Site rengi

Tasarım

Maraş Katliamı’nın 43’üncü Yıldönümünde İstanbul’dan bir kez daha haykırdık: Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız!

05.01.2022
218
A+
A-

Partimiz, dünyada ve ülkemizde olup biten ve insanlığı etkileyen olaylar karşısında insancıl ve devrimci tavrını ortaya koymaya, hesap sormaya devam ediyor.

Bugün de bundan tam 43 yıl önce Maraş’ta CIA ve MİT  tarafından tezgâhlanmış, ABD-AB Emperyalizmi tarafından kurulan Kontrgerilla’nın özel örgütü faşist MHP tarafından gerçekleştirilmiş olan Maraş Katliamı’nın yıldönümünde yine alanlardaydık.

Bir kez daha haykırdık “Maraş’ın Hesabı Sorulacak!” diye.

Beşiktaş İskelesi’nde katliamı yapanları lanetlediğimiz, katliama sessiz kalanları protesto ettiğimiz ve Partimizin önderliğinde Demokratik Halk iktidarı kurulduğunda bu katliamın hesabını soracağımızı belirttiğimiz eylemimizde, basın açıklaması HKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Av. Doğan Çıngı Yoldaş’ımız tarafından yapıldı.

Yoldaş’ımız Maraş Katliamı’nın CIA ve MİT  tarafından tezgâhlandığını ve  Kontrgerilla’nın özel örgütü olan faşist MHP tarafından yapıldığını belirterek Maraş Katliamı’nın 12 Eylül Faşist Darbesi’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Doğan Yoldaş, Maraş Katliamı’nda yapılanların bugünkü IŞİD’in katliamlarıyla benzer nitelikte olduğunu; hamile kadınların karınlarını deşen, çocukları, yaşlı kadınları ve erkekleri hunharca, canavarca katleden, insanlığın baş belası Faşizm ve Ortaçağcı gericiliğin el ele vererek bugün de ülkemizi karanlığa gömmek istediğini belirtti.

Yoldaşımız konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu şer odakları Mustafa Kemal, Laiklik ve Cumhuriyet düşmanlığında birleşmişlerdir. Yine yalanlar söyleyerek halkımız arasına kin ve nefret tohumları ekmektedirler. Provokatif söylemlerle olası katliamlara zemin hazırlamaktadırlar. Maraş Katliamı’nı yapanlarla AKP’giller aynı zihniyetin ürünüdür. Siyasi genetik şifreleri aynıdır. Her iki anlayış da yerli-yabancı Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin sömürü ve soygun düzenine hizmet etmek için dizayn edilmiş hareketlerdir.”

Yoldaşımız; “Maraş Katliamı 43 yıldır hafızalarımızda ve İnsanlık var oldukça da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu ve benzeri katliamların bir daha yaşanmaması için bu sömürü ve soygun düzenini ortadan kaldırmalıyız. O da halkın örgütlü gücü ile olur. Bu örgütlü gücün bir siyasi parti önderliğinde mücadele etmesi ile olur. O parti de halkımızın partisidir; Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Halkın Kurtuluş Partisi ülkemizin tek ve gerçek yurtsever partisidir. Bu devran böyle gelmedi böyle gitmeyecek. Eninde sonunda biz kazanacağız, İnsanlık kazanacak!”, diyerek sözlerini bitirdi.

Devamında HKP MYK Üyesi Halil Arabulan Yoldaş’ımız söz aldı. Yoldaşımız yaptığı konuşmada şunları söyledi:

***

Bizleri izlemekte olan sevgi ve saygıdeğer Beşiktaş Halkı,

Yaşı 55’in üstünde olan insanlarımız bu katliamı, Sivas Katliamı’nı hatırlayabilir, unutmamıştır. Unutmazlar da.

Yüreğinde insan sevgisi taşıyanlar, Gerçek İnsanlar unutmazlar. Lanetle anarlar. Hesabını da sorarlar…

Ben de bu katliamın yaşandığı günlerde üniversite öğrencisiydim, üniversitede okuyordum. Ogünlerde de eylemler yaptık, lanetledik. Yargı sürecinde; zor açılan, zor işleyen  o yargı süreçlerinde mahkemelerde bu katliam nasıl provoke edildi, hangi yalanlarla harekete geçildi, hepsi tek tek mahkemelerde kanıtlandı. Dosyalarda yerini aldı.

Ama gerçek Halkın İktidarı olmadığı için, maalesef gerisindeki failler belli olduğu halde ulaşılamamıştır. Belirttiğim gibi biz o günlerde de  eylemler yaptık. Üniversite gençliği okullarında boykotlar yaptı, liselerde boykotlar yapıldı, lanetlendi, protesto edildi. Her yıldönümünde de bu protestolar, yapıldı, boykotlar yapıldı.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu ülkemizin, bu vatanımızın, bu yurdumuzun kurtarıcısı ve Laik Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’dir. Buna hiçbir şekilde laf söyletmeyiz, buna izin vermeyiz. Halkımız Türkiye’de yaşayan, bu ülkede yaşayan bütün halklar tek yumruk olmuştu, Mustafa Kemal’in önderliğinde Yedi Düvele karşı savaş verildi. Ve bu savaşta zafer kazanıldı. Savaşın sonunda emperyalistler denize döküldü.

Evet, şu karşıda, denizde düşman gemilerini, demirlemiş düşman gemilerini gördüğünde Mustafa Kemal “Geldikleri Gibi Gidecekler”, demişti. Geldikleri gibi gidecekler. Günümüzde de biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak Mustafa Kemal’e, Kurtuluş Savaşı’na ve tüm kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

1950 yılından itibaren ülkemizde İkinci bir Kurtuluş Savaşı verilmektedir. Bu tespiti yapan, Türkiye Devrimi’nin Önderi, Partimizin ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı’dır. Biz ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen ABD-AB Emperyalistlerine olduğu kadar yine onlara uşaklık eden, ülkemizi cehennemcil felakete sürükleyen, ülkemizi Ortaçağcı gericiliğe teslim etmek isteyen Antika Parababalarının, Tefeci-Bezirgânların ideolojisini savunan, onun temsilciliğini yapan AKP’ye de elbette ki karşıyız.

ABD-AB Emperyalizmine, Ortacağcı gericiliğe karşı çıktığımız kadar da Laikliğin savunucusuyuz. Laikliğin savunucusu olduğumuz kadar da ülkemizde yaşayan tüm insanların, tüm halkların kardeşliğini savunuruz. Mustafa Kemal “geldikleri gibi  gidecekler” demişti geldikleri gibi gönderdiler, ama denize dökülen düşman emperyalistler bacadan yeniden girdiler, ülkemizi yeniden yarısömürge haline getirdiler.

Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın sonunda yine Mustafa Kemal’in dediği gibi onları göndereceğiz. Ama bir farkla, tek şartla: Bir daha gelemeyecekler. Yok olacaklar. Ve düşmanın ülkemizden atılması uşakları ile birlikte gerçekleştirdikten sonra sosyal devrimle de taçlandıracağız. Ülkemizde bu değerlere sahip çıkan gerçek Halk İktidarını kuracağız, mücadelemiz budur. Bu mücadeleye devam etmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için sizlere  teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.

***

Yapılan konuşmaların ardından Beşiktaş İskelesinde bulunan halkımızın ilgiyle izlediği ve dinlediği eylemimiz sloganlarla sona erdi.

Maraş Katliamı’nı Unutmayacağız!

Maraş’ın Hesabı Sorulacak!

Maraş’ı Unutma Unutturma!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

26 Aralık 2021

 

HKP İstanbul İl Örgütü