AKP’giller’in Ekonomide Orta Vadeli Program (OVP) Yalanları ve Gerçekler…

12.09.2022
A+
A-

M. Gürdal Çıngı

Adamlar, yemek yer, su içer gibi yalan söylüyorlar. Her konuda söylüyorlar, durup dinlenmeden söylüyorlar…

Çünkü bunlar; Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri. O Antika Sınıfın Kamu Malı aşırıcılığına dayanan yalanlarla dolu dünyası, bin yıllardır ruhlarına, içlerine, bütün varlıklarına sinmiş. Kişiliklerinin belirleyicisi haline gelmiş. O yüzden yalan söylemeden duramıyorlar. Sermayeleri yalan bunların…

Geçtiğimiz gün, Maliye Bakanları Nebati aracılığıyla, Ekonomideki yeni “Orta Vadeli Program (OVP)”lerini yayımladılar. Program yalanlarla dolu. Tabiî ak kâğıt, üstüne yazılanları almam, diyemediği için yazmışlar da yalanları ardı ardına, yazmışlar…

Ardından Nebati, gözlerinde ışıltıyla yalanları aktif bir şekilde sıraladı.

Bununla yetinmediler yalanlarına. Topa, reisleri Tayyip girdi. O da kitlelerin gözünün içine baka baka yalanları ardı ardına sıraladı. İnan ki inan…

Şimdi önce, geçen yıl (2021)  açıklanan, ancak söylediğimiz gibi revize edilerek güncellenen rakamlara bakarak ekonomideki yalanlarını somutlayalım.

Rakamlar bazen, hatta genellikle sıkıcıdır. Ancak doğru olarak yazılırsa en çıplak gerçekleri gösterir bizlere. O yüzden aşağıda okuyacağınız rakamları lütfen elden geldiğince sıkılmadan okuyun.

 

Dolar yalanları…

2021 yılı Eylül ayında açıkladıkları 3 yıllık eski OVP’de Dolar kurları şöyle sıralanıyordu:

2022; 9,27,

2023; 9,77,

2024; 10,27.

 

2022 yılı Eylül ayındaki güncellenen, revize edilen Dolar kurları ne yeni OVP’de?

2022; 16,62,

2023; 21,52,

2024; 24,62,

2025; 25,76.

 

Yani yeni açıklanan OVP’ye göre güya 2022 yılında ortalama Dolar kuru ne kadar olacakmış?

16,62 TL olacakmış.

Şu anda Dolar kuru ne kadar?

18,22 TL!

Yahu sizin daha geçen yıl açıkladığınız ve bu yıl revize etmek, düzeltmek, güncellemek zorunda kaldığınız eski OVP rakamına göre yüzde 100, bir başka söyleyişle 2 kat artmış Dolar! 9,27 olarak öngörmüşsünüz şu anda 18,22’ye çıkmış.

Kaldı ki kimi ekonomistler yılsonunda bu rakamın 23-24 TL olacağını öngörüyorlar.

Yani sizin 2023 için öngördüğünüz rakamdan daha yüksek rakamlar dile getiriyorlar. Ki gidiş de o yönde ne yazık ki…

 

Enflasyon yalanları…

Eski (2021) OVP’ye göre Enflasyon rakamları şöyle olacaktı:

2021; yüzde 9.8,

2022; yüzde 8’e,

2024’; yüzde 7.6.

 

Yeni (2022) OVP’de ise Enflasyon rakamları şöyle:

2022; yüzde 65,

2023; yüzde 24.9,

2024; yüzde 13.8,

2025; yüzde 9.9.

 

Yine 2021’de yüzde 9,8 olarak öngördüğünüz enflasyon rakamı 5 Eylül itibarıyla 80,21 oldu sizin TÜİK’in rakamlarıyla.

Yine TÜİK’inizin rakamlarına göre bile yılsonunda 70,60 olacakmış!

 

Milli Gelir yalanları…

Eski OVP’ye göre Kişi Başı Milli Gelir rakamları dolar cinsinden şöyle olacaktı:

2022; 9 bin 947 dolar,

2023; 10 bin 703 dolar,

2024; 11 bin 465 dolar,

2025; 25 bin dolar.

 

Yeni (2022) OVP’ye göre Kişi Başı Milli Gelir rakamları:

2022; 9 bin 485 dolar,

2023; 10 bin 71 dolar,

2024; 10 bin 931 dolar,

2025; 12 bin 901 dolar.

Dikkat ederseniz, bütün rakamlar düşürülmüş durumda Yeni OVP’de.

Ki bu rakamlar, hem 2021 hem de 2022 yılı rakamları, tam gerçeği ifade etmiyor Tayyipgiller’in yalanlarını ortaya koymak bakımından. Daha önceki OVP’lerde ya da 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ve 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planında bu rakamlar çok daha farklıydı.

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, 2021 Eylül’ünde açıklanan Orta Vadeli Program ile 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ve 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planındaki hedeflerini karşılaştırmıştı 8 Eylül 2021’de ve şunları tespit etmişti:

“- 10. Kalkınma Planı’nda gayrisafi yurtiçi hasılada 2023 hedefi 2 trilyon dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 1.1 trilyon dolar olarak öngörüldü. Yeni OVP’de 2023 hedefi 925 milyar dolara düşürüldü.

“- 10. Kalkınma Planı’nda, 2023’te kişi başına milli gelir hedefi 25 bin dolar olarak öngörüldü. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 12 bin 484 dolara düşürüldü. Son OVP’de, 2023’te kişi başına milli gelir hedefi 10 bin 703 dolara indirildi.

“- 10. Kalkınma Planı’nın 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda 226.6 milyar dolara indirildi. OVP’de ise 242 milyar dolara düşürüldü.

“- 10. Kalkınma Planı’nda 2023 işsizlik hedefi yüzde 5’ti. 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 9.9’a yükseltildi. Son OVP’de ise hedef yüzde 11.4’e çıkarıldı.

“- Enflasyonda 10. Kalkınma Planı 2023 hedefi “tek hanelerdi.” 11. Kalkınma Planı’nda yüzde 5’e indirilmesi öngörüldü. Yeni programda ise 2023 enflasyon hedefi yüzde 8’e yükseltildi.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-dr-aziz-konukman-orta-vadeli-programin-tahminleri-ile-eski-planlari-karsilastirdi-1867025)

Yani nereden baksanız facia, nereden baksanız batmış bir ekonomik tablo var karşımızda. Ve bütün bu somut rakamlara rağmen, insanların gözlerinin içine baka baka söylenen yalanlar var…

Böyle durumlarda insan, insanlığından utanıyor, ben bunlarla aynı türden miyim, diye.

Ama bunlar insan değil. Bunlar 4’üncü Tür yaratık. Başka türlü ifade edilemez bunlar. İnsanlığımıza hakaret olur bunlara insan demek…

13 Temmuz’da utanmadan şöyle diyebiliyordu Bakan Nebati, 9,27’den 17’30’lara çıkmış dolar kuru karşısında:

“Bu zorlu koşullarda kurun seviyesinden ziyade oynaklığının azaltılmış olması bizim için olumlu bir göstergedir.”

Ey utanmaz, ey arlanmaz!

Doları 9,27 olarak hesaplamışsın, dolar çıkmış o gün için 17.30’lara, sen kalkıyorsun bunları söyleyebiliyorsun… Ki bugün 18,22 TL olmuş dolar. Böyle bir durumda oynaksızlıktan (değişkenlikten, bir stabilite kazanmış olmasından) söz edilebilir mi hiç?

Doların seviyesi bu kadar kısa sürede, bu kadar yükselmiş, sen hâlâ “oynaklığının azaltılmış olması”ndan söz ediyorsun. Edebiliyorsun. Daha nasıl oynayabilir bir kur Allah için?..

Ayrıca, demek ki siz, kurun böylesine yükselmesinden, dolayısıyla ekonomimizin çöküş noktalarına gelmesinden, halkımızın alım gücünün düşmesinden, açlık-yoksulluk içinde bulunmasından rahatsızlık duymuyorsunuz…

Siz de ne insaf, ne vicdan, ne insanlık aranır be! Bunları söyleyebilen birisine “insan” denebilir mi?

Elbette denemez.

Tayyip’in övünerek 9.500 Dolara dayandığını söylediği Kişi Başı Milli Gelir rakamları da gerçeği asla ifade etmemektedir. Yalandır Tayyip’in söyledikleri. Hem de külliyen…

Niye?

Öncelikle gerçek Kişi Milli Gelir rakamları bu değildir.

Çünkü yıllık 9.500 Dolar Kişi Başı Milli Gelir, aylık 791,66 Dolar yapar.

Türk parasıyla yıllık 173.090 TL yapar bugünkü kurla.

Bu da aylık; 14,424 TL demektir.

Asgari Ücret ne kadar şu anda?

5.500 TL.

Ocak-Temmuz arası ne kadardı?

4.250 TL.

Yıllık ortalamasını 5.000 TL’den bile alsak, bir Asgari Ücretlinin eline geçen para aylık 274,423 Dolar yapar.

Bu da yıllık 3.293 Dolar demektir.

Peki Tayyip’in söylediği 9.500 Dolar nerede? Aradaki 6.207 Dolar nerede?

“Yalan, vallahi yalan

“Billahi yalan”!

Yıllık olarak baktığımızda ise Asgari Ücretlinin eline geçen 60 bin TL olur.

Aradaki fark yıllık olarak nedir?

173.090-60.000=113.090 TL’dir.

Aradaki fark aylık olarak nedir?

Türk parası olarak 14,424-5000=9.424 TL’dir.

Nerede bu para peki Tayyip?

Bu örneği 3.500 TL aylık alan İşçi Emeklilerine uyarlarsak çok daha büyük faciayla ya da yalanla karşılaşırız.

Ha keza, Kamu Çalışanlarına, Kamu Emeklilerine uyarlarsak da benzer sonuçlarla karşılaşırız.

Ya da devletin ödediği sosyal yardımlardan yararlananların sayısının arttığıyla övünen Tayyipgiller’in verdikleri yardım miktarlarına vurursak rakamları, ört ki ölem! durumlarıyla karşılaşırız.

Bildiğimiz gibi, bir ülkede elde edilen Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH), ülkede yaşayan nüfus sayısına bölünmesiyle Kişi Başı Gelir Miktarı bulunur.

Bu rakam, eğer Tayyip’in dediği gibi 9.500 Dolarsa, yukarıda gördüğümüz gibi Asgari Ücretli İşçinin, Kamu Çalışanının ve İşçi-Memur Emeklilerinin aldığı rakamlarla kanıtlandığı gibi, 9.500 Dolar olmuyor. Asgari Ücretli için 3.293 Dolar oluyor. Yani Tayyip’in söylediğinden 3’te 1 daha az kazanıyor, ya da Milli Gelirden 3’te 1 daha az pay alıyor emekçiler. Çalışanlar ve Emekliler bu paraları da almıyorlar.

Bir daha soralım o zaman: bu paraları kim kazanıyor? Milli Gelirden aslan payını kim alıyor? Kim yağmalıyor soframızdakini?

Başta ülkemizin yeraltı ve yerüstü servetlerini yağmalayan Batılı Emperyalistler, sonra da Antika-Modern yerli Parababaları. Antika Tefeci-Bezirgan Sermaye Sınıfı ve Modern Finans-Kapitalistler zümresi… Yani bir avuç sömürücü.

Tayyipgiller iktidarı için söylersek 5’li-7’li çeteler kazanıyor.

Bunu da aşağıda rakamlarla kanıtlayacağız.

Tabiî AKP’giller de bu vurgunlardan paylarını, komisyonlarını alıyorlar takım taklavatlarıyla. Yağma Hasan’ın böreğinden onlara da bir pay düşüyor…

Yine, Tayyip’in gözlerimizin içine bakarak söylediği 9.500 Dolar rakamı da doğru değil.

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin 19 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı Türkiye ile ilgili tahminlerinin yer aldığı tabloda (World Economic Outlook, April 2022 ve WEO Database, April 2022.), Türkiye’de 2022’de Kişi başı Milli gelirin 8.080 Dolar olacağı öngörülüyor.

Yani tüm bu veriler apaçık ortadayken adam yalanı bu kadar rahat söyleyebiliyor… Hiç utanmıyor, hiç sıkılmıyor. Ne Allah’tan korkuyor ne de Kuldan utanıyor! Mezarında Goebbels’i bile kıskandırıyor söylediği akıl almaz yalanlarla…

17 Ağustos tarihli haber; “Sefalet Endeksi açıklandı… Daha da ağırlaştı”, diyerek yukarıdaki gerçekleri dile getiriyor.

“Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Türkiye’ye özgü geliştirdiği Genişletilmiş Sefalet Endeksi, halkın ekonomik yaşam zorluğunun arttığına işaret ediyor. Endeksteki artışın yüksek enflasyondan kaynaklandığı vurgulanıyor.” (https://www.odatv4.com/ekonomi/sefalet-endeksi-aciklandi-daha-da-agirlasti-247722)

Ve bir başka haber de tüm bunların üstüne tüy dikiyor:

***

Vatandaş kaybetti, şirketler kazandı… Kârlarını 10’a katladılar

17 Ağustos Çarşamba 2022

Enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 80’e, ENAG verilerine göre yüzde 175’e dayandığı Türkiye’de şirketler kârlılıklarını 10 kat artırdı. Vatandaşın enflasyonun altında ezildiği dönemde kazanan şirketler oldu.

Bankalar ve finans dünyası, enerji şirketleri, gayrimenkul ve gıda şirketlerinin kârlılıklarında tam anlamıyla patlama yaşandı. Bilançosu önceki gün açıklanan Tüpraş, bu yılın ikinci çeyreğinde 10,6 milyar lira net kârı elde etti. Şirket geçen yıl ikinci çeyrekte 1,3 milyar lira kâr etmişti. Petrokimya şirketi olan Tüpraş, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,5 milyon ton üretim yapmış, 33,7 milyar lira ciroya imza atmıştı. Bu yıl aynı şirketin 7,3 milyon ton satışla 136 milyar liralık ciroya ulaştığını görmek mümkün.

Ülkemizin bayrak taşıyıcısı şirketi olan, pandemide yolcu uçaklarını kargo uçağına çevirip, dünyanın dört bir yanına ilaçtan canlı hayvana, balıktan peynire kadar birçok hassas ürünü taşıyarak ayakta kalan Türk Hava Yolları (THY), bütün dünyanın havayolu şirketleri krizden çıkma savaşı verirken kâr rekorlarına imza attı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 59 milyon lira zarar yazan Türk Hava Yolları, bu yılın aynı döneminde 9,1 milyar lira kâr ettiğini açıkladı. Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğindeki 5,8 milyar lira olan kârını ise 6,6 milyar liraya yükseltmiş durumda. Ülkemizin iki dev holdinginden Koç Holding, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar lira olan 2. çeyrek kârını bu yılın ilk çeyreğinde 5,3 milyar lira olarak açıklarken (ikinci çeyrek rakamı henüz açıklanmadı)  Sabancı Holding’in geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1,7 milyar liralık kârı bu yıl 16,3 milyar lira oldu.

