Site rengi

Tasarım

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş’i ve tüm bağlı sendikaları, İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs’ta Taksim’de, 1 Mayıs’ın Anavatanında olmaya çağırıyoruz

06.04.2018
590
A+
A-

Halkçı Kamu Emekçileri olarak şimdiye kadar her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’de 1 Mayıs’ın Anavatanı Taksim’dir. Bu Anavatan 1977 yılında AB-D Emperyalistlerinin kanlı cinayet örgütü Kontrgerilla tarafından alçakça, kahpece katledilen 34 Şehidimizin kanlarıyla sulanmıştır.

Bildiğimiz gibi Parababaları Devletinin temsilcileri, Emekçilerin örgütlü ve kararlı bir mücadele yürüttükleri takdirde kendi ekonomik ve siyasi sonlarının ne kadar yakın olacağını çok iyi bilmektedirler. Geçmişte çeşitli Amerikancı-Parababası iktidarlar tarafından uygulanan, şu anda da mevcut siyasal iktidarın sürdürdüğü “Taksim Yasağı”, işte bu korkunun bariz bir yansımasıdır. Taksim tüm Emekçilerin Parababaları Cephesine karşı yürüttüğü mücadelede gerçek anlamda bir semboldür. Ezilen sınıfların örgütsüz, dağınık olduğu bir momentte bütün Halk güçlerini tek bir merkezde toplayıp 1 Mayıs’ı özüne uygun kutlamak; emekçi halkımıza güven, düşmana korku verecektir. 1 Mayıs Alanı Taksim Vatanı bu anlamıyla da önemlidir. Bu vatandan vazgeçmemek, bunun için mücadele vermek bir vatan görevidir aynı zamanda.

Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. AKP İktidarı türlü gerekçeler ortaya koyarak, Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları yapmak isteyenleri tehdit ederek, kitleleri terörize ederek Emekçilerin gözünü korkutma ve onları yılgınlığa sürükleme çabası içindedir.

Konuyla ilgili atılan hukuki adımlar neticesinde 1 Mayıs’ta Taksim’in Emekçilere kapatılmasının hukuk dışı bir keyfilik olduğu gerçeği, hem Türkiye’deki mahkemeler hem de uluslararası mahkemeler tarafından tespit edilmiştir. Buna rağmen AKP İktidarı 1 Mayıs’ta Taksim’i kitlelere yasaklamaya devam etmekte, hukuk dışı bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla Emekçilerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama talebi sonuna kadar haklı ve meşru bir taleptir.

Tüm bu gerekçelerden dolayı Türkiye’de 1 Mayıs demek Taksim demektir. Bu mücadele gününde Taksim’e alternatif başka bir kutlama alanı tartışmasına girmek son derece geri bir tutumdur. Bu tutum, siyasi iktidarın yaratmaya, derinleştirmeye ve süreklileştirmeye çalıştığı korku ortamına boylu boyunca teslim olmak, zalimin karşısında diz çökmek anlamına gelmektedir.

Halkçı Kamu Emekçileri olarak, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş ve tüm bağlı sendikaları 1 Mayıs’ta; 1 Mayıs’ın Anavatanında, Taksim’de olmaya, Taksim yönündeki kararlılığını bir an önce deklare etmeye davet ediyoruz. 27 Mart 2018

Yaşasın 1 Mayıs Mücadelemiz!

Taksim Vatandır, Vazgeçilemez!

 

Halkçı Kamu Emekçileri