Site rengi

Tasarım

Eninde sonunda bu alanı özgürleştireceğiz

12.05.2018
962
A+
A-

Halkımıza ve Devrimci Kamuoyuna

Partimiz Halkın Kurtuluş Partisi, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasını yıllardır istemiş hatta önceki yıllarda da 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına öncülük etmiştir.

Şimdiki yönetim son dönemlerde 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de gerçekleştirilmesini yasalara, hukuka, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına aykırı olarak İşçi Sınıfımıza ve biz Devrimcilere yasaklamıştır.

Partimiz, bu tamamen hukuka aykırı durumu kabul etmeyerek hem hukuki mücadele vererek hem de alanlarda eylemler yaparak protesto etmiş, bu haklı davadan hiçbir şartta vazgeçmemiştir. Bu konuda haklı bir mücadele verdiğinin bilincindedir. Mücadelesini hiç ara vermeden sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.

Partimiz, bu son 1 Mayıs 2018 Anmasını da Taksim’de yapmak istemiş, Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyüşe geçmiştir. Partimizin beşi avukatı olmak üzere Partimiz Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin de içinde bulunduğu 47 yoldaşımız kutlama için Taksim’e giderlerken kortejimizin önü polis tarafından yasalara aykırı olarak kesilmiş, darplı saldırıyla birlikte gözaltılar yapılmıştır.

Partili yoldaşlarımız hakkında yedi günlük gözaltı süresi alınmış, soruşturmayı basın savcısı olmadığı gerekçe gösterilerek terörle mücadele savcısı yürütmüş, gözaltı süresini de bu savcı talep etmiştir. Buna karşı Partimiz Avukatları, Sulh Ceza Mahkemesine itiraz etmiş, bu gözaltı süresinin yasaya aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Bu itirazlarımız da reddedilmiştir.

Partimiz bugüne kadar AKP hükümetine karşı hem hukuki alanda hem de eylemleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Hükümetin bize karşı husumeti de buradan kaynaklanmaktadır. AKP iktidarı yargıyı da Ortaçağcı özlem ve taleplerini hayata geçirmek için amaç olarak kullanmaktadır. En meşru ve haklı 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen yoldaşlarımıza karşı giriştikleri bu zalimane davranış da, onların her alanda yürüttükleri yasa tanımazlığın bir uzantısıdır.

Halkımızın ve Devrimci Kamuoyumuzun da bildiği üzere Taksim yıllar öncesinden 1 Mayıs’ın kutlandığı alan olmuş, daha sonra gerici yönetimler tarafından bu alan keyfi olarak yasaklanmış, Partimizin sendikalar ve siyasi platformlar aracılığıyla bu alan için yapmış olduğu ısrarlı mücadele sonucunda AKP yönetimine bu alanın 1 Mayıs Alanı olduğu kabul ettirilmiş ve 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında 1 Mayıslar Taksim Alanı’nda özgürce kutlanmıştır. 2013 tarihinden itibaren tekrar AKP yönetimince Taksim Alanı İşçi Sınıfımıza ve biz Devrimcilere yasaklanmıştır. Oysa bilindiği gibi kendileri 15 Temmuz sonrası bir ay boyunca Taksim Alanı’nı eylem alanına dönüştürmüş; İşçi Sınıfının Anavatanı olan bu kutsalımızı kirletmiştir.

Partimiz, bu yasadışı karara karşı bugüne kadar aralıksız olarak mücadele etmiştir. 1 Mayıs Alanı’nın Taksim olduğunu ısrarla belirtmiş, hukuki ve yasal eylemleriyle de bu mücadelesini bugün de olduğu gibi sürdürmüştür. Bu konuda yargı ve AİHM kararları da bizi doğrulamıştır. Bugün yapılan gözaltılar Partimize gözdağı vermek ve yıldırmak içindir. Çünkü 2911 sayılı yasa hükümlerine göre ortada yedi günlük gözaltı kararı verdirecek bir durum yoktur. 02.05.2018

 

Mücadelemiz devam edecektir!
Partimizi hiçbir güç yıldıramaz!
Yaşasın 1 Mayıs!
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır, 1 Mayıs Alanı Olarak Kalacaktır!
Eninde Sonunda Bu Alanı Özgürleştireceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi