Nakliyat-İş’ten: Yaşasın 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma Mücadele Günü! 1 Mayıs 2018’e Çağrımız

06.04.2018
A+
A-

 

İşçi Sınıfımız başta olmak üzere Sendikaları, Halk Örgütlerini, Meslek Odalarını, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda birlikte olmaya çağırıyoruz.

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, Bağımsız, Demokratik Bir Türkiye için,

“Katil ABD-AB Emperyalizmi Ülkemizden, Ortadoğu’dan Defol!” demek için,

NATO’ya, IMF’ye, Dünya Bankası’na, CIA güdümlü sivil örgütlere hayır demek için,

İnsanca yaşayabilecek Ücret ve Çalışma koşulları için,

Servetin ve Gelirin Paylaşımında Adalet demek için,

Vergide Adalet, Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi, Servetin Vergilendirilmesi için,

İnsanca Yaşayabilecek Asgari Ücret için,

Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeşlerimize Ayrımsız, Koşulsuz, Grevli, Toplu İş Sözleşmeli Kadro Hakkı için,

Demokratik Anayasa, İş Kanunu, Sendika ve Toplu İş Sözleşme Kanunu için,

Örgütlenme ve Mücadele Hakkının Önündeki Engellerin Kaldırılması için,

Grev Yasaklarına Hayır Demek için,

OHAL’e, Hukuksuz KHK’lere Hayır Demek için,

Bireysel Emekliliğe (BES), Kiralık İşçiliğe Hayır Demek için,

Kıdem Tazminatı Hakkımız için,

Kurtuluş Savaşı’mızın, Cumhuriyet’imizin Kazanımlarına, Vatanımıza Sahip Çıkmak için,

1 Mayıs 2018’de Taksim 1 Mayıs Alanı’ndayız!

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kitlesel bir mitingle kutlanması İşçi Sınıfımızın, halkımızın en meşru hakkıdır.

Kaldı ki 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda miting yapılmasının önünde hiçbir hukuki engel yoktur. Kaldı ki miting için her türlü hukuki zemin vardır. Yerel mahkeme kararları, AHİM kararları ortadadır.

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda bir mitingi yapılması ile ilgili meşru, hukuki haklarımıza, kazanımlarımıza, şehitlerimize sahip çıkmak bizlerin tarihsel sorumluluğudur.

Bundan kaçmak, Ernesto Che Guevara’nın dediği gibi, “Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin” demektir.

Sendikamız, başta İstanbul olmak üzere Erzurum, Kastamonu, Karabük, Bartın, Eskişehir, Ankara, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana’dan işyerlerinde, taşeron cehenneminde çalışan üyelerimiz, aylardan beri gasp edilmeye çalışılan yasal hakları ve sarı sendikacılara karşı direnen yiğit REAL  Market Direnişçileri, işçi ve sendika düşmanlığına karşı günlerden beri direnişte olan üyelerimiz yiğit Reysaş Direnişçiler ile birlikte 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Taksim Alanı’nda olacağız.

Tüm İşçi Sınıfımızı, halkımızı, sendikaları, halk örgütlerini de birlikte olmaya çağırıyoruz. 22.03.2018

 

Yaşasın 1 Mayıs-Uluslararası Birlik-Dayanışma Mücadele Günü!

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş!

 

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi