Site rengi

Tasarım

Ey AKP’giller, Ey AKP’giller’in Seçim Bürosu gibi çalışan YSK, Partimizi seçimlere sokmamakla Tam Kanunsuzluk yapıyorsunuz, Hesabını vereceksiniz!

30.03.2021
310
A+
A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24.03.2021 tarihli ve 129 karar numarasıyla 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ara seçimlere katılacak 19 siyasi partiyi açıkladı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) yine yok 19 Parti içerisinde.

19 partinin dışında kalan partiler için de şu maddeyi eklemişler:

c) Diğer partilerin ise, genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle, 298 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin 11’inci bendi ile 2820 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri kazanamadıkları tespit edilmiştir.

Oybirliği ile almışlar kararı.

YSK Başkanı ve diğer 10 üye bu kararlarıyla; Tam Kanunsuzluk yaparak suç işlemişlerdir!

Bu karar hukuki değildir, yasal değildir, vicdani değildir.

Çünkü bu karar AKP’giller’in yasal olmayan, yazılı olmayan talimatına YSK’nin boyun eğmesidir. “Artık biz Anayasa ve Yasalara göre çalışan bir kurum değil, iktidar koltuğuna yapıştırılan AKP’giller’in Seçim Bürosu gibi çalışan bir Kurumuz” mesajının AKP’giller’e ve Reisine verilmesidir.

Neden mi?

Çünkü bu 19 parti arasında, AKP’giller’e ve onları iktidara taşıyan AB-D Emperyalistlerine karşı gerçek muhalefet yapan, onlara karşı hukuki, fiili gerçek mücadele yürüten HKP yok.

HKP; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 36. ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Yasasının 14/11. Maddelerinin çok açık olarak belirttiği;

“Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.” kriterlerini yıllar önce sağlamasına rağmen seçimlere sokulmuyor.

HKP, yukarıdaki yasal koşulları sağladığı için, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlere, daha sonra da 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki Milletvekili Erken Seçimlerine 550 milletvekili adayı ile katılmıştır.

Bu seçimlerdeki örgütlendiğimiz İl sayısı 44 iken, bugün Partimiz 58 il ve bu illere bağlı ilçelerin üçte birinde örgütlerini kurmuştur. Ve kurulduğu günden bugüne de 4 kez Büyük Kongresini gerçekleştirmiştir.

Peki, Yasa seçimlere girebilmek için başka koşul arıyor mu?

Hayır, aramıyor!

Peki, bu durumda HKP’ye karşı Tam Kanunsuzluk suçu işlenmiyor mu?

Evet işleniyor!

Peki, neden yasa hükmü çok açık olmasına, Halkçı Hukukçularımızın belgeli delilleriyle bütün hukuki süreçleri, Anayasa ve AİHM dahil olmak üzere, işletmelerine rağmen bu Tam Kanunsuzluk hali devam ediyor ve ettiriliyor?

Şundan:

Aslında AKP’giller, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net gördüler. Ve ilk defa bir şeyi doğru gördüler. Kendilerine hangi Parti ve Önderi gerçek muhalefet yapıyor; kendilerine kim ve hangi parti hiç çekinmeden, yalpalamadan, kıvırmadan, korkmadan, çekinmeden, oy kaygısı gütmeden, lafını esirgemeden, sonunu düşünmeden cepheden, doğrudan eleştiri getiriyor ve mücadele yürütüyor; çok net gördüler.

Evet; HKP ve Genel Başkanı Nurullah Ankut’tu bunları yapan!

Genel Başkan’ımızın, her iki seçimde de yaptığı toplamda 40 dakikalık konuşma ile AKP’giller ve Reisi darmaduman oldular ve yere serildiler.

O konuşmanın etkisiyle “HKP,  Haziran 2015 seçimlerinde 60 bin 396 oy ve binde 1.3 oy oranı ile 20 parti arasında 11’inci parti oldu.

“Aynı yıl kasımda tekrarlanan seçimde ise oylarını artırarak 83 bin 57 oy ve binde 1.7 oy oranı ile 16 parti arasında 9’uncu parti oldu.” (https://www.korkusuz.com.tr/halkin-kurtulus-partisi-de-olmasa-yapilanlara-itiraz-eden-cikmayacak.html)

İşte ne olduysa bu seçimlerden sonra oldu.

 

Olan neydi?

1- Bir gerçekliği gördüler AKP’giller ve Reisi; bir parti, sadece 5 ayda, sadece devletin televizyonunda yaptığı konuşmalarla halkın gönlüne giriyor, oylarını % 37,52 oranında arttırıyorsa, Devletin Yargıcının ifade ettiği gibi konuşmaların uyandırdığı etkiyle birinci parti oluyorsa, önü kesilmesi gereken parti budur.

2- Bir Parti; AKP’giller’in sarıldığı bütün argümanları tersyüz ediyorsa, Gerçek Müslümanlığın ne olduğunu ortaya çıkartıyor, Hz. Muhammed’in örnek alınması gereken yönlerini ortaya koyuyor, Muaviye-Yezid, günümüzdeki adıyla CIA-Pentagon Dini’nin gerçek yüzünü teşhir ediyor, ipliğini pazara çıkarıyorsa; o parti tehlikelidir, önü kesilmelidir.

3- Bir Parti; netçe, kararlıca, Yeni Sevr’in günümüzdeki adı BOP-GOP’a karşı çıkıyor, bu projenin sahipleri AB-D Emperyalistlerine karşı selam durmayıp, bu insan soyunun en büyük düşmanlarının “umut kaynağı” olmayı kendilerine yapılacak en büyük hakaret sayıyorsa ve her fırsatta, sürekli olarak “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol” diyemeyen her siyasi, her aydın, her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir!” diyorsa; o Parti ve Önderi Halkla buluşturulmamalıdır.

4- Bir Parti; bütün söylediklerinin arkasında kararlıca duruyorsa, “Vatan Aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmek yeğdir” özdeyişinin gereklerini yerine getirip, AKP’giller’in ve Reisinin çok iyi gördüğü Gerçek Muhalefet Partisinin yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapıyorsa, AKP’giller’in bütün hırsızlıklarına, yalanlarına, talanlarına, Kamu Malı peşkeşlerine, 20 Adamızın Yunanistan Devletinin egemenliğine sunulmasına, Faşist Din Devletine doğru giden bütün uygulamalarına karşı Hukuki ve Fiili mücadeleyi esnetmeden, hiç ara vermeden devam ettiriyorsa, işte bu Parti seçimlere sokulmamalı, her türlü yasal engel karşılarına çıkarılmalıdır.

5- Bir Parti; şu ana kadar hiçbir Partinin yapmadığı:

O sözler ki kalbimizin üstünde

Dolu bir tabanca gibi

Ölüp ölesiye taşırız

O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan

Uğrunda asılırız

diyerek söylediği her sözün, yaptığı her eylemin arkasında duruyorsa, bu ülkenin en eski İdeoloji Partisi olmanın gereklerini yerine getiriyorsa, bu dürüst duruşuyla Amerikancı Partiler için çok kötü bir örnek teşkil ediyorsa, bu Partiye abluka uygulanmalı, bu Parti Genel Başkan’ımızın deyişiyle susuş suikastına uğratılmalıdır.

6- Ve bir Parti; yiğitlikler, doğruluklar, dürüstlükler hareketinin temsilciliğini mücadelesiyle, duruşuyla, özünün ve sözünün bir olmasıyla, ideolojisinden ödün vermemesiyle kanıtlıyorsa işte bu parti AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlar için gerçekten tehlikeli bir Partidir. Ne olursa olsun önlerinin kesilmesi, Emekçi Halka örnek teşkil etmemesi gerekir.

Ama nafile çabalar. Engelleyemeyecekler Halkımızla buluşmamızı. İlk Genel Başkan’ımız Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi;

“(…) her yerden ve her şeyden yararlanarak, olanak bulursak yüksek sesle, bulamazsak fısıldayarak; ağzımızı dikerlerse kaşımızı gözümüzü oynatarak yüzümüzle; yüzümüze maske geçirirler, peçe takarlarsa, başımız, elimiz, kolumuz, ayağımızla; elimize kelepçe, boynumuza lâle, kolumuza zincir, ayağımıza pranga takarlarsa, duruşumuz, oturuşumuz, hatta giyinişimizle; öldürülürsek ölümümüzle, gömülsek mezarımızla; yakılarak dumanımız havaya savrulsa hayaletimizle, hatıramızla… her neyle olursa olsun, ajitasyonumuzu yapacağız! Burjuvazi bizi istediği kadar ezsin, sıksın, kapasın, biz bir delik bulup kızıl soluğumuzu halka duyuracağız!

“Ve bu uğraşmamızda, en sonunda, hep burjuvazi yenik, biz galip çıkacağız; burjuvazi zarar edecek, biz şekilden kaybettiğimizi sorunun içinden, görünüşte kaybettiğimizi gerçekte, lafta kaybettiğimizi halkın gönlünde mutlaka ve mutlaka kazanacağız!

“Çünkü burjuvazinin bize karşı çıkan adamları maaşlı uşaklarıdır, bunların itici gücü paradır; biz hızımızı inanç hamlesinden, ideal aşkından alıyoruz.”

 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Mart 2021

 

Halkın Kurtuluş Partisi

(HKP)

Genel Merkezi