Nakliyat-İş’ten: TÜVTÜRK İstanbul Araç Muayene İstasyonlarında çalışan üyelerimizden işten atılan Reysaş İşçileri ile dayanışma eylemi

06.04.2018
A+
A-

 

Sendikamız, toplam 141 işçinin çalıştığı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’nin Eskişehir Merkez, Eskişehir Sivrihisar, Zonguldak Merkez, Zonguldak Ereğli, Kastamonu Merkez, Kastamonu Tosya, Karabük Merkez ve Bartın Merkez İstasyonlarında işçilerin büyük bir çoğunluğunu üye yaparak Bakanlığa çoğunluk tespiti için başvuru yapmış ve Bakanlık tarafından çoğunluğu sağladığımıza ilişkin yazı gönderilmiştir.

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan Reysaş işvereni, üyelerimizi tek tek odasına çağırarak e-devlet şifrelerini istemiş ve sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya başlamıştır. Şifrelerini vermeyen ve sendikadan istifa etmeyen, işverenin bu haksız, hukuksuz, anayasaya ve yasalara aykırı baskılarına boyun eğmeyen üyelerimizden Eskişehir, Sivrihisar, Zonguldak, Karabük ve Kastamonu’dan değişik tarihlerde toplam 13 üyemiz tazminatsız, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde işten atılmışlardır.

Sendikamız TCK’nin 117. ve 118. Maddelerine göre suç işleyen işveren hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

İşten Atılan Üyelerimizin Mücadelesi, Direnişi 23.02.2018 Cuma Günü Başladı

İşten atılan üyelerimiz, 23.02.2018 Cuma gününden başlayarak işe geri dönüş mücadelesi için istasyonların önünde beklemektedirler. Direniş önlüğü giyerek, açılan dövizlerle Direnişlerimiz tüm coşkusu ile devam ediyor. Bütün baskılara rağmen Reysaş’ta yeni üyelikler de devam etmektedir.

Bu saldırı karşısında sendikamız ve üyelerimiz örgütlü olduğumuz işyerlerinde destek eylemleri yapıyoruz.

TÜVTÜRK İstanbul Araç Muayene İstasyonlarında (Anadolu ve Avrupa yakası 14 İstasyon) üyelerimiz işbaşı yapmadan önce Reysaş İşçilerine destek için açıklama yaptılar. Bütün istasyonlarda aynı anda yapılan eylemde ortak basın açıklaması okundu ve dövizler açıldı.

Bunun bir uyarı eylemi olduğunu Reysaş İşçilerinin anayasal, sendikal hakları tanınıncaya kadar bu dayanışmanın devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaların ardından üyelerimiz işbaşı yaparak çalışmalarına devam ettiler.

Sendikasına, ekmeğine, geleceğine, onuruna sahip çıkan üyelerimiz işe geri alınıncaya, Reysaş’ta toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar haklı ve onurlu mücadelemiz devam edecektir.

Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Reysaş işverenini, uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz. 16.03.2018

Atılan İşçiler Geri Alınsın!

Yaşasın Reysaş İşçilerinin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi!

Reysaş İşçisinin Sendika Hakkı Engellenemez!

Reysaş İşçisi Yalnız Değildir!

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi