Site rengi

Tasarım

Vatan Partisi Bildirgesi – Hikmet Kıvılcımlı

05.01.2022
993
A+
A-

Hikmet Kıvılcımlı

Hikmet Kıvılcımlı Başkanlığında, 29 Ekim 1954 yılı kurulan Vatan Partisi, 27 Ekim 1957 yılında yapılan Genel Seçimlere katılmıştır.

İşte yayımladığımız bu Bildirge, o seçimler için hazırlanmış ve halkımıza dağıtılmıştır.

Bildirge’nin yayımlanmasının üzerinden 64 yıl geçmiştir. Fakat güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bugün de içinde bulunduğumuz durumu aydınlatan, bilincimize çıkaran ve çözüm yollarını gösteren bir kılavuz olmaya devam etmektedir.

Vatandaşlar,

Türkiye’de iki parti var: Biri Vatan Partisi, diğeri öbür partiler

Diğer Partilerin hepsi işverenin kuvvetine dayanırlar. Yani Millî yükselişi, sermayenin yükselişinde görürler. Bu sebeple, sermaye sahiplerinin menfaatini korumak, onları gittikçe daha fazla kuvvetlendirmek, hareketlerinin eksenini teşkil eder.

Vatan Partisi ise, işçi ve fakir köylünün Partisidir. Yani, Milli yükselişi, işçi ve fakir köylünün çalışarak meydana getirdiği üretim yükselişinde görür. Bu sebeple, işçi ve fakir köylünün karnının tok olmasını, sırtının pek olmasını, vücudunun sağlam olmasını, çoluk çocuğu ile beraber müreffeh [bolluk ve refah içinde, varlıklı] bir hayat seviyesinde yaşayarak yüksek teknik ile yüksek üretim yapmasını ister ve hareketlerinin eksenini bu gaye teşkil eder.

Bugüne kadar gelip geçen Partiler hep işverenin kuvvetine dayandılar. Netice meydanda… Günbegün geri gittik. Birkaç milyoner türedi ama nüfusumuzun çalışan muazzam kütlesi efkâr-ı fukara [çok yoksul] oldu. Bir defa da işçi ve fakir köylünün yaratıcı kuvvetine güvenelim bakalım ne netice alacağız?

İşte biz bu gayeye ulaşmak için, aşağıda söyleyeceklerimizi yapmak istiyoruz. Ve bu programımızı 3-4 seneden beri ilan etmiş bulunuyoruz.

Yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmiyoruz. Bunlar, hesapları yapılmış vaatlerdir.

Vatandaşlar;

Vatan Partisi, siyasetimize İşçi Sınıfımızı kuyruk değil, baş yapacaktır. Diğer partiler, işçi ve fakir köylü çoğunluğumuzu sadece oylarını başkalarına vermekle ve girdikleri Partiye aidat ödemekle siyasete karıştırıyorlar. Yani, işçi ve fakir köylü vatandaşlar, onların siyasetinin önde gideni değil, sonda geleni oluyorlar. Vatan Partisi, kökleri havada duran ölü ağacı tersine çevirip köklerini toprağa gömecektir. Ancak o zaman bu ağaç dirilir ve meyve verir. Bu da işçi ve fakir köylümüzü siyasetimize baş yapmakla mümkündür. Çünkü bunlar çalışan ve ürün yaratan insanlardır. Bu ürünü ve yaratıcılarını kendileri idare etmelidirler.

Vatan Partisi, İş Kanununu; küçük, büyük her işletmeye, tarımın ve kredinin her koluna tatbik edecektir. Biliyorsunuz ki, bugün İş Kanunu sadece 10’dan fazla işçi çalıştıran yerlerde tatbik ediliyor. Bütün eksik taraflarına rağmen bu kanun dahi layıkıyla tatbik edilmiyor. Az işçi kullanan işyerlerindeki işçilerin canı can değil mi?.. Kırlarda, tarlalarda çalışan tarım işçilerini Allah yaratmadı mı?.. Bankalardaki, kurumlardaki vesair işlerdeki, Memurin Kanununa tâbi olmayan çalışanlar bu vatanın evlâdı değil mi?.. İşte Vatan Partisi bütün bunları İş Kanununun himayesi [koruması] altına alacaktır.

Vatandaşlar;

Bugün işçi ücretleri çok azdır. Yedi kat göklerin üstüne çıkmış olan ihtiyaç maddelerine işçilerimiz uçsalar yetişemezler. Oluru ile idare etmenin de bir sonu vardır. Vücut yapısı sürekli gıdasızlığa ne kadar zaman tahammül edebilir? Vatan Partisi her işçinin ücretini birdenbire iki misline çıkartacaktır. Bu kadarla da kalmayacak, üretimimiz arttıkça işçi ücretleri de ona paralel olarak artacaktır.

Vatan Partisi işçilere Grev Hakkını tanıyacaktır. Diğer partiler vaktiyle böyle vaatlerde bulundular. Fakat yapmadılar. Bugün de vadediyorlar. Yine yapmayacaklar. Onların vadettikleri grev hakkı, işçilerimizin oyunu almak içindir. Hakiki grev hakkı değildir. Hakiki grev hakkı, evvela ücretlerin yükselmesine, sonra işçi sendikalarının kuvvetlenmelerine, sonra lokavtların önlenmesine dayanır.

Sonunu getiremedikten sonra greve başlamak neye yarar? Günlerce devam edecek olan greve cebinde metelik tutturulmayan işçi nasıl dayanır? Kasasında, işçilerin birçok günlük iaşe parası bulunmayan sendika, işçilerine nasıl destek olabilir? İşveren, gizli ve açık lokavtlar ile işçiyi yaptığına pişman ettikten sonra, başı yerde fabrikaya dönen işçi bir daha grev yapmaya cesaret edebilir mi? Etse dahi başarılı olabilir mi?

İşte bunun için vatandaşlar, Vatan Partisi işçiye grev hakkını verirken, sendikaların serbest gelişimine hız verecek, ücretleri iki misline çıkartacak ve lokavtlara şiddetle mâni olacaktır.

Vatan Partisi, her çalışan insana iş bulmayı boynunun borcu sayar. İşsizler ordusunu yedekte bulundurup da kim daha ucuz çalışırsa onu işe almak suretiyle ücretleri düşürmek yoluna esasen gidemez. Çünkü en büyük vazifesi, kıyıda köşede bir tek işsiz bırakmamaktır.

Vatandaşlar;

Vatan Partisi, işçilerin hepsine kolektif iş mukavelesi [toplu iş sözleşmesi] yapacaktır.

Tek başına bir işçinin dahi iş müfettişine şikâyete hakkı olacaktır ve iş müfettişleri ihtiyaca göre çoğaltılacaktır.

Vatan Partisi, işçiyi haftada 40 saatten fazla çalıştırmayacaktır. Ve senede bir ay ücretli tatil verecektir.

Vatan Partisi, işyerlerinin sağlıklı olmasını temin edecek ve gece işini kısaltacaktır.

Vatan Partisi, her işyerinde çocuk kreşini (bakım evini) mecburi kılacaktır. Ve kadın işçiye gebelik müddetince ve gebelikten iki ay sonraya kadar ücretli izin verecektir.

Vatan Partisi, çocuk işçileri büyükler kadar ücretle yarım gün çalıştıracak ve diğer yarım günde yavrucak, işyerinde bulunan veya çok yakın olan okula gidecektir.

Vatan Partisi, milli ölçüde işsizlik sigortası yapacak ve bunu işverene ödetecektir.

Vatandaşlar;

İşsizlik tek başına kimsenin kabahati değildir. Vatan Partisi her işsize, geçim endeksine göre gündelik verecektir.

