Site rengi

Tasarım

Partimiz, Limanlarımızın yerli-yabancı Parababalarına peşkeşini yargıya taşıdı

03.02.2022
287
A+
A-

Turkey’s Prime Minister Tayyip Erdogan arrives at his office in Ankara December 7, 2010. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY – Tags: POLITICS)

AKP’giller, tarlaya akın eden kımıl sürüleri gibi ülkenin bütün ekonomik değerlerine iktidara taşındıkları günden bugüne akın ediyorlar. Özellikle Laik Cumhuriyet’in mirası bütün değerlere karşı seferberlik ilan ettiler, saldırıyorlar, yağmalıyorlar, peşkeş çekiyorlar. Kısacası ülkenin hazinelerini yok ediyorlar. En başta kendilerini iktidara taşıyan AB-D Emperyalistlerine, sonra yerli-yabancı Parabalarına, sonra kendi avenelerine, babalarının malı gibi dağıtıyorlar.

AKP’giller ekonomiyi çökerttiler, Türk Lirasını pula döndürdüler, hiçbir alanda istikrar (vurgunda, soygunda, peşkeşte, kamu malını yağmalamada, emekçi düşmanlığında istikrar hariç) bırakmadılar. Hazineyi tam takır bırakınca gözlerini Limanlarımıza diktiler. AKP’gilller; öncesinde zaten “Özelleştirme”, “Kiralama”  adı altında yerli-yabancı şirketlere onlarca küsur yıl peşkeş çektikleri ve her biri amiyane tabirle para basan limanları, yeni çıkardıkları kanunla kira sürelerini 49 yıla uzatarak, katmerli peşkeş çekmiş oldular.

İşte partimiz; 11 Ocak 2022 Salı tarihli 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un birinci maddesiyle; Kamunun kullanımında olması gereken Limanlarımızın 49 yıllığına yerli-yabancı şirketlerin kullanımına sunulmasını yargıya taşıdı. Bu peşkeşin kanunlaşma sürecinde sorumlu olan bütün AKP’giller avanesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

 

Saygıdeğer Halkımız;

Limanlarımız AKP’giller tarafından yerli-yabancı şirketlere, Parababalarına peşkeş çekildi.

“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

“Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” şeklindeki Anayasa hükmü çiğnendi. Artık kıyılarımızda, sahil şeritlerimizde, Katarlıların, dünyada devletten en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında yer alan Beşli Çetenin yararı gözetiliyor.

Ne diyordu Mustafa Kemal Gençliğe Hitabesinde?

“Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.”

Mustafa Kemal önderliğinde Kuvayimilliyeci atalarımız işte bu gaflet, dalalet ve hıyanete karşı Kurtuluş Savaşı verdiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bu yiğitler, yurtseverler, “bağımsızlık savaşıyla yeniden vatan yaptıkları bu toprakların dağına, taşına, ormanına büyük bir kıskançlıkla sahip çık”tılar, “Osmanlı’nın yabancı şirketlere tanıdığı ayrıcalıklara son ver”diler; “demiryollarını, limanları, madenleri, ormanları, her şeyi millileştir”diler.

 

Saygıdeğer Halkımız;

AKP’giller; Laik Cumhuriyet’in kuruluşuna hâkim olan kamulaştırma, millileştirme anlayışını tümden ortadan kaldırarak, Kamunun kullanımında olması gereken Limanlarımızı 49 yıllığına yerli-yabancı şirketlerin kullanımına sundular.

Yiğitlikler, Doğruluklar, Dürüstlükler Hareketi, Türkiye’nin Eneski İdeoloji Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak;

Her biri Laik Cumhuriyet’in kazanımı olan,

Her biri Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının mirası olan,

Onların özverisi, mücadelesiyle kamuya mal edilen ulusal değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu ulusal değerlerimizi koruma, gelecek kuşaklara kamu malı olarak aktarma mücadelesinin bir parçası olarak, AKP’giller’in bu suçunu da yargıya taşıyoruz. Ülkenin ekonomisinin, geleceğinin ipotek altına alınması anlamına gelen bu kanunu hazırlayan, Meclisten el kaldırarak geçmesini sağlayan Milletvekilleri ve onaylayarak yasalaştıran AKP’giller’in Reisi hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işledikleri için bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunduk.

Partimizin bu suç duyuruları;

Kuvayimilliyeci Atalarımızın, Ninelerimizin onurları dışında her şeylerini feda ederek yeniden vatan yaptıkları bu toprakların, dağına, taşına, ormanına, limanlarına büyük bir kıskançlıkla sahip çıkma mücadelesidir.

Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenlerin, Halkımıza, Tarihimize, Vatanımıza karşı suçlarını kayıt altına aldırma, Tarihe not düşme çabasıdır.

16 Ocak 2022

 

HKP Genel Merkezi