Kategori: BAŞYAZI

İşte nihayet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oybirliğiyle karara bağladı,...
05.09.2020
Ey Kaçak Saray’ın Dincilik İşleri Başkanı Ali Erbaş nam hain!...
09.08.2020
Saygıdeğer arkadaşlar! Bu Kaçak Saray avanesi asla antiemperyalist olamaz, asla...
03.07.2020
Saygıdeğer arkadaşlar; Bu Tayyipgiller’in AKP’sinin yasalara göre işleyen bir siyasi...
02.06.2020
Yaşasın 1 Mayıs! Saygıdeğer arkadaşlar; Bu yıl 1 Mayıs’ı, üzgünüz...
30.04.2020
Bu Koronavirüs saldırısı, insanlığa çok açık biçimde şu mesajı veriyor:...
18.03.2020
Sizin meczupça Ortaçağcı hayalleriniz yüzünden, hayatlarının baharındaki gencecik vatan evlatları...
28.02.2020
Kaçak Saraylı Hafız’ın reisliğindeki AKP’giller İktidarı, kendilerini yetiştiren emperyalist ABD...
29.01.2020
Hiç gak guk etme, Kaçak Saraylı Hafız… Hiç kuru gürültü...
10.01.2020
Che’nin deyişiyle “İnsan soyunun başdüşmanı” Emperyalist Haydut ABD de bizi...
10.12.2019
Katil Amerika ve Bölge Taşeronları Ey Meclisteki, hepsi de ABD...
07.11.2019
Türkiye’de bizim dışımızda en sağından en soluna kadar ve hatta...
20.10.2019
8 Mart’ta, Feminist Kadınların hak arama eylemine “ezanı protesto ettiler”...
16.09.2019
Kaçak Saraylı Hafız! İşin gücün dolap, düzen, yalan, riya, dümen...
07.08.2019
Aslında sen de çok iyi biliyorsun ki Kaçak Saraylı Hafız;...
06.07.2019
Bunlar; yalanlar, dümenler, riyalar, dolaplar, düzenler dünyasında yaşamaya mecbur… Ruhları...
14.06.2019
Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan bu linç girişimi, bir kez daha en...
13.05.2019
1994’te ABD yönetiminde çıktığınız ihanet yolculuğuna bu şehirde başlamıştınız, Tayyip…...
03.04.2019