Vatan Partisi, angaryaları yasak eder. Temizlik bahaneleri vesairelerle kısmi işsizlik yaratmayı suç sayar.

Vatan Partisi, 6 ay içinde köylüye bedava toprak dağıtacaktır. Kıraç toprakların, uzun seneler içinde, parası alınarak birkaç köylüye, dağıtıldığını görmüş olan köylümüz bu 6 ay müddete inanmayacaktır. Hâlbuki öylesine kolaydır ki, bunu diğer Partiler de isteseler yapabilirlerdi.

Vatan Partisi, köy ağalarının haksız yere bazı toprakları kendilerine mal etmelerini inceleyecek, böyle toprakları sahiplerine geri verecektir. Köyün toprağı ise köy özel kişiliğine geri verilecektir.

Vatan Partisi, her köyün ihtiyacına göre otlak ve baltalık verecektir. Ve kır sularını ihtiyaca göre tarlalara dağıtacaktır.

Vatan Partisi, köy kadastrosunu pratik yoldan halledip çekişmelerin önünü alacaktır. Bu sebeplerden işlenen cinayetler sayılmayacak kadar çoktur. Böylece köylümüzün bir kısmı gençliğine doyamadan gitmiş, bir kısmı da, diriler mezarı olan hapishanelerde çürümeye terk edilmiştir. Bu cinayetlerin fâilleri hiçbir zaman hasta ruhlu insanlar değildir. Ellerinde olmayan sebeplerle boğaz boğaza gelmişlerdir.

Vatan Partisi, köylerde ziraat kombinaları kuracak, onları iktisadî millet teşekkülleri halinde işletecektir. Dikkat ederseniz, devlet değil, millet teşekkülleri halinde işletecektir.

Vatan Partisi, kalkınmamızın modern kaleleri demek olan örnek çiftlikler kuracaktır.

Vatan Partisi, orman köylerimizin ve ormanlarımızın yürekler paralayıcı haline son verecektir. Ziraat mühendislerimizle birlikte orman köylerimizi, sonsuz iş sahaları olan ormanlarımızda çalıştıracak, hem köylülerimizi refaha kavuşturacak, hem ormanlarımızı kurtaracaktır.

Vatan Partisi, işçi sendikalarının ilerlemesine ve kuvvetlenmesine son derece önem verir. Diğer partilerin yaptıkları gibi onların gelişmesine engel olmak şöyle dursun, en büyük süratle kuvvetlenmeleri için her kolaylığı gösterecektir.

Vatan Partisi, tüketim kooperatiflerinin yanı sıra üretim kooperatifleri de kuracak, üretimi el birliği ile en kısa zamanda çoğaltacaktır.

Vatan Partisi, kredi kooperatifleri kurarak köyde ve şehirde küçük üreticileri teknik usullerle yükseltecektir.

Vatan Partisi, hâkimlerin millet tarafından seçilmelerini sağlayacaktır. Ve kanunların askeri, sivil ikiliğini kaldıracaktır.

Vatan Partisi, “Anayasa Mahkemesi” kurarak, Türk mevzuatını sürekli kontrol altında bulunduracaktır.

Vatan Partisi, ırza saldırı dışındaki suçlarda idam cezasını kaldıracaktır. Ve hapishaneleri, iş ve öğretim esası üzerinden yeni baştan düzenleyerek, yaşanabilir ıslah evleri ve ruh tedavihaneleri haline getirecektir.

Vatan Partisi, mahkemelerde jüri usulünü kabul edecektir. Yani, mahallin çalışkan ve dürüst insanlarından bir heyet davet edilecek, suçlu hakkında son sözü onlar söyleyeceklerdir.

Vatan Partisi, asgarî geçim durumunda olanlara bedava mahkeme ve bedava avukat temin edecektir.

Vatan Partisi, seçimleri nispî yapacaktır.

Vatan Partisi, eski veya yeni emekli aylıklarını bir hizaya getirecektir.

