Site rengi

Tasarım

DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı, Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi, DSF’ye bağlı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali Genel Sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun DİSK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı aynen yayımlıyoruz

11.03.2020
809
A+
A-

Sayın divan, değeri konuklar, değerli mücadele arkadaşlarım;

Öncelikli olarak hepinizi en içten duygularımla, aylardan, yıllardan beri direnen, mücadele eden direnişçi işçi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin coşkusu ile selamlıyorum.

Yusuf Hayaloğlu’nun bir şiiri ile başlamak istiyorum.

 

İstanbul ey İstanbul ey

Acılar kraliçesi

İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı

Ve ey çürümenin yok olmanın amansız sancısı

Ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun?

 

Yusuf Hayaloğlu böyle söylüyor.

Bizim de ciğerimiz çatlıyor. Bu sendikalar faciasına karşı ciğerimiz parçalanıyor. Başını ABD Emperyalizminin çektiği emperyalist çetenin dünya halklarına çektirdiği zulüm karşısında, ciğerimiz parçalanıyor. Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, dünyanın birçok bölgesinde ezilen ve sömürülen hakların uğramış olduğu zulümler, baskılar, insanlığın karşı karşıya kaldığı zulüm ve baskılar karşısında ciğerimiz parçalanıyor. “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” adım adım işliyor.

Geçtiğimiz günlerde, çok kısa bir süre önce, Elazığ Depremi’nde, Van’da çığ altında kalarak yaşamını yitiren vatandaşlarımızı ben de saygı ve rahmetle anıyorum.

Aynı zamanda da Suriye’de İdlib’de 15 genç askerimiz, biliyorsunuz şehit oldu.

Ne için şehit oldu?

ABD Emperyalizminin bölgedeki halkları birbirine düşmanlaştıran, bölge halklarını; etnik ulusal mezhepsel olarak bölüp parçalayan, Ortadoğu’daki petrol ve doğalgaz yataklarının yeni bekçi köpekliğini yapacak ülkeler yaratmaya çalışan politikası sonunda, gencecik insanlar şehit oldu.

Ülkemizi çok zor günler bekliyor önümüzdeki günlerde. İnsanlarımızın içinde bulunduğu açlık ve sefalet durumu ortada. Asgari ücret geçtiğimiz günlerde belirlendi. Açlık sınırının altında. Türkiye’de son süreçte Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri paylaşılmıyor. Yıllardan beri paylaşılmıyor. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre % 43 oranında çalışan işçi kardeşimiz asgari ücret alıyor. Belki de yeni bir istatistik, rakam açıklansa bu sayı belki de % 50’lerin üzerinde.

Böylesi bir dönemde Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Aslında son süreçte gerçekten İşçi Sınıfının mücadelesine yönelik, kazanılmış haklarına yönelik ciddi saldırılar devam ediyor. Bunlar karşısında Türkiye’de sendikal hareket bu sürece karşı gereğini yapmıyor. Gerekli tavrı ortaya koyamıyor. Yani bazı şeyleri eğri oturup doğru konuşmak lazım. Gerçekleri ortaya koyacağız. Sendikal hareketteki durum nedir? İşçi Sınıfının durumu nedir? DİSK’in durumu nedir? Ne olması gerekir? Bunları sakin sakin konuşacağız.

 

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye’de, biraz önce Rıdvan Bey de söyledi, servetin paylaşımı, milli gelirin paylaşımı, ortada. 1980’li yılların öncesi İşçi Sınıfının Milli Gelirden almış olduğu pay % 33’lerdedir. Bugün % 11-12’ler civarındadır.

Rakamlarla tablonun ne olduğunu görelim istedim

Türkiye’de toplam işçi sayısı, Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlandı. 31 Aralık itibarı ile sendikalı işçi sayısının ne olduğu yayımlandı: 1 milyon 917 bin 893 sendikalı işçi var. % 13,84 sendikalı işçi oranı. DİSK’in 184 bin 852 üyesi var. Ve toplu iş sözleşme yetkisi olduğu, toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işçi sayısı da 500-600 bini geçmiyor. Yani toplam işçiler içerisinde sendikalı ve sendikal haklardan yararlanan işçi sayısı % 4-5 civarında.

