Site rengi

Tasarım

Zeytincilik Yasası, AKP’giller’in halka ihanetinin göstergesidir

05.06.2017
839
A+
A-

AKP’giller tarafından TBMM’ye gönderilen ve şu anda komisyonlarda görüşülen Torba yasa içinde bulunan Üretim Reform Paketi Yasa Tasarısı, Zeytincilik açısından çok önemli ve riskli değişiklikler taşımaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 76 maddeden oluşmaktadır. Bu tasarının 2, 3 ve 4. maddeleri ise zeytinlikler ile ilgilidir.

Tarım Dünyası sitesinden üretici dostu yazar Ali Ekber Yıldırım zeytincilikle ilgili maddeleri şöyle açıklıyor:

“Yasa tasarısı ile ne yapılmak isteniyor.

“1- Yasa tasarısının 2. maddesi ile zeytinlik saha tanımlaması yapılıyor. “Orman sınırları dışında kalan ve her bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunması” şartı getiriliyor. Bir dekarda 15 zeytin ağacı yoksa o alan zeytinlik saha kabul edilmiyor.

“2- Yine 2. madde ile Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kurulması öngörülüyor. Zeytin alanlarının korunması, imara açılması, sanayi tesisi kurulması, ranta açılması il bazında kurulacak ve 9 kişiden oluşacak kurullar tarafından kararlaştırılacak.

“3- Tasarının 3. maddesinde, zeytinlik alanlarda hayvan otlatılması yasaklanıyor. Hayvan otlatanlara 5 bin lira para cezası öngörülüyor. Daha önce olan 3 ay hapis cezası ise kaldırılıyor.

“4- Tasarının 4. maddesi ile 26/1/1939 tarih ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi değiştiriliyor. “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişmesini, çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” hükmü ile zeytin alanları yatırımlara açılıyor.

“5- Tasarıdaki 4. maddede ayrıca zaruri haller dışında zeytin ağacı kesenlere ağaç başına 2 bin lira ceza öngörülüyor. Başka bir deyimle 2 bin lira veren zeytin ağacını kesebilecek.” (http://www.tarimdunyasi.net/2017/05/24/5891/#sthash.5eWXLVqB.dpuf, Zeytin ağaçlarının teminatı Bakan mı olacak?)

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün tasarıyı tanıtırken zeytincilik konusundaki düzenlemelere ilişkin açıklamaları özetle şöyle:

“Sanayi yatırımlarından, zeytinlik sahalarının korunması ile ilgili kanunda bir boşluk var. Bu zeytinlik ile ilgili ilk yasa 1939 yılında çıkarılmıştı. 1995’te revize edildi, bu hala uygulamada. Bunu aslında güncelliyoruz, bir çerçeve çiziyoruz. Bu yasayı teknolojideki gelişmelere ve günün şartlarına göre güncellemek istiyoruz. ‘Sanayi bölgeleri kurmak için zeytinlik alanlar perişan ediliyor’ gibi bir suçlamanın altında kalmak istemiyoruz. Kurul karar verecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu izni verecek veya vermeyecek, nihayette izin verme yetkisi zeytinlik sahaları için bizde değil Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olacak. Bu kurul iller bazında valinin başkanlığında kurulacak. Benim şahsi fikrimi söyleyeyim. Birinci sınıf tarım arazilerine zeytinciliğin çok düzenli bir şekilde yapıldığı yerlerde asla sanayi parseli, organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi kurmaktan yana değilim, öyle bir talep geldiği takdirde benden döner.

“Koruma Kurulları oluşturulacak

“Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kurulacak. Bir bölgede sanayi bölgesi oluşturulacaksa bunun kurulup kurulmamasına Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu karar verecek. İller bazında oluşturulacak kurulda Gıda, Tarım ve Hayvancılık; Orman ve Su İşleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Maliye bakanlıkları ile tarım il müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, ziraat fakültesi ve ziraat odasından birer olmak üzere toplam dokuz üye bulunacak.

“Bakan Faruk Özlü’nün açıklamalarında en dikkat çekici bölümlerden birisi: “Birinci sınıf tarım arazilerine zeytinciliğin çok düzenli bir şekilde yapıldığı yerlerde asla sanayi parseli, organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi kurmaktan yana değilim, öyle bir talep geldiği takdirde benden döner.”

“Yakında yapılacak hükümet revizyonunda Bakan Özlü bu görevden giderse ne olacak? Gelen bakan, buna izin verirse kim ne diyecek. Kişi teminatı değil, sistemin doğru kurulması gerekiyor.