Vatan Partisi, çocuk zamlarında fark gözetmeksizin, hepsine aynı zammı verecektir.

Vatan Partisi, hukukçu sendikaları kurarak, avukatların ve bütün Adliyecilerin meslekî menfaatlerini koruyacaktır.

Vatandaşlar;

Bugün öğrenim, parası olanlara mahsustur. Fakirler için yükseköğrenim yağlı direğe tırmanmak kadar zordur. Yükseköğrenime vasıl olamadan yarı yolda dökülürler. Bunun sebebi:; öğrenim masrafının büyük, aile geçiminin kıt kanaat olmasındandır. Geçim endeksine göre ücret alan her ailenin çocuğu o zaman yükseköğrenime heveslenecektir.

Vatan Partisi bütün okulları bedava yapacağı gibi, halk üniversiteleri kuracak, geceden faydalanmak suretiyle bu üniversitelerden her isteyen faydalanabilecektir.

Vatan Partisi Maarife [Öğretim ve Eğitim Sistemine, Bilgi ve Kültüre] tam istiklâl [bağımsızlık] verecektir. Millette keşif ve icat ruhunu geliştirmek için mümkün olanı temin edecektir.

Vatan Partisi, kol işçisi ile kafa işçisi arasındaki bilgi, yaşama ve anlayış uçurumunu doldurmaya çalışacaktır.

Vatan Partisi, öğretimde, lüzumsuz uzatmaları kaldırarak gençlerimizin kıymetli senelerinin heba olmasını önleyecektir, yani öğretimi kısa ve dolambaçsız, kolay hale getirecektir.

Vatan Partisi, gazetecilerin kendi sendikaları vasıtasıyla çalıştıkları gazetenin fikri ve siyasi gidişatına müdahale etmelerini mümkün kılacaktır.

Vatan Partisi, askere alınanların ailelerine, geçim endeksine göre maaş bağlayacak ve askerden dönene tazminat verecektir.

Vatan Partisi, milletvekili maaşlarını orta halli bir memur maaşı derecesine indirecek, bakanların maaşı da bundan fazla olmayacak ve kanun üstü durumlarına son verilecektir.

Vatandaşlar;

Memleketimiz baştan aşağı hastalarla doludur. Ekmek kadar milletimiz tedaviye de muhtaçtır. Vatan Partisi, sağlık işlerini, hekim ve hastabakıcılar sendikaları vasıtasıyla özerk bir idare haline koyacaktır.

Vatan Partisi, aile hekimliği kurumu kuracaktır, doktorlar her yuvayı ziyaret edeceklerdir.

Vatan Partisi, hastaneleri, halk örgütlerinin seçimi ve kontrolü ile idare edecektir.

Vatan Partisi, her yurttaşın dini ve manevi ihtiyaçlarını serbestçe tatmin etmesine müsaade edecektir.

Vatan Partisi, vergileri ve ev kiralarını yarıya indirecektir.

Vatan Partisi, her evsizi ev sahibi etmeye gayret edecektir. Bunun gerçekleşmesi için ev yapımını milli spor haline getirecek, herkes imece usulüyle birbirine yardım ederek evini kurabilecektir. Ve bu hareket, mahalli halk örgütleri ve belediyeler tarafından maddi ve manevi yardım görecektir.

Vatan Partisi, ağır sanayi kurma hamlemizi kim ucuza desteklerse ondan kredi kabul edecek, bu hususta hiçbir şart ve imtiyaz kabul etmeyecektir.

Vatan Partisi, mukadderatımıza yabancıyı karıştırmaz.

Vatan Partisi, işçi, köylü, esnaf ve memurları tüketim kooperatifleri halinde örgütlendirecektir.

Vatan Partisi, vurguncuların büyüğü ve küçüğü ile amansızca mücadele edecektir.

Vatandaşlar;

Teknikçe dünyadan çok geriyiz. Makine yapan memleket, makine yapmayan memleketi haraca bağlar. Yani, bağımsızlığını parçalar. Milletin alınteri yabancı memleketlere akar, gider. O memleket fukaralıktan kurtulamaz. Ne felâket gelirse insanoğluna fukaralıktan gelir.

Vatan Partisi, teknikçe ileri seviyeye ulaşmak için iktisadi “Kuvayimilliye” harekâtına girişecektir. Müslümanlıkta bir “Cihad-ı Ekber” vardır ya, işte öyle milletçe iktisadi seferberliğe kalkacağız.

Vatan Partisi, makine yapan makinelerin sanayisini kuracaktır. Dünya milletleri makinelerle toprağı buğday fabrikası haline getirmişken, biz kara sabanla onların karşısında duramayız. Mesele, traktörleri getirip de ev altlarında yatırmak değildir. O traktörü yapan makinenin makinesini kurmaktadır. Yoksa alınterlerimiz yabancı ülkelere akar; arada komisyoncular kazanır, büyük acenteler kazanır, yabancı traktör fabrikaları kazanır, biz ise eskisinden beter fukara kesiliriz, bin yamalı tumanımıza yamalık da bulamayız. Bugün makine asrındayız çağındayız. Başkaları her işi makineyle görüp maliyeti ucuzlatmalarına karşılık biz ellerimiz, tırnaklarımızla iş görüp karnımızı doyuramayız ve dünya pazarlarına mal satamayız. Çünkü biz üretimimizi pahalıya mal ediyoruz.

Neden?..

Zira makine yapamıyoruz ve o makineyi yapan makinelerin muazzam fabrikalarını kuramıyoruz.

Yapamaz mıyız?

Mükemmelen yaparız. Bizden evvelce çok geri olan memleketler bunu başardılar. Her şeyin bir kolayı vardır ve bulunur. Bunu milletçe bulacağız. Vaktiyle sırf kendi kuvvetimize güvenerek nasıl Kuvayimilliye Harekâtına kalkıp vatanımızı kurtardıksa, yine öyle İktisadi Kuvayimilliye Harekâtına geçeceğiz. Kendi işini kendin göreceksin, başkasına güvenme!.. Elden gelenle öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Vatan Partisi, makineleri yapan makinelerin sanayisine çok önem verecektir.

Vatan Partisi, Devlet masraflarını, ilk elde, dörtte bire indirecektir. Devlet taahhütlerine beşte bir vermemekle, ticareti sisteme koymakla, bütün topraklarımızı verimli hale getirmekle bu büyük neticeyi elde edecektir.

Vatan Partisi Devlet kurumları idaresine, beş milyon lira sermayenin üstündeki bankaları değil, halk örgütlerini katacaktır. Ve işletmelerin idari ve teknik güdümünü işçi temsilcilerinin eline verecektir.

Vatandaşlar;

Bunlar neyle olur? demeyiniz.

Vatan Partisi, Ucuz Devlet, Bilinçli Ticaret, Toprak Islahatı öz kuvvetlerimizin iktisadi seferberliği ile yapılacak döviz tasarrufları sayesinde birinci dört senelik büyük sanayisini kuracaktır. Ondan sonra dörder senelik planlar dahilinde memleketimizi, kısa zamanda en yüksek medeni seviyeye ulaştıracaktır.

Bugüne kadar geçen günlerimiz, kuvvetinden istifade edilemeyerek akıp giden su gibi ziyan olup gitmiştir. Artık kendimize gelelim vatandaşlar! Elbirliğiyle vatanımızı yeniden yaratalım. Başkalarından fayda olmadığını bugüne kadar acı tecrübelerimizle gördük ve anladık.

Vatan Partisi, size, yapılması imkânsız hiçbir şey vadetmemiştir.

Vatan Partisi, önünüzdedir. Birbirimize sarılıp kendi başımızı kendimiz kurtaralım.