Şimdi son dört yıldan bu zamana baktığımızda… Genel-İş Sendikamızın önemli ölçüde belediyelerde ağırlığı da var. Onlar yaşıyor daha çok bu sorunu. Belediyelerde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile geçen işçi kardeşlerimiz var. Yüz binlerce belediye işçisi, taşeronda çalışan, kadro aldatmacasıyla geçiş yapıldı. Onların kazanılmış haklarının bir kısmı da tasfiye edildi. Gerçek anlamda bir kadro hakkı falan yok. Buna karşı tabiî tek başına Genel-İş Sendikası üyesi arkadaşlarımızın çabası yetmiyor. Tek başına bir sendikanın sorunu, problemi de değil.

Buna karşı etkili bir mücadele ortaya konuldu mu?

Yok. Biraz önce Remzi Başkan ifade etti. Oradaki bir takım yasaklarla ilgili Genel-İş Sendikası’nın müdahalesi ile kısmi bir iyileştirme yapılmış oldu. Ama işin esası ile ilgili, sendikal hareketin bir mücadelesi buna karşı yok.

Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz bireysel emeklilikle ilgili, BES’le ilgili, kiralık işçilikle, Özel İstihdamla ilgili İşçi Sınıfının örgütlenmesine, İşçi Sınıfının geleceğine yönelik yasal düzenlemeler yapıldı.

Şimdi “Yeni Ekonomik Program” açıkladı Berat Albayrak. Onda da İşçi Sınıfına yönelik saldırılar var. Siyasi konjonktürü kolluyorlar. Yani her an bununla ilgili bir şey gelebilir. Buna yönelik sendikal hareket bakımından baktığımızda, ciddi anlamda bir ortaya tavır koymak bakımından, sendikal örgütlülük, mücadele bakımından bir şey yok, eğri oturup doğruyu konuşmak gerekirse.

DİSK burada mı?

DİSK de burada değil.

Şimdi niye burada değil DİSK?

DİSK 1967 yılında kuruldu. DİSK’in tarihsel dönemleri var. 1967 yılında kuruldu. 1970 yılına gelindiğinde 15-16 Haziran’da DİSK’i kapatmaya çalıştılar. Çünkü DİSK o üç yıl süre içerisinde bile yüz binlerce işçiyi örgütledi ve DİSK, altı maaşa varan ikramiyeler kazandı. Sermaye ve Parababaları yeni bir yasal düzenleme çıkardı, DİSK’i kapatmak için yasal düzenleme yaptılar. İşçi Sınıfı tarihsel anlamda en büyük direnişi ortaya koydu ve ona cesaret edemediler. Bakın, üç yıl içerisindeki DİSK’in başarısına bakın…

DİSK kurulurken neyin üzerine kuruldu?

Ben burada bir takım değerlendirmeler yaparken bunu kişileştirmeden, genel olarak derdim, sadece İşçi Sınıfının genel çıkarları. İşçi Sınıfının genel çıkarları dışında başka hiçbir hesabım da yok.

İşçi Sınıfının genel çıkarları için ne yapmamız lazım?

Üç yıllık süre içerisinde, dediğim gibi bu neye dayanıyor?

Bu mücadele sanayi proletaryasına dayanıyor.

DİSK’i kuran sendikalar kimdi?

Maden-İş Sendikasıydı, Lastik-İş Sendikası’ydı. Sanayi proletaryasının üzerinden şekillenen bir yapısı oldu. Genel-İş Sendikası’nın DİSK’e katılma tarihi 1976’dır. Yani üç yıllık mücadele sonucu sermaye ve Adalet Partisi DİSK’i kapatmaya yönelik bir yasal düzenleme yaptılar ve bu yasal düzenlemeyi geri çekilmek zorunda kaldılar. O dönemdeki süreçten daha sonraki bir süreçte DİSK yüz binlerce işçi örgütledi, gelişti. Daha sonra 12 Eylül gerekçelerinden bir tanesi de DİSK’in mücadelesi olmuştur. Çünkü daha sonra yazılı kitaplarda da belgelidir bu süreç. 12 Eylül, Amerikancı faşist bir diktatörlüktür. Ona karşı direnme gücü olan, potansiyeli olan sadece DİSK görülmüştür. O dönemde gerçekten binlerce DİSK’li tutuklanmış, binlerce işçi işsiz kalmıştır. Bir kısmı yurtdışına gitmiştir. Abdullah Baştürk gibi gerçekten kararlı olan DİSK önderleri de DİSK’in kuruluşundan en sonuna kadar DİSK’in eylemlerine sahip çıkmıştır.

Ben tarihsel sürece çok girmek istemiyorum. Son dönemi konuşmak istiyorum.

Şimdi son dönemi konuşurken… Son dört yılda bakın biz bu olayın dışında kaldık.

Niye dışında kaldık?

Ben de 1994 yılından beri DİSK mücadelesinin içerisindeyim. İşçilik yaşamım daha eskidir. Üniversitede Siyasi Bilimler Fakültesinde okurken 1979’da bağımsız bir sendikanın (Makine-İş Sendikası’nın) Kurucu Genel Başkanlığından başlayan bir işçilik sürecim vardır. Ancak DİSK’le olan çakışmam 1994 yılıdır.

O tarihten bu zamana kadar geldiğimizde, DİSK’in mücadelesine baktığımızda şu yoktur: DİSK’te ittifaklar sendikalar üzerinden yapılmıştır. Ama geçtiğimiz Genel Kurulda bir takım siyasi oluşumlarla ittifak yapılıyor ondan sonra da Genel Kurula dayatmayla geliniyor. Biz bu siyasi dayatmalara karşı çıktığımız için görev almadık.

DİSK, bir takım siyasi dayatmalarla teslim alınacak bir örgüt değildir!

Ancak bir kez bu yapı oluştu. Dört yıllık süreç var ortada. Dört yıllık süreci de eleştireceğiz.

Bakın şimdi, Tüvtürk Muğla’da 550 günden beri işçi kardeşlerim direniyor. Sendikamızın üyesi. 550 günden beri…

Tüvtürk Kastamonu’da 84 günden beri…

Tüvtürk Şanlıurfa’da 543 günden beri…

Samsun/Çorum Ambarı’nda 48 günden beri…

Real İşçilerine sahip çıktık biz. Real Market İşçilerine…

Sarı sendikacılığa karşı da mücadeleye devam ediyoruz.

Hiçbir DİSK yöneticisi gelmedi Direnişlerimize.

Ya benimle sorunun olabilir. Nakliyat-İş Sendikası ile sorunun olabilir. Nakliyat İş’le bir problemin olabilir. Nakliyat-İş Sendikası’nın başkanı ile problemin olabilir.

Ama direnen, mücadele eden işçi ile ne sorunun olabilir?

DİSK yönetiminin ne sorunu olabilir?

Soruyorum bu soruyu. Dört yıldır alamadım bu sorunun cevabını.

Bir kere geldiler. İnkar etmeyeyim. Bir sefer sendikaya geldiler, bir şey konuşmadan gittiler. Gelmek istiyoruz, dediler. Yazı gönderdim; istediğiniz Direnişe, istediğiniz zaman gelebilirsiniz, dedim. Yazı gönderdim. Ama yok. Gelmediler.

Bu düşmanlık niye? Bu düşmanlık niye?

Bunun ortaya çıkması lazım. Biz Şanlıurfa’da Direniyoruz. Orada başka bir hukuk var, başka bir hukuk işliyor orada. Şanlıurfa’da Jandarma Alay Komutanı panzerleri çalıştırın diye baskıyla üzerimize yürürken, yıllardan beri orada Direniş yapılmazken, orada bir avuç sendikamız üyesi, DİSK üyesi, beş yüz küsur günden beri Direniş yapıyor. Ve bu baskı, Jandarma Alay Komutanın bu baskısı karşısında direniyor işçiler. Baskı yapıyor. Yıllardan beri orada işçi direnişi olmamış.

Ama DİSK yönetimi bunu görmez!

Muğla’dakini, DİSK yönetimi bunu da görmez.

Muğla’da Genel-İş Sendikası geldi. Bunu inkar etmeyeyim. Genel-İş Sendikası geldi. Muğla’daki şubesi geldi.

Ama bunun izahı ne?..

Bunu bir Allah’ın kulu bana izah etsin. Bir Allah’ın kulu çıksın desin ki; bu Direnişlere şundan dolayı gelmiyorum. Bu söylenmediği sürece, geçmişin muhasebesi yapılmadığı sürece DİSK’te birlik sağlanmaz. Olmaz!

Şimdi Real Market İşçileriyle sarı sendikacılığa karşı da mücadele ediyoruz.

Ben 30 aydan beri hiçbir pazarımı evde geçirmedim. Hiçbir pazarımı evde geçirmedim… Hep eylem alanlarındayım.

Her Allah’ın günü farklı yerlerde; Kayseri’de, Malatya’da, Kastamonu’da, Karabük’te eylemlerimiz var. Şu an binlerce işçiyi temsil eden direnişlerimiz var. Yani Real’de, Uzel Makine’de.

