Demtrans’da yıllık % 28 oranında ücret zammı ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladık

06.04.2018
A+
A-

Sosyal Haklarda ise Yıllık % 23 Oranında Artış Sağlandı

Yücel Boru Grubu’nun işletmesi olan ve Gebze’de faaliyet gösteren, yüz üyemizin çalıştığı Demtrans Taş. ve Tic. AŞ işyerinde, yürürlük süresi 01.01.2018-31.12.2019 olan iki yıllık 8. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bütün sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi Demtrans Taş. ve Tic. AŞ ile 8. Dönem Toplu iş sözleşme sürecinin her aşamasında üyelerimizin bilgisi, denetimi ve ortak kararı ile sonuçlanmıştır. TİS taslağı üyelerimizin önerileri ile ortak kararlarla belirlenmiştir. TİS görüşmelerine işyeri temsilcileri katılmışlar,  üyelerin iradelerini yansıtmışlardı.  İmzalanan toplu iş sözleşmesi de üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal 60 günlük sürede sonuçlanmadığı için  arabulucu aşamasına gelmişken dün yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmıştır.

Buna göre;

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerinde ilk yıl % 28 oranında artış sağlandı. Bazı ücret gruplarında ise bu ücret artışı % 30’u geçmiştir.

Bu da ücret gruplarına göre aylık ücretlerde 657,00 TL ile 820,00 TL arasında bir ücret zammına karşılık gelmektedir.

İkinci yıl ücret zamları TUİK’in yıllık enflasyon oranıdır.

Üyelerimize ikramiye 4 tam maaş olarak kabul edilmiştir.

Gece çalışmalarında % 15 oranında gece zammı kabul edilmiştir.

Kıdem tazminatında yasal 30 günlük süre 40 gün olarak kabul edilmiştir.

Sosyal yardımlarda (yakacak, bayram, izin, eğitim yardımı vb) yıllık % 23 oranında artış sağlanmıştır.

Aylık yakacak yardımı, eğitim ve bayram yardımı yapılacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının işveren tarafından karşılanması kabul edilmiştir.

Sözleşmenin diğer sözleşmelere örnek olacak maddesi ise asgari ücretle işe giren ve sendika üyesi olan işçinin ücretine % 30 oranında zam yapılması maddesidir.

Sendikamız her türden haksızlığa karşı verdiği mücadele ile örgütlediği işyerleri ve imzaladığı sözleşmelerle; işçi sınıfı mücadelesine yeni mevziler kazandırmaya ve örnek olmaya devam ediyor. 17.03.2018

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi