunda sadece anayasal haklarını kullanıp kendi kurdukları sendikaya üye oldukları için, PTT tarafından baskılara maruz kalmış ve önce ücretsiz izne çıkarılmış daha sonra da işten atılmışlardır. PTT taşeron işçileri birçok il ve dağıtım merkezlerinde sendika üyesi oldukları için zorla istifa ettirilmiş ve sendika temsilcileri de “sudan sebeplerle” sürgün edilmiş ya da işten çıkarılmıştır.

Tüm bu haksız işten çıkarmalar sonucunda da, işçiler haklı direnişlerine başlamışlardır. HKP olarak, bu haklı direnişe 12 Ocak Salı günü Sirkeci’de toplanarak, direniş alanına sloganlarımızla yürüyüp direnen işçilere destek ziyaretinde bulunduk.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz, nerede bir işçi mücadelesi, nerede bir İşçi Sınıfının haksızlığa uğratılma durumu varsa orada bulunmaktayız. Partimiz, Türkiye’nin birçok yerinde devam eden direnişlere hem fiili olarak önderlik etmekte hem de tüm desteklerini sürdürmektedir. Real direnişi, Uzel Direnişi, Samsun-Çorum Ambarı Grevi, Tüvtürk İşçilerinin direnişi vb. tüm direnişlerde bulunmakta adını sayamadığımız diğer işçi direnişlerine ise desteklerde bulunmaktadır.

PTT-Sen İşçilerinin de direnişi, ülkemizde süren birçok işçi mücadelesi gibi önemli bir mücadeledir. İşçi Sınıfının en temel hakkı olan sendika hakkının savunulduğu ve bu uğurda işçilerin haftanın her günü sabahtan akşama kadar Sirkeci büyük PTT binasının önünde yağmura ve soğuğa aldırmadan sürdürdükleri yiğitçe bir mücadeledir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak ülkemizde süren tüm diğer işçi direnişlerinin yanında olduğumuz gibi PTT-SEN işçilerinin de haklı mücadelesinin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Direnen işçilerin mücadelesi elbet zaferle sonuçlanacaktır, bundan eminiz.

İşçiyiz, Haklıyız, Yeneceğiz!

Sendika Haktır Engellenemez!

12.01.2021

Halkın Kurtuluş Partisi

İstanbul İl Örgütü