Uzel Makine’de sarı sendikacılığa karşı mücadele ediyoruz. Türk Metal Sendikası ihanet etti 12 yıldan beri. Uzel Makine’den işçi kardeşlerim de burada, DİSK kongresinde.

DİSK’in kuruluş gerekçesi nedir?

DİSK’in kuruluşu Amerikancı sendikacılığa karşı kurulmuştur. DİSK, Amerikancı sarı sendikacılığa karşı kurulmuştur. TÜRK-İŞ, CIA’nın kurdurduğu bir konfederasyondur.

Ama buralara gelmeyen, bu Direnişlere gelmeyen DİSK yönetimi, bakın (Ali Rıza Küçükosmanoğlu burada fotoğraf gösteriyor.) sayın Arzu Çerkesoğlu, “Birlikte Türkiye Mümkündür” diye; Arzu Çerkesoğlu, Mahmut Arslan Çalışma Bakanı, TİSK’in Genel Sekreteri ve Ergun Atalay. Poz veriliyor burada. Poz burada.

DİSK’in üyelerinin Direnişine gelmeyen bir DİSK Başkanı, TİSK’le, işçi düşmanı, DİSK düşmanı Mahmut Arslan’la beraber; “Birlikte Türkiye Mümkündür”, diyorlar.

Bizim bunlarla birlikte Türkiye yaratma durumumuz söz konusu değildir. Ergun Atalay’la birlikte Türkiye’yi yaratamayız biz.

Türkiye’de birlik beraberliği yaratan, yaratacak olan İşçi Sınıfının özgücüdür!

Bakın burada Arzu Başkanla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bundan iki Genel kurul öncesi Rahmetli Abdullah Karacan’la tartıştık. Birleşik Metal’in Genel Merkezi’ndeydi. Arzu Başkanın Genel Yönetim Kurulu’na alınıp alınmaması ile ilgili tartıştık.

Rahmetli Karacan dedi ki bana; ya Başkan, bu kadar istiyorsan, sen olma, Arzu Başkan olsun, dedi. Yani Arzu Başkanın DİSK Yönetim Kurulu’na girmesine rahmetli başkan karşıydı.

Daha sonraki dönemde, onları da paylaşmak istiyorum., Rahmetli Karacan Başkan yine Genel Sekreterlik konusunda ben Genel Başkanlığa aday oldum. Kani Beko’nun karşısına. Adnan Başkan, Arzu Başkan Genel Sekreterliğe aday oldular.

Rahmetli başkan Karacan geldi bana dedi ki; ya Başkan, ben senin Genel Sekreter olmanı istiyorum ve tüm Lastik-İş delegeleri olarak da seni destekleyeceğiz.

Sayın Başkan, teşekkür ederim, dedim.

Ben seni gönülden destekleyeceğim ama eğer olmazsan dedi, istemeyerek Arzu Başkanı destekleyeceğim, dedi.

Ben de; Başkan teşekkür ederim, dedim. Ben makam peşinde değilim. Ben Genel Başkanlığa adaylığımı açıkladım, ben o yolda yürüyeceğim. Ve o gün Genel Başkanlık Adaylığımı devam ettirdim.

Yani burada kişisel problem söz konusu değil. Burada önemli olan DİSK’in geleceğidir.

Şimdi Real Market’te Direniş yapıyoruz. Sarı sendikacılığa karşı direniş yapıyoruz. Bu arada şimdi Sosyal-İş Sendikası bir açıklama yaptı; METRO sorumlu değildir. Çok problem etmeyelim.

Ama şimdi burada ne yapalım? Sarı sendikacılığın karşısında haklarını alamayan işçilere sahip çıkmayalım mı? Yani bu mu DİSK’lilik?

DİSK’lilik her işkolunda alternatif bir sendika durumuna gelmektir. DİSK, böylelikle DİSK olur. İşkollarındaki mücadelesi ile DİSK olur.

İşçiler DİSK’i nasıl tanımıştır?

DİSK en iyi hak alan sendikadır. DİSK iyi hak alır. Mücadelecidir. DİSK böyle şekillenmiştir.

Yani burada sadece tek başına birkaç örnekle ortaya konulacak bir durum söz konusu değil. Gerçekler neyse onu ortaya koymamız lazım.

Şimdi, Türkiye’nin en büyük konkordato sürecindeki 6500 işçinin çalıştığı Makro Market mağazaları var. Burada arkadaşlarım var. 6500 işçi işsiz kaldı. Tazminatlarını alamadılar. Ortada kaldı.  Burada Uyum Market’te çalışan arkadaşların hakları için MİGROS’a karşı eylem yaptık. Ben o eylemlerin bazılarında gözaltına alındım. Hakkımda da açılmış Real Marketlerle ilgili, onlarca açılmış dava var. Kimisi işyerini işgal etmekten, kimisi polise mukavemet etmekten, kimisi avukatla tartışmaktan hakkımda açılmış dava var.

Bu davalar benim için onurdur! Bunlardan yılıyor değilim!

Şimdi 6500 tane Makro Market İşçisi, 250 tane mağazası satın alınmış fakat tazminatlarını alamamışlar. Makro Market’in Genel Müdürlüğü’nde 1000 kişiyle  eylem yaptık. Ve bunların hepsini de DİSK Genel Merkezi’ne bildiriyoruz. Kayseri’de, Konya’da her hafta devam ediyor. Kayseri’de devam ediyor. Malatya’da eylemler yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında DİSK’e bağlı bir sendika eylem yapıyor. Bazıları OHAL koşullarında gerçekleşti bu eylemlerin.

Bir de ondan sonra DİSK meşhur dörtlüyle (TMMOB, TTB, KESK) bir araya gelip, krize karşı güya mücadele ediyor. Bakırköy’de miting yapılıyor. Böylesine süslü laflarla yapılıyor.

Bakırköy’deki mitingde, Kasım ayında yapılan mitingde, DİSK’in kortejinde kaç kişi var, diyorum, soruyorum; kimisi diyor ki 50 kimisi, diyor ki 100 kişi…

DİSK’in geçmiş olduğu bu dönem, tarihsel olarak en zayıf temsiliyetinin olduğu dönemdir. DİSK, en zayıf temsiliyetin yaşandığı dönemdir geçen dönem. Bu böyle bilinmesi gerekir.

Yoksa yani DİSK’in Genel Başkanı doktordur.

Ya doktorluk bir şey sağlamaz DİSK örgütüne. Tersine, aslında işçinin içinden çıkmayan, fabrika cehenneminden, işçinin içerisinden çıkmayan bir insanın DİSK Başkanı olması da doğru değil. Bu da doğru değil.

O bakımdan Kader İpek Altınbulak fabrika cehenneminden, Real Market’in kasiyerler üzerindeki o zulmünden çıkıp geldi ve şu anda DİSK Genel Başkanlığına aday oldu.

Şimdi burada bir taraftan diyeceksin ki; ekonomik krize karşı mücadele ediyorum, bir taraftan da Makro İşçisinin eylemlerini görmeyeceksin.

Buna ne diyeceksin?

O Makro Market İşçilerinin de Direnişini de başarıya ulaştıracağız!

Önümüzdeki günlerde, görüşmelerimiz devam ediyor, bizimle beraber direnen üç yüzün üzerindeki arkadaşımızın kuruşuna kadar alacak. Mücadeleyle alacak.

Biz işte böyle mücadele veriyoruz! Böyle mücadele veriyoruz!..

Uzel Makine İşçilerinin mücadelesine de sahip çıktık. Onlar da Türk Metal Sendikasının, Türkiye’deki sarı sendikacılığın sarı gangster sendikacılığın o merkezine, o genel merkezin tüm baskısına rağmen gidiyoruz.

Yollardan telefon ediliyor; gelirseniz burada birçok işçinin canı gider, diye. Tehditler aldık giderken.

Ama bizi yıldıramadılar. İşçilerle beraber Türk Metal Sendikası’nın Genel Merkezi’ne siyah çelenk bıraktık. Türk Metal Sendikası’nın genel Merkezine ilk defa siyah çelenk bırakılıyor tarihinde.

Ataşehir Belediye Başkanı ile kafe açılışında DİSK Genel Başkanının ne işi var? Ataşehir Belediye Başkanı, haklarını aradıkları için Güvenlik-Sen’deki ve Genel İş’teki arkadaşlarımızı işten çıkartıyor. Battal İlgezdi ile bu muhabbet nerden geliyor bilmiyoruz, kafe açılışına gidiyor.

Böyle DİSK Başkanlığı olmaz!  Kimse alınmasın, böyle DİSK Başkanlığı olmaz!

