Site rengi

Tasarım

Kaydı hayat şartıyla kendini Devrimci Kaygaya vakfedenler ölmez! Orhan Özer Yoldaş ölümsüzdür!

06.03.2018
669
A+
A-

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un Tayyipgiller’i kendi mahkemelerinde yargıladığı günün akşamında aldığımız o uğursuz haberle hepimiz tarif edilemez acılara gark olduk. HKP Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Komite ve MYK Üyesi ve Konya İl Başkanı Orhan Özer Yoldaş’ımızı Parababalarının kanserleşmiş düzeninin kanser illetine kurban verdik.

Marksizmin-Leninizmin, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın, Partimizin bayrağını 1968’den bu yana şanla, şerefle, yiğitlikle, inançla, kararlılıkla en yükseklerde dövüştürdü Orhan Özer Yoldaş’ımız. Hiçbir güç onu son soluğuna kadar mücadele etmekten alıkoyamazdı, alıkoymadı da. Son soluğunu vermeye yaklaştığında bile “Benim sizden tek bir isteğim var: Yoldaşlarım mücadeleyi kararlılıkla sürdürsünler”, dedi.

Orhan Özer Yoldaş’ımız Konya Devrimci ortamının gerçek anlamda bir çınarıydı. 12 Eylül Faşizminin onursuz diktatörleri karşısında asla diz çökmedi, boyun eğmedi. Faşist Diktatörlüğün yaptığı sözde yargılamalarda siyasi grup ayrımı gözetmeksizin tüm devrimcilerin avukatlığını gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden üstlendi. Ve devrimci savunmanlık görevini layıkıyla yerine getirdi. Orhan Özer Yoldaş’ımız için insanın bulunduğu her yer, iyi bir devrimci için görev alanıydı. Mesleği olan avukatlık işini para kazanmak, ün, şan şöhret elde etmek için değil gariban işçinin, köylünün, tüm halk tabakalarının hakkını, hukukunu savunmak için icra etti. Sadece iyi bir devrimci değil, aynı zamanda Türkiye çapında bir ceza avukatıydı.

Kendini gerçek anlamda kaydı hayat şartıyla İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine vakfetti Orhan Özer Yoldaş’ımız. Gencecik yaşına, konumuna ve mücadelenin risklerine aldırmadan, boylu boyunca ve gözü kara bir şekilde devrimci kavgaya daldı, Usta’mızın deyişiyle “Zümrüt bir denize dalar gibi”.

Bir taraftan ideolojisini alnının akıyla sürdürdüğü Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın aydınlattığı yolda, kelle koltukta siyasi mücadele yürütürken, faşizm koşullarında her an ölmenin ve öldürmenin söz konusu olduğu bir yaşantıyı gözü kapalı bir şekilde kabullenirken; diğer taraftan devrimci avukatları bir araya getirme amacı güden Çağdaş Hukukçular Derneği’nin ilk kurucuları arasında yer aldı. Bu kanalla bu azgın sömürü ve vurgun düzeninin kurbanı olan insanlarımıza hukuksal desteğini daha örgütlü, daha sistematik şekilde sağlamış oldu, bugün Halkçı Hukukçuların dalgalandırdığı Devrimci Avukatların mücadele bayrağını daha o yıllarda yükseltemeye başladı.

Henüz AB-D Emperyalistlerinin “umut kaynağı”, “demokrasi gücü” olmadığı dönemlerde İnsan Hakları Derneği’nin Konya Şube Başkanlığını yürüttü. Bu mücadele içerisinde bir devrimcinin insan hakları kavramından ne anlaması gerektiğini pratikte gösterdi, dosta da düşmana da.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi insanın olduğu her yer Yoldaşımız için bir devrimci çalışma alanıydı. Konya’daki Ambar İşçilerinin gerçek anlamda devrimci sendikal önderlikle, yani DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’yla buluşmasında büyük katkıları oldu. 15 yıl önce, sarı sendikacılar tarafından her an kalleş bir pusuya düşürülme riskine rağmen, namlunun ucunda tam üç ay kesintisiz bir şekilde devrimci sınıf sendikacılığının onurunu, namusunu korumak için en ön safta yerini aldı.

Hangi sözler gerçek anlamda yeterli olabilir bu Devrimci Çınarı tüm yönleriyle anlatmaya…

Hangi sözler tarif edebilir yoldaşlarının yaşadığı bu kahredici acıyı…

Orhan Özer Ağabeyimiz, Amcamız, Yoldaşımız Şehitler kervanına katıldı.

O, Ustalarına ve kaybettiğimiz Devrim Şehitlerine kavuştu.

O, sonsuzluğa uçtu.

Ama bizi öksüz bıraktı…

Vereceğimiz daha çok mücadele vardı.

Kazanacağımız; eşit, özgür, kardeşçe bir düzenin egemen olduğu bir dünya vardı.

Görev biz arkadan gelen yoldaşlarına düşüyor.

Kuracağız o düzeni!

And olsun kuracağız!

And olsun ki Orhan Özer Yoldaş’ın mücadelesini sürdüreceğiz ve zafere ulaştıracağız!

Şan olsun Orhan Özer Yoldaş’a!

Şan olsun Kurtuluş Partisi’ne!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!

 

Bedence kaybettiğimiz Orhan Özer Yoldaş’ımızın cenazesi 22 Şubat 2018 Perşembe günü (yarın) öğle namazına müteakip Konya Hacı Veyis Camii’nden kaldırılarak Üçler Mezarlığı’na defnedilecektir. 21 Şubat 2018

 

HKP

Genel Merkezi