Site rengi

Tasarım

Asıl sen halt ediyorsun İ. Melih! Kanuna karşı hile yöntemiyle; Anıtkabir’in imara açılması suçtur, yargılanacaksınız!

03.08.2017
664
A+
A-

İktidara geldiklerinden bu yana, Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını tahrip eden, bazılarını ortadan kaldıran Ortaçağcı AKP’giller, şimdi de gözlerini Anıtkabir’e diktiler. Tıpkı, 94 yıldır Cumhuriyet’in ve kurucusu Mustafa Kemal’in Ulusumuza armağanı olan “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)”yi talan ettikleri gibi…

AOÇ; ağaçları, dereleri, yeşil alanları, çiftlikleri, hayvanat bahçesi ile Ankaralıların nefes aldığı, piknik yaptığı şirin bir yerdi. Buraya kondurdukları Kaçak Saray’ları ve geniş çevre yolları ile Ankaralıların bu hakkını gasp ettiler.

On beş yıldır, kamu mallarını yağmalama ve Parababalarına peşkeş çekme programlarını uygulayan AKP’giller, bu kez de sinsi bir şekilde yaptıkları İmar Planı değişikliği ile Y-CHP’nin zavallı bazı Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini de peşine takarak Anıtkabir’in çevresini imara açma girişimlerinde bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 11 Mayıs 2016 tarihinde alınan, “Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda değişiklik kararı 7 Haziran 2017 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayından geçmiştir. 

Bu kararla, Anıtkabir’in bulunduğu alanda, “askeri alan” adıyla 12 bin metrekarelik yeni yapılaşma planlanmış ve Anıtkabir’e dâhil edilmesi gereken yaklaşık 8 parsellik bu bölgenin konut alanı olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Anıtkabir Tarihi SİT Alanı’nda park alanı olarak gösterilen bazı bölgeler askeri alan olarak belirlenerek yapılaşma riskine açık hale getirilmiş, askeri spor tesisi olarak kullanılan bölgede otopark yapılması da planlarda yer almıştır.

Her ne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı siyasiler; “Alınan Meclis kararı, Anıtkabir’de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle ‘resmileştirilmesi’dir” şeklinde açıklama yapmışlarsa da, özünde bu açıklamalar bile resmi ağızdan Anıtkabir SİT Alanının imara açılmasının kabulüdür.

Anıtkabir’de, emperyalizme karşı ilk kez zaferle sonuçlanmış olan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın iki büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü yatmaktadır. Aynı zamanda Ulusal Egemenliğimizin ve Bağımsızlığımızın bir simgesidir.

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda Batılı emperyalistlerle işbirliği içinde olan Ortaçağcıların bugünkü temsilcileri, şimdi de aynı işbirliğini devam ettirerek, bu savaşın komutanlarının hatıralarını da silmek istemekteler.

İşin acı yanı ise, Ortaçağcı AKP’giller’in Anıtkabir üzerindeki planlarını hayata geçirirken Y-CHP’li meclis üyelerini de yedeklemesidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oybirliği ile çıkan Anıtkabir İmar Planı değişikliğine bir tek CHP’li üye itiraz etmemiştir. Devamında ise CHP’li Çankaya Belediye Başkanı; konunun gündeme girmesiyle birlikte bir televizyon programında, aynen Melih Gökçek ağzıyla konuşarak, “bir plan değişikliği yapılmadığını, tepkilerin yersiz olduğunu” uzun cümlelerle canhıraş bir şekilde savunmuştur.

Biz hep söylemiyor muyuz; “bunların hepsi aynı toptan kesmedir” diye?…

Aslında bunlar Orman Çiftliği’nin talanında da AKP’nin hınk deyiciliğini yapmışlardı…

O zaman, AOÇ’nin göz göre göre talan edilmesine dair hiçbir etkili girişimde bulunmadılar. Ne bir dava açtılar, ne bir teşhir edici eylem ve işlemde bulundular…

 Orada da AKP’nin suç ortağı bunlar.

Tabiî, bunlara biz şaşırmıyoruz.

Sorosdaroğlu’nun liderliğindeki Yeni CHP’de bugün; Laikliği savunmak, kamu mallarının talanına karşı koymak, Mustafa Kemal ve Kuvayımilliye hatıralarına sahip çıkmak, Ortaçağcı gidişe karşı durmak gibi bir anlayış kalmamıştır. Tam tersine, AKP’nin sıkışıklıklarını açan demeçleriyle hep bu Ortaçağcıları rahatlatmışlardır.

Hatırlayalım…

Hiç gündemde yokken K. Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bir açıklamayla Kamu’da türbanın önü açılmıştır. “Tarikatlardan, cemaatlerden ülkeye zarar gelmez” diyen de bunlardır. 15 Temmuz kanlı kalkışmasından sonra (ki bugünkü bilgilerle artık böyle bir kalkışmanın bütün bilgilerinin Tayyipgiller’de olduğu ve bunu engelleyebilecek güçleri olduğu halde 400 (249) civarında insanımızın göz göre katline seyirci kalmışlar ve ‘darbe’yi fırsata çevirmişlerdir.) Tayyipgiller ve Ortaçağcı tarikat liderleriyle “Yenikapı Ruhu”yla saf tutan da bunlardır.

Örnekleri çoğaltabiliriz.

Kısacası CHP’nin Sorosçu kanadı, Ortaçağcı AKP’giller ve Meclisteki diğer partilerle birlikte AB-D Emperyalizminin projecileri arasında yer alarak, kendilerine verilen rolleri oynamaktadırlar.

Şimdi de utanmadan Anıtkabir’in imara açılması yoluyla tahrip edilmesine yönelik işlemlerde AKP’giller’le işbirliği içindeler.

Yazık…

İşte bunların bu yüzlerinin de görülmesi gerekir.

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın simgelerinden birisi olan Anıtkabir üzerinde oynanmak istenen kirli oyuna karşı yine biz karşı çıktık. Bu talana karşı hemen suç duyurusunda bulunduk.

Fakat bir de ne görelim.

Biz, davula vurduk tokmaktan ses geldi…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih; twitter hesabından açıklama yaparak, her zamanki boşboğazlığı ve küstahlığıyla saldırıya geçti.

Neymiş?

“HKP kendisine iftira ediyormuş. Mahkemeye verecekmiş. Ancak kendisinden “halt ettik” diye özür dilerlerse affedebilirmiş.”

Hadi oradan küstah…

Asıl sen halt etmişsin.

Yediğin haltlar boyunu aştı zaten.

Seni bu halinle AKP’giller bile taşıyamaz oldu. Yerel seçimler öncesinde bile son güne kadar aday gösterilmedin. Günlerce “ben ne halt ettim” diyerek el aman diledin, yalvardın ve bir dönem daha adaylığı koparabildin.

Herkesi kendisi gibi bilen bu zavallı yaratık, kalkmış utanmadan bir de HKP’ye çamur atıyor.

Öncekilerden ayrı yeni bir dosyan daha açıldı.

Yargılanacaksınız. Kaçışınız yok…