O bakımdan tekrardan bu dönemde, bu süreçte önümüze getirilen DİSK Başkanlığı doğru bir seçenek değildir. DİSK Başkanlığını sanayi proletaryasını temsilen Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yapması gerekir.

Başkan burada. Başkana da söyledim. Dedim ki Başkana; sen başkan adayı olacaksan biz aday çıkartmayacağız. Yoksa Real Direnişçisi kadın işçiyi aday göstereceğiz dedim.

Bakın, burada en fazla tartışma yaşadığım başkanlardan bir tanesi Rıdvan Başkan’dır. Rıdvan Başkan’la çok fazla tartışma yaşadım. Süleyman Başkan’la da çok tartışmalar yaşadım. Birbirimize vurma noktasına geldiğimiz zamanlar oldu Rıdvan Başkan’la. Süleyman Başkan’la oldu. Ama bizim davamız, kimseyle kişisel davam yok benim, onu baştan söyleyeyim; Bizim davamız İşçi Sınıfı Davası!

Şimdi sorun, değerli arkadaşlar, biraz böyle heyecanımı da, birikmiş öfkeyi de anlayın. Çünkü gerçekten her alanda, değişik alanlarda mücadele ediyoruz.

Bakın, bu kadar zorluğa rağmen, geçen hesap yaptım; son dört yıl içerisinde sendika olarak, son dört yıl içerisinde tam 2500 tane işçiyi kapsayan örgütlenmeler yaptık biz.  Tam 20 işyerinde.

Bunların bir kısmının yetkileri devam ediyor. 2500, örgütlü olarak yapmış olduğumuz, yeni örgütlenme yapmış olduğumuz yerler. Diğer sonuç alamadığımız yerlerle beraber, sendikamıza üye, son dört yılda sendikamıza üye olan sayı; 4-5 bin civarında.

Gene, Bakanlıkla da problemimiz var. Bakanlık bizim kaç tane işyerindeki yetkimizi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmeyen şekilde, arabulucu aşamasında toplantıya sendikamız yetkilisi beş dakika geç gitti diye sendikamızın yetkisini düşürdü.

Bir Nurcan Önder var. Genel Müdür. Genel Müdür ben konuşurken makamını bıraktı gitti. Çağırdım, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Biz sizden sadece yapmanız gereken şeyi yapmanızı istiyoruz. Yasaları uygulayacaksın, yasaları, dedim…

Ama tüm bu mücadelelerde yalnız kaldık. Tüm bu mücadelelerde yalnız kaldık. Tüm bu mücadelelerde yalnız kaldık…

Topkapı Nakliyeciler Sitesi, değerli arkadaşlar, bizim bu mücadelelerimiz susuş kumkumasına getiriliyor. Topkapı Nakliyeciler Sitesi, ta gerisinde Erdoğan’a kadar giden bir süreç var, hukuksuz bir süreç var. Açıktan, tamamen verilmiş olan kanunsuz bir kararla, bir gece yarısı 25 TOMA ve binlerce özel kuvvetle yıkıldı, başımıza yıkıldı. İşyerinde çalışan işçilerin başına yıkıldı.

Ya DİSK olarak bir şey yap, bir açıklama yap. Açıklama yap.

1000 tane sendikamız üyesinin çalıştığı işyerleri yıkıldı başımıza. Tamamen hukuksuz. Erdoğan’ın talimatıyla.

Güvenlik Şube Müdürü ile görüşüyorum: Ya niye bu kadar kanunsuzluk yapıyorsunuz? Niye bu kanunsuzluk? Yaptığınız kanuna uygun mu?

Ya yukarıdan öyle geldi.

Kim ya, yukarısı kim?

Soruyoruz, soruyoruz taa Erdoğan’a kadar gidiyor

Ama tüm bunlara karşı, dediğim gibi 25 tane TOMA geldi, işçi arkadaşlarımız direndi, yaralananlar oldu. Ama DİSK yönetimi İstanbul’da, İstanbul’da oluyor bunlar, yok görmez kimse. Bunu görmez.

O bakımdan geçmişin muhasebesini, bunun özeleştirisini yapmadan; ya işte Nakliyat İş de burada olsun.

Biz konu mankeni olmak için herhangi bir yerde bulunmayız, bir yerde görevde bulunmayız!

Biz mücadele için varız! Biz mücadele için varız!

Yoksa; tamam, birlik beraberlik olsun, Nakliyat-İş sen de buraya gel.

Geçmişin bir hesabını vereceksiniz; Tüvtürk İşçilerine, aylardan beri direnen Real Market İşçilerine.