“Asırlık zeytin ağaçları kesilecek

“Yapılmak istenen yasa değişikliği ile 1 dekarda 15 zeytin ağacı bulunmayan alanlar zeytinlik sahası sayılmayacak. Yasa tasarısını hazırlayanlar bilinçli olarak mı dekar başına 15 zeytin ağacı şartını koydu? Çünkü, herkes çok iyi biliyor ki, dekar başına 10-12 ağaç olur genellikle. Bu değişiklik bile tek başına ülke zeytinciliğinin sonunu getirebilir. Özellikle binlerce yıldır zeytincilik yapılan bölgelerde o zamanki üreticiler, yıllar sonra bir yasal düzenleme yapılacak diye düşünmedikleri için dekara 15 zeytin ağacı dikmeyi akıllarına getirmemişler. Bu nedenle dekara 15 zeytin ağacı şartı aramak, binlerce yıllık zeytin ağaçlarının yok edilmesi anlamına geliyor. Bazen 1 tek ağaç bile birçok sanayi tesisinden, birçok maden işletmesinden daha değerlidir.

“Hatırlarsanız geçen yıl Antalya’da yapılan Expo’ya İzmir’den bir zeytin ağacı götürüldü. İzmir’in Ödemiş ilçesi Bademli köyünden sökülerek Antalaya’ya götürülen zeytin ağacı 945 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Expo alanına dikildi. Üretim Reform Paketi Yasası çıksaydı o ağaç olmayacaktı.

“Özetle, zeytin ağacı kutsaldır. Dünyada sadece belli ülkelerde, bölgelerde yetişir. Türkiye o şanslı coğrafyalardan biridir. Binlerce yıldır ayakta kalan ve ürün veren zeytin ağaçlarımız var. Bir tek zeytin ağacı sanayiden de, madenden de daha değerlidir.” (http://www.tarimdunyasi.net/2017/05/24/5891/#sthash.5eWXLVqB.dpuf)

Şimdi zeytinciliğin sonunu getirecek olan bu tasarı yıllardır getirilen ve halkın tepkisi üzerine geri çekilen tasarıların sonuncusudur.  Görüldüğü gibi bilinçli hazırlanmıştır. Zeytinliklerin sökülüp ranta açılması için hazırlanmıştır.

Yazarın da belirttiği gibi Bakan Fikri Işık bir sonraki kabinede olacak mı?

AKP’giller şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın güveneceği hiçbir yasa çıkarmamıştır. Halka güven veren, halksever bir insan AKP’giller’de bakan olabilir mi ?  Bu yasa tasarısını Meclise sunan Fikri Işık’ın kendisi değil midir?

Öyleyse halkın, zeytinine sahip çıkması ve mücadele etmesi gereklidir. Bu yasa tasarısı geri çekilmelidir. Zeytinlikler imara açılamaz. Sanayi tesislerine, taş ocaklarına, konut alanlarına peşkeş çekilemez. Yaptıkları her icraatın rantçılara yaradığı AKP’giller’in iktidarında, HKP biliyor ki bu tasarı ile rantçılığın önü açılıyor.

Ulusal  Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, yaklaşık 100 milyon zeytin ağacını kapsayan alanı zeytinlik tanımının dışına çıkarmayı hedefleyen, öncekilerden çok daha acımasız bir girişimle karşı karşıya olduklarını söyledi. Sektörün ve sağduyulu herkesin defalarca karşı çıkmasına ve Meclis’in de milli iradenin bu karşı duruşunu haklı görmesine rağmen sözde sanayi yatırımlarının önünü açmak, arka planda ise madenci lobilerinin talepleriyle adeta oldubittiye getirilerek Zeytincilik Yasasını 7’nci kez değiştirme girişimine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Dr.Tan, “Üretimde İspanya’nın ardından dünya ikinciliği hedefine oturmaya ramak kalmışken zeytincilerimize kâbus olan bu girişim halka hizmet edebilir mi? Ya da kimlere hizmet eder” diye sordu.” (Hürriyet Ege, 23 Mayıs 2017)

İşte bir zeytin uzmanının görüşü budur. Bu yasa tasarısını hazırlayanların halka hizmet etmediği açıktır.  Madenciler, kesilen zeytinliklere ocaklar açacaklar ya da sanayi tesisi kuracaklar… Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 

 Kolin İnşaat değil miydi zeytin ağaçlarını söken Soma Yırca köyünde. Koruma Kurulunda yer alan Çevre ve Şehircilik Müdürü değil mi zeytinliklerin ortasına “ÇED raporu Gerekli Değildir” belgesini veren?

Halk da, biz de bunu unutmayız.  İşte bunun için bu yasa tasarısının yok sayılmasını istiyoruz. Zeytinlikler Halkındır. Kesilemez. Halkın gıdası elinden alınamaz. Zeytinlikler sanayicilere peşkeş çekilemez.

HKP olarak diyoruz ki; zeytin ağacı dikme seferberliği ilan edilmeli, zeytin üreticileri bilinçlendirilmelidir.

 

İzmir’den Bir Yoldaş