BANKALAR DA 10’A KATLADI

Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün haberine göre, her biri ülke ekonomisine yüz milyarlarca kredi sağlayan bankaların faiz gelirleri de kârları da katlandı. Yapı Kredi, 2021’in ikinci çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL kâr etmişti.  Bu yıl 11,9 milyar TL kâr rakamına imza attı. Garanti Bankası geçen yılın ikinci çeyreğindeki 2,92 milyar TL olan kâr rakamını 12 milyar 918 milyon liraya çıkarmış durumda. Akbank 2021 yılı 2. çeyrekte 2,1 milyar lira olan net kârını bu yıl 13,1 milyar lira olarak açıkladı. İş Bankası da 2,2 milyar liradan 14,5 milyar liraya yükselen ikinci çeyrek net kârı ile dikkat çekti. Akbank ekonomiye 639 milyar lira, İş Bankası 850 milyar lira, Yapı Kredi 700 milyar lira, Garanti ise 799 milyar lira kredi sağladı.

İŞTE KATLANAN KÂRLAR

> Reysaş GYO kâr artış oranıyla en dikkat çeken şirket oldu. Şirketin kârı yüzde 1191 arttı.

> Ford Otosan, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,21 milyar TL’nin üzerinde 3,7 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 271, çeyreksel bazda ise yüzde 32 oranında arttı.

> Anadolu Isuzu’nun Ocak-Haziran 2022 döneminde, net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 158 artışla 2 milyar 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 139 artarken, ihracat satışları yüzde 210 artış gösterdi.

> Petkim, yılın ilk yarısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artışla 4,3 milyar lira net kârla tamamladı.

> Taşımalı doğal gaz pazarının lideri Naturelgaz’ın brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 422 artışla 303,3 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK’ü ise yüzde 638 artışla 258,9 milyon TL oldu.” (https://www.odatv4.com/ekonomi/vatandas-kaybetti-sirketler-kazandi-krlarini-10-a-katladilar-247729)

***

İşte bu rakamlarla gerçeğin aşağı yukarı bütün yanlarını görmüş olduk!

Bir yanda Tayyip ve avanesinin yalanları, bir yanda İşçi Sınıfı ve Emekçi Halkımızın durumlarıyla Antika-Modern Parababalarının durumları somut ekonomik gerçekliğimizi ve bu düzeni olduğu gibi gösteriyor. Ayna tutuyor görmek isteyen gözlere, duymak isteyen kulaklara, bilmek isteyen insanlara…

Bir yanda Tayyip ve avanesi “sabır” tavsiye ediyor, Allah’ın insanları sınadığını söylüyor.

Peki ya yukarıdaki Parababalarını niye sınamıyor Allah?

Ya sizi niye sınamıyor Allah?

Niye habire size veriyor 1.165 odalı Kaçak Sarayları? Yazlık Sarayları?..

Çünkü sizin Allah’ınız, Para Tanrısı!

Siz ona tapıyorsunuz ve onun isteklerini yerine getiriyorsunuz. O Tanrı da size daha fazla vurgun, daha fazla talan yapmanızı emrediyor. Çünkü o Tanrı, Para Tanrısı!

Sanmayın bu zalim düzeniniz, devranınız hep böyle sürer gider…

Sanmayın ki mazlumlar hep böyle boynu bükük kalır?

Gün gelir; ayaklanır kitleler! Ayaklanır açlar!

Ve Partilerinin önderliğinde, Halkın Kurtuluş Partisi önderliğinde yıkarlar sizin saltanatlarınızı, ağababalarınız Batılı Emperyalistlerle birlikte ve kurarlar o insanın insanı ezmediği, soymadığı, zulmetmediği düzeni. Kurarlar Sosyalist bir Aile Düzenini. İnanın kurarlar!

Kuracağız o düzeni.

Ant olsun!