Bakın orada sarı sendikacılığa karşı mücadele var.

Ya orada çözüm açık: Sosyal-İş Sendikası Tez Koop-İş sendikası Media Markt’ın patronlarına, METRO’nun patronlarına diyecekler ki; ya bu işçilerin hakların ver. Ama bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyemiyor. Geldikleri nokta bu. Sendikalar faciasının geldiği boyut bu.

O bakımdan burada sendikal hareketin, İşçi Sınıfı hareketinin ve sendikal mücadelenin durumu, DİSK’in durumu gerçek anlamda nedir?

Ya bunu yapmazsak olmaz.

Tek başına Genel-İş Sendikamız DİSK’in önemli bir bileşeni. Tek başına Genel-İş Sendikası’nın ihtiyaçları üzerinden bir DİSK yapılanması da olmaz. Doğru değil. Burada doğru olan şey; bütün işyerlerini kapsayan sanayi proletaryasını kapsayan, metal işçilerini, yeraltı maden işçilerini, tüm işçileri kapsayan, sanayi işçilerini, lastik işçilerini kapsayan bir DİSK yapılanması olması lazım. Elbette Genel-İş Sendikası da olur. Ama hizmet sektörü sendikacılığı yeterli değil, dünya örnekleri de böyle.

O bakımdan yani bunu, böyle bir DİSK’i yaratırsak, gerçek anlamda geçmişin mücadelesine; Abdullah Baştürk’lerin, Kenan Budak’ların,  Kemal Türkler’lerin mücadelesine sahip çıkıyor ve yaşatıyor oluruz.

Necmettin Giritlioğlu’ların, İsmet Demir’lerin biz mirasına sahip çıkıyoruz ve onu yaşatıyoruz mücadelemizde.

Şimdi şu da doğru değil: “2020’lerin DİSK’i, Emeğin Türkiye’si.”

Bu düzende “emeğin Türkiye’si” değerlendirmesi doğru değildir. Şimdi ben kendimi Marksist ideolojiye bağlı bir insanım. Marksist literatürde; emek bir değerdir ve bu değeri, işçi patrona işgücünü satar ve yaratılan bir değerdir. Ve o değer artık patronun olmuştur. O bakımdan “Emeğin Türkiye’si” lafı tamamen yanlış.

“Emeğin Türkiye’si” ile ne kastediliyor?

İşçilerin Türkiye’si demek daha doğru olur. “Emeğin Türkiye’si” tanımlaması yanlış bir tanımlamadır. Yani bunu da belirtmek istiyorum.

Şimdi sözlerimi toparlıyorum. Şimdi Rıdvan Başkan da sağ olsun, bana biraz müsamaha gösterdi. O kadar beraberliğimiz, arkadaşlığımız oldu…

Şimdi sözlerimi toparlıyorum.

Değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim,

Ben aynı zamanda, “Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Başkanlık Kurulu Üyesi”yim.

Ve “Taşımacılık İşçileri Enternasyonali (TUI) Genel Sekreteri”yim.

Uluslararası sendikal anlamda görevlerim var.

Uluslararası sendikal harekete ilişkin de bir şeyler söylemek istiyorum.

Buradaki bazı arkadaşlarla tamamen farklı düşünüyor olabiliriz. Şimdi ITUC ve ETUC denilen sendikal yapılar uluslararası tekellerin güdümündeki sendikalardır, yapılardır. Geçmişte Türk-İş yapılanmasını yapan sendikalardır.

O bakımdan gerçek anlamda sınıf temelli sendikal mücadelenin merkezi; Dünya Sendikalar Federasyonu’dur.

Şimdi DİSK burada dün uluslararası bir konferans yaptı. Ayın 13’ünde yaptı. Dünya Sendikalar Federasyonu’na bir davetiye yok. Dünya Sendikalar Federasyonu’na bir davetiye yok… Hâlbuki DİSK geçmişte, DİSK’in Dünya Sendikalar Federasyonu ile ilişikleri vardı. Yani ilişkiler var gözlemci olarak.

Ama DİSK böyle, tümden farklı bir noktaya savrulmuş durumda. Yani şu anki mücadelesi ile tümden farklı bir sürece, sendikal anlayışı ile sınıfsal bakışıyla her şeyi ile ortada, farklı bir noktaya savrulmuş durumda.

O bakımdan biz ne kadar Türk-İş’ten ayrı durursak, ne kadar Hak-İş’ten ayrı durursak gerçek anlamda DİSK’e o zaman sahip çıkarız!

