Site rengi

Tasarım

Avukat, doktor katliamlarının sorumlusu AKP iktidarıdır

08.07.2022
333
A+
A-

5 Temmuz günü İstanbul’da bir meslektaşımız daha bürosunda katledildi. Aynı gün Konya’da görevinin başında bir doktor da aynı şekilde katledildi.

Mesleğinden dolayı insanlar katlediliyor, siyasi iktidar katliamlara karşı önlem almak yerine, saldırganları, katilleri protesto edenlere polisi saldırtıyor.

Katliam sonrasında Valilerinin, Bakanlarının sağlık emekçileri tarafından protesto edilmelerinin Türkiye çapında yayılmasına engel olmak için aceleyle yayın yasağı kararları aldırtıyorlar.

“Prof” unvanlı bir şarlatanı aracılığıyla AKP’giller, “okumamışların ferasetine güveniyoruz” diyerek okuyan kesimlere karşı toplumda büyük bir hoşnutsuzluk pompalamıştır.

AKP’giller; yaptıkları Anayasa ihlallerine, kanunsuzluklara, hukuksuzluklara karşı eleştiri getiren hukukçuları, hukuk kurumlarını hedef göstermekteler. Yargının kurucu unsuru olması gereken savunmayı/avukatlık mesleğini kendilerinin önünde bir engel olarak görmekteler.

Doktorlara da “giderlerse gitsinler” diyerek hakaret etmekten çekinmiyorlar.

Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmıyorlar. Sağlıkta dönüşüm ve performans düzenlemeleriyle sağlığı ticarileştirdiler. Ama önüne gelenin başvurduğu CİMER şikayetleriyle doktorlar, sağlık çalışanları hakkında gereksiz soruşturmalar yaparak, insanları çalışamaz hale getiriyorlar.

Sağlık çalışanlarını ve doktorları itibarsızlaştırmaya yönelik politikalar ve paralı sağlık hizmetleri karşısında parasız ve dengeli sağlık hizmeti alamayan insanlar haksız yere doktorlara ve sağlık çalışanlarına tepkilenmekteler. Maalesef sağlık emekçileri her gün şiddetle karşı karşıya gelmekte, sözlü ve fiziksel şiddet, sağlık alanında gitgide olağanlaşmaktadır.

Bu ve benzer saldırgan politikalar, katilleri cesaretlendirmektedir.

Zaten mesleki sorunlarla boğuşan, ülkede AKP eliyle yaratılan ekonomik terörün mağduru olan Avukatlar; bir de katliama maruz kalmaktadır.

Toplumun en saygın mesleği olan Avukatlığı, Doktorluğu, Öğretmenliği itibarsızlaştırmaya çalışan Ortaçağcı gerici politikaların sonucudur bu katliamlar. Başka bir anlatımla bu cinayetlerin azmettiricisi AKP’giller’dir.

Saldırganlar ellerini kollarını sallayarak devletin kurumlarında katliamlar yaparken, ellerinde önlüğü, cübbesi ve kaleminden başka bir şey olmadan katliamları protesto eden mağdur insanlarımızın karşısına polis güçleriyle çıkmaktalar.

Toplumu her alanda terörize edip tükenmekte olan iktidarlarının ömrünü biraz daha uzatmak istiyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu halk düşmanı ekonomik ve siyasi politikalarını halkımıza daha fazla dayatmaya güçleri yetmeyecektir.

Katliamların sorumlusu AKP iktidarı hesap verecek…

7 Temmuz 2022

Halkçı Hukukçular