Site rengi

Tasarım

2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuçları, AKP’giller’in 21 yıldır eğitim alanında uyguladıkları Laiklik düşmanı hain planların sonuçlarıdır!

07.10.2023
297
A+
A-

Prof. Dr. Özler Çakır

2023 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Laik Cumhuriyet düşmanı, laik ve bilimsel eğitim düşmanı, Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon dincisi AKP’giller’in 21 yıldır eğitim alanında uyguladıkları karanlık, hain planların sonuçlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

2022 yılı YKS sonuçlarını Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde değerlendirdiğimiz yazımızda, ortaya çıkan tablonun ne kadar vahim olduğuna işaret etmiştik. 2023 YKS sonuçları ise, bu bir yıllık süre zarfında AKP’giller’in laik ve bilimsel eğitime yaptıkları saldırıların sonucunda nasıl daha da geriye savrulduğumuzun acı gerçekliğinin kanıtıdır. Gençlerimizin zihinleri, duyguları, gelecekleri, Ortaçağcı gericiliğin kurbanı olmuştur.

Tefeci-Bezirgân Sermayenin iktidardaki temsilcisi AKP’giller’in, Cumhuriyet Devrimcilerinin kazanımı olan Öğretim Birliği Yasası’nın, Laik ve Bilimsel Eğitimin son kırıntılarını da bu son bir yıl içinde un ufak etmelerinin sonucu olarak, 2022 YKS ile 2023 YKS arasındaki farkları temel bazı göstergelere dayalı olarak görelim:

Tablo 1: 2022-YKS Aday Sayıları

Tablo 2: 2023-YKS Aday Sayıları

2023 YKS aday sayıları dikkate alındığında, 2022 yılından bu yana üniversite kapılarına yığılan gençlerimizin sayısı yine artış göstermiştir. Tablo 1 ve Tablo 2 karşılaştırıldığında bu sayının 293.125 kişi olduğu görülmektedir. Ve yine Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, başvuran adayların çok büyük bir çoğunluğunu, mezun durumda olan adaylar oluşturmaktadır.

2022 YKS ile karşılaştırıldığında, başvurduğu halde sınava girmeyen adayların sayısı da büyük artış göstermiştir. 2022 YKS-TYT oturumunda 226.031 aday sınava girmezken, 2023 TYT oturumuna, başvuran 531.805 aday katılmamıştır. Aradaki fark iki katından fazladır. Keza, AYT ve YDT oturumlarına katılmayan adayların sayısı da benzer biçimde artmıştır.

Bu sayıların ardındaki çarpıcı gerçekler nelerdir?

AKP’giller’in “Hırsızlar İmparatorluğu” haline gelmiş olan vurgun, talan ve soygun düzeninde, işsizlik ve pahalılık cehenneminde ateşler içinde kavrulan işçi-emekçi halkımızın çocukları, üniversite kapılarına yığılmakta. Bu “parası olan okusun” haline gelen sömürü düzeninin eleme sınavlarının çarkları arasında, onların da umutları, gelecekleri, kişilikleri, ezile ezile posaya dönüştürülmekte.

Şimdi de 2023 YKS testlerinin ortaya koyduğu kahredici tabloyu, 2022 YKS’nin bazı test sonuçlarıyla karşılaştırarak ortaya koyalım. Tablolarla ilgili elbette daha ayrıntılı yorumlar yapmak mümkün ancak biz amacımız bakımından önemli birkaç gösterge ile yetineceğiz.

Tablo 3: 2022 -YKS Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Tablo 4: 2023 -YKS Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

AKP’giller’in ÖSYM’si, bu yıl da gerçek sonuçları gizlemiştir. Kamuya sundukları sonuçlar, yapılması gerektiği gibi, adayların netleri üzerinden verilmemiştir. Sınava giren adayların testlerdeki doğru sayıları açıklanmıştır. Birincisinin açıklanması durumunda, gelinen noktanın vahameti tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış olurdu.

Bilindiği üzere YKS, üç ayrı oturumdan oluşmakta. Bunlardan ilki Temel Yeterlik Testi (TYT) oturumudur. Bu test, bir lise mezununda bulunması gereken temel yani asgari yeterliklere hangi düzeyde sahip olunduğunu saptamayı hedefler. Test, belli alt testlerden oluşmakta ve bu alt testlerle ilgili nelerin ölçüleceği, MEB tarafından şöyle ifade edilmektedir:

“TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

“Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

“Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

“Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları ölçülecektir.

“Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.” (https://munciincimtal.meb.k12.tr/icerikler/temel-yeterlilik-testi_11905490.html)

Diğer oturumlar ise, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)’dir.

Şimdi de Tablo 3 ve Tablo 4’te açıklanan verilerin ne anlama geldiğini, yani eğitimdeki pür hali melalimizi sorgulayalım.

TEDMEM, hazırladığı raporda durumu şöyle özetlemektedir: 2023 yılında TYT’de en düşük puan olan 100 ve üzeri puan alan adayların sayısı 2.895.128 olmuştur. Buna göre, sınava giren 2.995.638 adaydan 100.510’unun 1 netinin dâhi olmadığı ortadadır. Bu sayı, sınava giren adayların %3,4’ünü oluşturmaktadır. 2022 yılında TYT’de 1 neti dâhi olmayan aday sayısı ise 96.776 olmuştu (sınava giren adayların %3’ü).  2023 yılında AYT’de her üç alanda da 1 neti dâhi olmayan aday sayısı geçen yıla kıyasla artış göstermiştir (https://tedmem.org/mem-notlari/gorus/yks-2023e-ilk-bakis).

Yine 2023 TYT alt testlerindeki ortalamaların çok düşük oluşu da (bkz Tablo 4) lise mezunu gençlerimizin kendilerinden beklenen asgari düzey yeterliklere dahi sahip olamadıklarının göstergesidir.

Her taraftan din bezirgânı cemaat-tarikat yuvalanmalarının, vakıf ve derneklerinin kuşatması altında olan ve Peşaver Medreseleri’nden farksız hale getirilen eğitim kurumlarımızda, başka bir sonucun beklenmesi mümkün müdür?

Beyinleri yakılan, adeta dumura uğratılan çocuklarımızın-gençlerimizin düşünebilmesi, sorgulayabilmesi, neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi, karşılaştığı sorunlara çözümler üretebilmesi mümkün müdür?

Tıpkı sapık bir katilin kurbanının bedenine elindeki bıçağı acımasızca, doyumsuzca, üst üste batırıp çıkararak katletmekten haz duyması ve bıçaktan akan kanların zevkiyle sarhoş olması gibi, bu Ortaçağcı gericiler güruhunun Anayasaya aykırı ÇEDES uygulamalarını gündeme getirdikleri, karma eğitime göz diktikleri, Laik Cumhuriyet’in eğitim alanındaki kazanımlarını hemen her gün hançerlemenin zevkiyle coştukça coştukları bir ortamda gençlerimizin bilimsel düşünüp -davranabilmesi mümkün müdür?

Dikkat edersek TYT Türkçe alt testinde bile %50 ortalama başarı düzeyine erişememiş durumdadır gençlerimiz. Türkçe alt testi sorularının hangi özellikleri yokladığını yukarıda alıntılayarak vermiştik. Dil becerileri dahi gelişmemiş adayların, diğer alanlarda başarılı olabilmeleri, bilimsel olarak zaten olası değildir.

  1. ve 4. Tabloların ortaya koyduğu bir diğer vurucu gerçekliğimiz de Fen Bilimleri alanına yöneliktir. 2023 yılında Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu doğru yanıtlamayan aday oranında önemli bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Buna göre TYT Fen Bilimleri testinde sıfır doğru cevap sayısı olan aday oranı 2022 yılında yaklaşık %13 iken 2023 yılında %19’a çıkmıştır. Benzer şekilde AYT Fen Bilimleri testinde sıfır doğru cevap sayısı olan aday oranı yaklaşık %8’den %12’ye çıkmıştır.

Sonuca şaşırdık mı?

Elbette Hayır!

Fen Bilgisi ve Biyoloji Programlarından Evrim Kuramı’nın kaldırıldığı, gençlerimizin beyninin Ortaçağcı-gerici Yaradılış ve benzeri hurafelerle yakıldığı, gün 24 saat örgün-yaygın her düzeyde, her eğitim kurumunda Muaviye-Yezid, CIA Pentagon İslamının pompalandığı;

Meclisine sağından en soluna, iktidarı ve muhalefetiyle Laik Cumhuriyet’i ve onun tüm kazanımlarını yerle yeksan etmeyi görev bilmiş Amerikancılık ortak paydasında buluşan hainlerin doluştuğu ülkemizde bu duruma elbette şaşırmayız!

 

Değerli okurlar;

Bugün 30 Ağustos 2023.  Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları’nın önderliğinde, “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” diyerek Emperyalist Yedi Düvel’e ve onların hain yerli işbirlikçilerine karşı dişiyle tırnağıyla mücadele eden mazlum Anadolu Halkının Şanlı 30 Ağustos Zaferi’ni kazandığı günün 101 yıl dönümü!

O zaferler, Laik Cumhuriyet’e ve onun kazanımlarına giden aydınlık yolu açtı. Şan Olsun Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımıza!

Bizler, İkinci Kurtuluş Savaşçıları, bu aydınlık yolun kararmasına asla izin vermeyeceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizin Laik-Bilimsel-Demokratik-Parasız Eğitim alacakları, aklını kullanan, düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve üretken insanlar olacakları Demokratik Halk İktidarını kurmak için vereceğimiz İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle sonuçlandıracağız.  Ve bu zaferi nihai kurtuluşa giden sosyal kurtuluş ile taçlandıracağız. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz ekmek kadar gerekli olan gerçek Laikliğin hüküm süreceği bir yaşam kuracağız.