Geçmişte ben de DİSK Yönetiminde bulundum. Bak şimdi açık söyleyeyim. Süleyman Bey de olduğu dönemde, burada bulunan arkadaşlar da vardı bizim olduğumuz dönemde. Alaattin Başkan da bizimle beraberdi. Rıdvan Beyin de önemli katkıları oldu o dönemde.

Şimdi şunu biz başardık: Tekrar bir araya gelip mücadele verdiğimizde, 1 Mayıs’ları yasal anlamda tatil olmasına sağlayan dönem, mücadele de bizim olduğumuz dönemde oldu. 2007-2008 bu dönemde oldu. Bu dönemdeki mücadele ile tatil ilan edildi ve Taksim açıldı. 100 binlerce işçinin katıldığı mitingler yapıldı.

Türkiye’deki bu mücadele ile aslında yeniden bir atılım yapıldı. Rıdvan Beyin, benim olduğum dönemden başlayarak gelen bir süreç aslında Türkiye’deki sendikal hareketin çekim merkezi oldu. DİSK’e sormadan 1 Mayıs’lar yapılmazdı. DİSK’e sormadan 1 Mayıs’lar yapılmazdı. DİSK’in herhangi bir onayı olmadan sendikal şeyle ilgili bir şey yapılmazdı. Ama şimdi DİSK’in esamisi okunmuyor. DİSK artık Taksim’den de vazgeçti. Biz her yıl Taksim mücadelemizi sürdürüyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlar, fazla zamanınızı aldım. Biraz da yordum sizi, teşekkür ediyorum beni bu kadar süre dinlediğiniz için.

DİSK’le ilgili, yapılanmayla ilgili ortaya çıktı ama birkaç şey söylemek istiyorum. Bu oluşan birlik, beraberlik gerçek anlamda DİSK’in ilkeleri üzerinden oluşan, gerçek anlamda DİSK’in Tarihine Geleneklerine, İlkelerine, Mücadelesine dayanan, mücadelede temellenen bir sendikal birlik değildir. Bu, mücadele birliği değildir.

Bundan dolayı da Genel Başkanın da temsiliyeti de önemlidir.  Arzu Çerkezoğlu’nun olduğu, Arzu Başkan’ın olduğu bir  DİSK yönetiminin temsiliyeti de zayıf bir temsiliyet olur. Gerçek anlamda DİSK’in adını, mücadelesini ve ilkelerini yaşatan sendikal bir DİSK yapılanması olmaz. Bundan dolayı da, biz böyle bir yönetim için, arkadaşlar düşünmüşler, Adnan Başkan önerdi, teşekkür ediyorum gerçekten. Böyle bir DİSK yapılanması içerisinde, anlayışı içerisinde bizim yer almamız söz konusu değildir.

Biz gene Che Guavera’nın dediği gibi davranacağız!

Che Guavera ne diyor?

“Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insanın yüzüne patlayan tokadı kendi yüzünde patlamış gibi hissetmiyorsan, insan değilsindir.”

Biz de şunu yapmaya devam edeceğiz:

Nerede bir işçi haksızlığa uğrarsa o işçiye sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Nerede bir işçi, sarı sendikacılığın gazabına uğrarsa, sarı sendikacılığın ihanetine uğrarsa ona sahiplenmeye devam edeceğiz!

Türk-İş’ten doğru geliyor bize; ya her taşın altını kaldırdığımızda Nakliyat-İş çıkıyor.

Türk-İş’teki sızlanmalar bunlar. Çünkü Tez Koop-İş’in karşısına çıktık. Teksif’in karşısına çıktık. Birkaç sendikanın daha karşısına çıktık.

Hangi taşın altını kaldırsak Nakliyat-İş Sendikası çıkıyor.

Biz her taşın altından çıkmaya devam edeceğiz!

Sarı sendikacıların da, Parababalarının da başına bela olmaya devam edeceğiz!

Biz gerçek anlamda DİSK’i yaratmak için; DİSK’in Adına, Tarihine, İlkelerine, Mücadelesine sahip çıkmak için 30 aydan beri direnen mücadele eden Kader İpek Altınbulak’ı DİSK Genel Başkanlığına aday gösterdik.

O’nu da tebrik ediyorum bu cesaretinden dolayı! Kutluyorum başarılar diliyorum!

Hepinize saygılar sunuyorum.

Yaşasın DİSK!

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı!