Site rengi

Tasarım

İlerlemenin Gerilemeye Karşı Zaferi Olan İstanbul’un Fethi’nin 571’nci Yılı Kutlu Olsun!

29.05.2024
68
A+
A-

29 Mayıs 1453’te, Osmanlı İlbleri’nin geleneğinden gelen Fatih Sultan Mehmet, top atışlarıyla Bizans surlarını yıktı. Ve o surlardan Osmanlı askerleri içeriye girerek, göğüs göğüse çarpışmayla Bizans’ı, başkenti İstanbul’u, o zamanki adıyla Konstantinopolis’i fethetti.

Fetih, “açmak” demektir. Fatih neyi açmıştır?

İnsanlık Tarihi önüne bir moloz yığını gibi yığılan Bizans Medeniyeti’ni ortadan kaldırarak İnsanlığın önünü açmıştır. İnsanlığa bir süre de olsa nefes aldırmıştır. İşte bu yüzden İstanbul’un Fethi bir büyük Tarihsel Devrim’dir.

İlkel Sosyalist geleneklerini sürdüren Osmanlı’da Dirlik Düzeni hâkimdi. Toprağın kullanım hakkı onu işleyenindi. Osmanlı, fethettiği yerlere de bu düzeni getiriyordu. Toprak meselesini kökünden hallediveriyordu. Fethedilen topraklarda yaşayan halklar da Osmanlı’ya kapılarını açıyor, gönüllüce Osmanlı’yı kabul ediyor ve benimsiyorlardı.

İstanbul’un fethinde de fethedenler Müslüman olmasına rağmen, burada yaşayan, çoğunluğu Hıristiyan ve Musevilerden oluşan halk, gönüllüce İstanbul’un kapılarını Osmanlı’ya açmıştır. Osmanlı da fetihten sonra Müslüman olmayanları köleleştirmemiş, herkesi inancında ve yaşayışında serbest bırakmıştır. Halka karşı hiçbir yıkım, zulüm, kıyım uygulamamıştır. Musevi ve Hıristiyan halk da Osmanlı’yı benimsemiştir.

İstanbul’un Fethi’nin İnsanlığın önünü açan bir büyük Tarihsel Devrim olduğunu görebilen, anlayabilen tek siyasi parti HKP’dir.

Başta AKP’giller gelmek üzere Fethi sözde kutlayan tüm Ortacağcılar, Fatih’in Fetih’le ezip geçtiği gericiliğin temsilcilerdir. Onların tek derdi ABD-AB Emperyalistlerinin emriyle ülkemizi Faşist Din Devleti’ne götürmek için Fethi siyasi bir rant olarak kullanmaktır. Onlar için bu bir Hristiyanlık-Müslümanlık Savaşı’dır. Diğer yandan Sevrci Sol da Osmanlı’dan gelen herşeye kötü dediği için İstanbul’un Fethini katliamlar-saldırılar savaşı olarak adlandırmaktadır.

Partimizin ilk Genel Başkanı Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, bu büyük Tarihsel Devrimi anlattığı “Fetih ve Medeniyet” adlı eserinde, Fethin iki din arasındaki kıyasıya savaşın çok daha ötesinde bir önemi olduğunu şöyle ifade eder:

“İstanbul’un Fethi; bir dinin öteki dine karşı zaferi değil, ilerlemenin gerilemeye karşı zaferidir.

“İstanbul’un Fethi, tarih yolu üstüne kâbus gibi çökmüş bir cesedin (Bizans engelinin) kaldırılması, Bizans çöküntüleriyle tıkanmış medeniyet yollarının -Yalnız Müslümanlara, Yalnız Türklere değil- Tüm İnsanlığa yeniden açılmasıdır.

“(…) Demek, İstanbul’un Fethi, yalnız Türklerin değil, bütün dünyanın kutlayabileceği, kutlamakta haklı -hatta bir dereceye kadar, insan olarak görevli- sayılabileceği büyük Tarihsel Devrimlerden biridir.”

İstanbul’un Fethi’ni gerçek anlamıyla anlayan ve kutlayan sadece partimiz HKP’dir.

Bugün ABD ve AB Emperyalistleri, önce Fatih Sultan Mehmet öncülüğünde çürümüş Bizans’tan kurtardığımız, sonra Mustafa Kemal öncülüğünde Batılı Emperyalistlerin işgalinden kurtardığımız güzel İstanbul’umuza göz dikmiş durumdadırlar. Ülkemizin gelmiş geçmiş en kötücül, en vatan ve halk düşmanı iktidarı AKP’giller eliyle Büyük Ortadoğu Projesi’ni işletmektedirler. Yani ülkemizi de bölüp parçalamak istemektedirler. Sıra Türkiye’ye geliyor. Emperyalistler İstanbul’a yeniden sahip olacakları günlerin hayalini kuruyor, bu yolda adım adım planlarını uyguluyor.

Kapitalizm öncesi dönemlerde yani Antika Tarihte, İnsanlık Tarihinin önünü tıkayan çürümüş Medeniyetleri kaldırmak için Barbar akınlarıyla yapılan Tarihsel Devrimler adetti. Bugün Modern toplumda yaşıyoruz, İnsanlığın ilerlemesinin önünü tıkayan engelleri, gericiliği ortadan kaldırmak için artık Sosyal Devrimler yapmak gerekiyor. Her yanı dökülen bu Parababaları düzeni de, AKP’giller de çürümüş Bizans gibi tarih sahnesinden silinmeyi bekliyor.

Bunu yapacak olan da Fatih gibi İlkel Sosyalist Toplum önderlerinin, Che gibi İnsanlığın Kurtuluşu uğruna gözünü kırpmadan kendini feda eden yiğit-kahraman devrimcilerin, Hikmet Kıvılcımlı gibi bütün yaşamını İnsanlığın Kurtuluş Davasına adayan büyük devrimci Usta’ların devamcısı olan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’dir, Kurtuluş Partililerdir. 29.05.2024

HKP Genel Merkezi